Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A bejegyzések...

...teljes címlistája és leadje megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Az olvasók és kommentelők iránti tiszteletből...

...a blogon előzetes moderációt alkalmazok.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

Néhány „kis szociográfia” [spot-lahyts]

2013.06.29. 09:11 bbjnick

„(...)

Földön futva,
Bujdokolva,
Mint hivatlan vendég száll be
A szegény s kaján telekbe,
Hol nevét rút ferditésben
Ismerik csak átokképen.
Neve: szolgálj és ne láss bért.
Neve: adj pénzt és ne tudd mért.
Neve: halj meg más javáért.
Neve szégyen, neve átok:
Ezzé lett magyar hazátok.”

(mek.oszk.hu/01100/01122/html/vers0307.htm#155)

2012.08.23.:

...Nekem a magyar (most) konkrétan és szimbolikusan is az a hatvanas, többszörösen súlyos beteg öreg szaki, akit mocskosan összevert a szomszédja és (mégis) az öreg ellen indult eljárás.

Az öreg telke két utcafronti telek mögött helyezkedik el és megközelíteni a két utcafronti telek közötti kis „bekötőúton” lehet (a bekötő telekkönyvileg az ő telkéhez tartozik). Az egyik utcafronti telek új tulajdonosa a napokban az öreget egy bazi nagy lakattal belakatolta a saját telkére és a bekötőt nekiállt hozzákeríteni a maga telkéhez. Mikor az öreg szaki ezt észrevette (nem tudott kimenni a saját telkéről), fogott egy kalapácsot és hozzálátott leverni a lakatot. Ekkor az szomszéd keresetlen egyszerűséggel összeverte az öreg szakit. Az öreg kihívta a rendőrséget, amit (akiket) a szomszéd öt tes'vírrel fogadott, akik ugyan a verésnél nem voltak jelen, de, akik tanúsították, hogy az öreg megtámadta szomszédját. A szakit letartóztatták, bilincsben elvitték és most ő ellen(e) folyik eljárás.

Nekem ez most a magyar... (Az a magyar, akit és amit nem csak meglopni, megrabolni, megölni lehet, hanem miután megölték, a nyomok elleplezése végett, a házat is rá lehet gyújtani vagy miután félholtra verték, hamis vádakkal és hamis tanúvallomásokkal, még „törvényesen” meghurcolni is meg lehet --- és ehhez a szerencsétlen magyar saját kormánya, közigazgatása, rendőrsége, bírósága és saját megromlott és lealjasodott értelmisége (is) asszisztál (maga vállalva a vádló és az ítéletvégrehajtó szerepet))...

2012.09.10.:

...Itt tartunk. Egy kis szociográfia (egy megtörtént eset): (...)

(Középiskola, Magyarország.)

Tanár (középkorú jólszituált nő): Hozd ki az ellenőrződ!
Diák (tizenéves cigányfiú): Verem a faszomat belé(d)!
Tanár (középkorú jólszituált nő): Vered ám egy varacskos disznóba, de tövig!

Ezt akarjuk?

(...) Mert a kérdés (ugye?!) csak az, hogy (valóban) azt akarjuk-e, hogy az iskoláink olyan helyekké váljanak, ahol ebben a szellemben folyik a diskurzus?! Rákényszerítjük-e a tanárainkat, hogy a tanítás-nevelés helyett élethalálharcot vívjanak a társadalom alól (a társadalomalattiságból) felbugyorgó (agresszív) mocsokkal (amit, nyilván, nem nyerhetnek meg) vagy értéknek tekintjük személyüket (tudásukat és munkájukat) és (általában, mindazt) amit képviselnek és ezt az értéket megvédjük, melléjük állunk és hatalmat és eszközöket adunk a kezükbe a mindent elpusztító devianciahullámmal szemben?!...

2012.09.22.:

...Egy rokonom mesélte: Megbontották a cigányok a kerítésé(nek egy részé)t és elloptak ezt-azt, többek között (magát) a megbontott kerítést is. Az egész falu tudja, hogy kik tették. Gyakorlatilag elég volna egy családot megregulázni, a hatóságok valahogy/valamiért mégsem teszik. Csináltatott (a rokonom) új kerítést, több, mint százezer forintjába került. Rövidesen azt is megbontották (és azt is ellopták). Bejelentést tett a rendőrségen. A kiszálló rendőr, miután rokonom felvázolta/elmagyarázta neki a „tényállást”, egy kicsit hümmögött, nézelődött, majd a következőket mondta: Maga is hibás. Miért nem őrzi felelősebben a vagyontárgyait? Miért nincs például ott sem (és a megbontott és ellopott kerítés helyére mutatott) kerítés?

Értik ezt?! Mert én már kezdem!...

2012.10.15.:

...Tudják, hogy hol jártam a napokban?

Egy épület bontásánál segédkeztem, amit a cigány szomszédok elkezdtek széthordani és a tulaj úgy döntött, hogy inkább elbontja és ami menthető, azt inkább téglánként, cserepenként, gerendánként, lécenként elmenekíti (elhasználja máshol, feltüzeli, szétosztja a rokonai, ismerősei között), minthogy a „retkeké” legyen. Jónéhány férfiember részt vett a munkában, a szomszédok a telkük hátsó részéből behúzott nyakkal figyeltek (egy néhány téglából --- talán épp a szomszédból lopott téglákból --- összedobott udvari katlant körülülve, amin egy nagy lábasban rotyogott az ebéd). A tulaj mesélte, hogy ha egyedül vagy egy-két családtaggal megy ki a portájára, rendre zaklatják, megjegyzéseket tesznek rá, mocskolják, fenyegetik (őket) --- no, most behúzott nyakú „kuss” volt (s gondolom, annak mérleg(e)lése, hogy mi marad a portán a bontott anyagból, mit tudnak az éjjel elhordani).

Mondom, miközben dolgoztunk, a tulaj mesélt: többek között arról, hogy „bontási hullám” indult el a településen, mióta szárnyrakapott a „több, mint szóbeszéd” arról, hogy a körzeti rendőrök összeboltoltak a közeli „méhtelep” tulajdonosával, s ezért marad eredménytelen minden nyomozás a környékbeli lopási ügyekben. Történt ugyanis, hogy helyettesítés miatt nem a körzeti rendőrök ügyeltek és egy másik körzet rendőrei jöttek ki a bejelentetésekre, akik --- nyilván, nem lévén beavatva --- meglátogatták a méhtelepet, ahol azon nyomban le is foglalták az ellopott holmikat. S miközben ők ott foglal(gat)tak, (hopp!) megjelent a szabadságos körzeti rendőr, hogy megkísérelje menteni a „helyzetet”. S ezt, állítólag, több károsult végignézte...

(...) Az az állam, amely ilyen helyzeteknek teszi ki tisztességes polgárait, az egy latorállam. S, ahogy láttam/látom, ezt mások is így élik meg. Nem tudom, mikor fog elpattanni a húr, de --- k*rvafix, hogy --- el fog. Érdekes volt látni, hogy egy ilyen helyzetben hogyan viselkedtek ezek a férfiak és még érdekesebb volt látni a cigányok sunyulását, lapulását. Elhiszem, hogy félnek, a helyükben én is félnék. Bárhol a világon, egy ilyen szituációban, a közösség férfiai (mert ez egy olyan/ilyen szituáció volt: a közösség férfiai összegyűltek) a vadászpuskáikkal érkeztek volna. Hát, így...

2013.03.26.:

...Most [2013. 03. 11-én] találtam a mai postámban egy számlalevelet, amit az egyik nagy szolgáltató küldött ki: egy 02. 21-i számla késedelmes befizetése miatt (amelyet 03. 07-én fizettem be) 03. 05-i datálással ma kaptam egy felszólítást, amelyen a számla összege mellett 3400 Ft büntetés is szerepel:-) A ****om nem kéne még nekik?

Egy másik szolgáltatóval tavaly augusztus óta kínlódtunk: egy behajtócégen keresztül, két --- még 2011. februári és augusztusi --- (befizetett) havidíjat követeltek tőlünk. Tavaly augusztus óta többször egyeztettem velük telefonon és levélben, többször küldtem el (mind a behajtócégnek, mind a szolgáltatónak) a befizetést igazoló csekkmásolatokat, végül a szolgáltató felügyeleti szervéhez fordultam. Többszöri újabb e-mailváltás után, a napokban, kaptam a szolgáltatótól egy olyan tartalmú e-mailt (miután kétszer „megfenyegettem” őket a felügyeleti szervnél való feljelentéssel és vizsgálattal), hogy a(z általam többször dokumentumokkal igazoltan nem létező) tartozásomat törlik. (Nem tudom, hány napi utánajárásomba került a ****fej szolgáltató **********ása, ********ása!)...

2013.04.20.:

...Egy ideje baráti körünkben (köreinkben) közkézen forog egy N*V-os (ad*hivatalos) határozat. Már valamennyien olvastuk és valamennyien megpróbáltuk értelmezni (sikertelenül) és valamennyien morális sokkot kaptunk tőle. Én propagáltam, hogy föl kellene pakolni a világhálóra (fix, hogy országos balhé lenne belőle), de a többiek lebeszéltek, mert szerintük a (határozatot megfogalmazó) ad*hivatalnok a lelket is kiperelné abból, aki így megalázza (mert, persze, csak akkor ütne (igazán nagyot), ha az ad*hivatalnok személye is nyilvánosságra kerülne).

Egy ötoldalas dokumentumról van szó, amelyből egy oldal maga a határozat és négy oldal az indoklás. A határozat egy kérvény elutasítása, majd (következik az indoklás, melyben) az ad*hivatalnok négy (négy!!!) oldalon keresztül indokolja az elutasítás okait, de úgy, hogy mondatainak (effektíve) nincs értelme. Tesz egy állítást, majd megcáfolja, majd az állításra hivatkozik; hivatkozik egy jogszabályra, majd felsorolja a kivételeket, majd megállapítja, hogy kivételről van szó, majd a jogszabályra hivatkozva elutasítja a kérelmet; részletezi a kérelmező indokait, elemzi a benyújtott mellékleteket — gyakorlatilag alátámasztja az(oka)t — majd, minden logikának ellentmondva, elutasítja (azokat); a kérelem tárgyát kétféleképpen is értelmezi (helyesen és félreért(elmez)ve, ami, utóbbi, valószínűleg eleve komoly eljárási hiba), majd hol az egyik, hol a másik értelmezés szerint hivatkozik arra; az indoklás utolsó oldalán pedig már grammatikailag hibás, értelmetlen mondatok is „bejátszanak”... Sikerült egy totálisan értelmezhetetlen és ugyanakkor halálosan sértő dokumentumot összeütnie az ad*hivatalnoknak, (de) úgy, hogy aki olvassa, annak semmi kétsége ne legyen, hogy (az) ügyfele kérelme jogos volt, ám a hivatalnok, minden szakmai és erkölcsi aggályt elvetve, teljesítette feladatát, a kérvény elutasítását. És úgy, (hogy aki olvassa, annak semmi kétsége ne legyen), hogy (egy ad*hivatalnok) bármit megtehet: értelmetlen betűkombinációkkal is teleszórhatja a lapokat vagy a s*ggét is odatarthatja kinyalás végett.

Erre jegyezte meg @gabriel syme nicknevű barátunk, hogy: leszivárgott. Manapság már nem csak a nagykutyák, hanem a talpnyaló, csahos blökik is mernek így viselkedni...

2013.06.28.:

...Hogy mivé lett ez az ország, álljon itt egy friss példa:

Tegnap beszéltem egy nyugdíjas nénikével, aki néhány héttel ezelőtt egy napot és egy éjszakát rokonoknál töltött: ezalatt betörtek a házába, minden mozdíthatót elvittek, amit pedig nem tudtak elvinni, azt összetörték, megrongálták, szétcs*szték (ez az új trend a „megélhetési bűnözésben”: amit nem tudunk ellopni, azt tönkretesszük!). A rendőrség nyomoz: a falu, ugye, tudja, kik voltak, de, ugye, a hatóság tehetetlen, mivel, ugye, nincs bizonyíték.

S akkor: néhány napja a néninek leolvasták a villanyóráját, majd (rövidesen) ellenőrizték (is): s mivel a szakember sérülést vélt felfedezni rajta, ezért 150 ezer forintra büntették. Nagyvonalúan felajánlották neki, hogy ha nem vitatja a szolgáltató álláspontját, akkor a büntetést 70 ezer forintra mérséklik.

Milyen világ már ez?!...

Innét bbjnick.blog.hu/search?searchterm=egy+megt%C3%B6rt%C3%A9nt+eset&searchmode=sentence&submit=Keres%C3%A9s és innét bbjnick.blog.hu/2013/04/20/_leszivargott és innét bbjnick.blog.hu/2013/03/26/_a_kozuzemi_szolgaltatok_nek_szetrugasat_illetoleg és innét bbjnick.blog.hu/2012/08/23/nekem_a_magyar_szent_istvan_kiraly_unnepe_2012_augusztus

***

Apdét vagy kiegészítés:

2013. 07. 20.:

„(...) ...a kötelesség [hogy mások felebarátja legyünk és tevékenyen szolgáljunk nekik --- hisz az emberi személy méltóságának tisztelete lényegében ezt jelenti] kiterjed azokra is, akik másként gondolkoznak vagy cselekednek, mint mi. Krisztus tanítása oly messzire megy, hogy a bántások bocsánatát kéri, és a szeretet parancsát, mely az új Törvény sajátossága, kiterjeszti valamennyi ellenségre. (...) Az evangélium szellemében történő szabadítás összeegyeztethetetlen az ellenségnek mint személynek gyűlöletével, de nem a rossz gyűlöletével, amit az mint ellenség művel.” (www.katolikus.hu/kek/kek01877.html#N14)

...Ha a megalázottak, megszomorítottak, kiraboltak, megnyomorítottak és legyilkoltak jajszavát, könyörgését az erőszaktevők, a rablók, a gyilkosok méltóságára hivatkozva utasítom el/elutasítom magamtól, akkor (azzal) nem általános emberi értéket védek, hanem (éppen hogy) az áldozatok egyébként is sebzett méltóságába tiprok, s (lényegében és végeredményében) a bűnösök (egészen pontosan: a bűnök) mellett foglalok állást, a bűnösökkel (a bűnnel) vállalok közösséget az áldozatokkal szemben... (magyarido.blog.hu/2011/02/19/ez_jelen_pillanatban_nem_mas_mint_a_magyar_rendszervaltozas_masodik_elsikkasztasa_vazlat)

1. ...A napokban segédkeztem egy rokonomnak gyümölcsöse kitakarításában. Mióta cigányok költöztek a gyümölcsös szomszédságába, azóta rokonom nem tud úgy érkezni, hogy még ő is szüretelhessen: a szomszédok a gyümölcsöt féléretten leszedik, leverik, az ágakat letörik, a fák (hogyúgymonygyuk) teljesen tönkre lettek téve. De ez még hagyján! A legújabb sportjuk, hogy a portájukról a szemetet rendre átdobálják a rokonom gyümölcsösébe, aminek nemigen látom értelmét, mert a szemét (gyakorlatilag) ugyanott marad, néhány centiméterre a portájuktól, a kerítés túloldalán... Most is tetemes mennyiségű műanyag flakont, kakás gyerekalsót, kopott bőrkabátot, mindenféle rongyos ruhaneműt és a legkülönbözőbb szemetet szedtünk össze, jó adag építési törmelékkel egyetemben. Valamit felújíthattak --- bár a házukról, ránézésre, nemigen tudtam volna megmondani, hogy mit is --- és a keletkező építési törmeléket, végig a kerítés mentén, átszórták, átdobálták. (Rokonom elmondása szerint ez még a kisebbik baj lett volna, de a telke vízóra-aknáját is telegórták törmelékkel...???!!!)...

Valaki (teszem azt, egy kisebbségi/kisebbségijogi szakértő) meg tudná nekem magyarázni, hogy hol van ebben a magatartásban az értelem?!...

2. ...én, aki kereszténynek vallom magam, aki olvasott Platónt, Arisztotelészt, Szent Ágostont, Aquinói Szent Tamást, Bergsont és még Simmel kultúraelméletét is megérti, egyre gyakrabban kapom rajta magam, hogy meggyőzhető volnék, hogy a tettek mezejére lépjek, ha a helyzet úgy kívánná...

Innét: bbjnick.blog.hu/2013/07/20/_meggyozheto_volnek_egy_kis_szociografia_egy_megtortent_eset

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbjnick.blog.hu/api/trackback/id/tr2912896384

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása