Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A bejegyzések...

...teljes címlistája és leadje megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Az olvasók és kommentelők iránti tiszteletből...

...a blogon előzetes moderációt alkalmazok.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

„Amíg idejutottunk” (a)vagy a „holokauszttagadást büntető Btk-módosítás”-tól az „erkölcsileg pozitív tartalmú és társadalmilag hasznos figyelemfelhívás”-ig

2012.09.27. 05:09 bbjnick

„(...) Emberivé tenni nem annyit tesz, mint a szavak és kérdések néven nevezését elkerülve általános formulákba burkolni, hanem annyit, hogy az előítélettel szemben megterhelt és sémává merevedett zsidó–nem zsidó viszonylatok benne rejlő emberi tartalmát érvényre juttatni.” (mek.niif.hu/02000/02043/html/362.html)

„(...) A kommunizmus gyilkosságai morálisan ugyanúgy ítélendők meg, mint a nácizmus gyilkosságai. Tömeggyilkosság és tömeggyilkosság között nincs morális különbség. A különbség »teológiai« jellegű. A zsidók esetében a nácizmus nem az »ellenséget« akarta kiirtani, ahogy a Szovjetunió, hanem egy népet, amely ráadásul a monoteizmus hagyományainak a megtestesítője. A holokauszt valójában Isten elleni harc volt. (...)" (bbjnick.blog.hu/2012/06/18/_a_holocaust_ugyanis_lenyegi_jellemvonasa_szerint_nem_tortenelmi_esemeny)

„(...) Ahhoz, hogy zsidó igazán szabadnak érezze magát, uralkodnia kellene minden nem zsidón - ami neki még emancipációnak is kevés, az a többiek számára rémuralom. (...)” (magyarido.blog.hu/2012/01/30/anziksz_1935_bol)

danielpeterportre01_ff_mdsttt_hllmk_401201_.jpg

Olvasom: „(...) A kereki Horthy-szobrot piros festékkel leöntő Dániel Péter ügyvédet az ügyben szerdán első fokon ítéletet hirdető Siófoki Városi Bíróság bűnösnek mondta ki rongálás vétségében a sértettnek okozott vagyoni kár miatt, de kimondta azt is, hogy cselekedete »erkölcsileg pozitív tartalmú és társadalmilag hasznos figyelemfelhívás volt«. (...)" (mandiner.hu/cikk/20120926_birosag_tarsadalmilag_hasznos_volt_a_horthy_szobor_leontese)

Mit lehet erről az ítéletről (s, még inkább, annak indoklásáról) gondolni, mit lehetne erre az ítéletre (s, még inkább, annak indoklására) mondani?

Talán azt, hogy: „...gondolom akkor a kristályéjszaka is erkölcsileg pozitív tartalmú és társadalmilag hasznos figyelemfelhívás volt, hiszen jóindulatúlag figyelmeztettek egy népcsoportot, pár kirakatablak megrongálásával." (delphoijosda.blog.hu/2012/09/16/xxi_230/fullcommentlist/1#c17902510)

Vagy talán azt, hogy: „Ez a kemény, nem a f*szom! S mikor indul a bíró ellen vizsgálat szakmai alkalmatlanság és etikai vétség miatt?" (delphoijosda.blog.hu/2012/09/16/xxi_230/fullcommentlist/1#c17903268)

Vagy talán valami hasonló nagy okosságot. De egyet biztosan nem lehet gondolni vagy mondani erről az ítéletről (s, még inkább, annak indoklásáról), azt, hogy nagy meglepetést okozott.

Ez az ítélet (s, még inkább, annak indoklása) ugyanis évek óta érlelődött (ott, ahol az ilyen ítéletek (s azok indoklásai) érlelődni szoktak).

Ha csak az elmúlt két év közfigyelmet kiváltott (közfigyelemre kijelölt) eseményei között tallózgatunk, azok között is számos „ígéretes” (e ítéletet (s annak morbid indoklását) előrevetítő) fejleménnyel találkozhatunk. Nézzünk néhányat ezek közül, nézzük (többek között) mi minden történt velünk, „amíg idejutottunk":

...„2010. március 10. 11:55

Sólyom László köztársasági elnök aláírta a holokauszttagadást büntető Btk-módosítást szerdán, mert véleménye szerint a jogszabály nem alkotmányellenes - közölte Kumin Ferenc, a Köztársasági Elnöki Hivatal főosztályvezetője..."...(bbjnick.blog.hu/2010/03/11/gondolj_gondolj_gondolj_solyom_laszlo_koztarsasagi_elnok_alairta_a_holokauszttagadast_bunteto_btk_mo)

...„2011 . évi . .. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

1 . §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvény (a továbbiakban : Btk .) 174/A . §-a a következő (1 a) bekezdéssel egészül ki :

»(1a) Aki mással szemben valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz vagy a lakosság egyes csoportjaihoz tartozása vagy vélt tartozása miatt olyan, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy riadalmat keltsen, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.«

(...)

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

A törvényjavaslat (a továbbiakban : Javaslat) három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli fenyegetni azt, aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozó közösség tagjaiban riadalmat keltsen.

(...)"... (magyarido.blog.hu/2011/05/03/kis_magyar_okozatologia_z_emilje_1)

...„2011.06.29. 12:12

Végrehajtandó fegyházbüntetést kértek Képíróra

Az ügyész azt hangsúlyozta: a vádlott tudott arról, hogy a cél az izraelita vallású és a szerb lakosság kivégzése.

Falvai Zsolt a Fővárosi Bíróságon szerdán elmondott perbeszédében indoklásul azt mondta, megállapítható, hogy Képíró hozzájárult csaknem negyven ember törvénytelen kivégzéséhez, amellyel háborús bűntettet követett el.

Az ügyész többek között arra fektette a hangsúlyt: a vádlott tudott arról, hogy a razzia célja az izraelita vallású és a szerb lakosság kivégzése, az erre vonatkozó, feletteseitől kapott parancsot pedig továbbította beosztottjainak, a razzia tényleges végrehajtóinak.

MTI"... (magyarido.blog.hu/2011/06/29/kis_magyar_okozatologia_2_z_emilje)

...Többségük (nyilvánvalóan) teljesen tisztában van azzal, hogy miről beszél Csurka-Dörner-Pozsgai, ismeri azt a dráma- és színházi kultúrát, amit (Csurka-Dörner-Pozsgai) újjá szeretnének éleszteni, tisztában van azzal, hogy ki volt és mit képviselt Németh, Illyés, Sarkadi, Csurka, Hernádi, Vészi, Sütő, Örkény, Páskándi stb. a XX. század második felében. Ha ennek ellenére ők aláírnak egy ilyen (tartalmú) tiltakozást, azzal nyilvánvalóvá teszik, hogy valójában mire játszanak: ez egy politikai indíttatású és célú kulturális botránykeltés (tkp. egy kultúrpolitikai puccskísérlet). Ez a kultúrában felér egy 1919-cel :-(... (bbjnick.blog.hu/2011/10/11/ez_gyalazat_egy_tiltakozas_margojara)

...Ismét bebizonyosodott, hogy Budapest (vagy legalábbis lakosainak egy igen tekintélyes része) ellenállhatatlan vonzalmat érez a vörös rongyok iránt, legyenek bár azok véráztatta internacionalista munkásmozgalmi lobogók, erotikus fehér(vörös)neműk vagy véres felmosórongyok, melyekkel S. E., a vörösterror áldozatainak, az ÁVH pincék és az '56 után megtorlás nyomorékkávertjeinek, halálrakínzottainak, kivégzettjeinek vagy a magyar vidék kéjjel, gyűlöletből legyilkolt öregjeinek kiontott vérét törölték fel... (bbjnick.blog.hu/2011/10/24/egy_kep_ala_nem_tetszik_a_rendszer_tuntetes_budapest_2011_oktober_23)

...Nem az itt az igazi baj, hogy szélsőséges ballib/liberálbolsevik/holohitű (vagy olyan, amilyen) újságírók és „aktivisták" ügyeket próbálnak kreálni/konstruálni ideológiai megfontolásokból (ez „csak" aljas, bűnös, botrányos és felháborító), hanem az, hogy, ma már ott tartunk, hogy egy hivatalos szakmai szervezet (...) hazug állásfoglalásra kényszerül; a tragédia az, hogy egy szakmai szervezetnek – nyilvánvalóan tagjainak meggyőződése elleni – hamis nyilatkozatot kell kiadnia, hogy kivédje az ellene irányuló támadásokat! (...) Mintha újra a Rákosi-rendszerben élnénk: ahogy akkor, úgy ma is, mindenkinek és mindennek folyamatosan állást kell foglalnia egy kizárólagosságra törő (totalitárius) ideológia éppen aktuális doktrínái mellett.

Így élünk Magyarországon 2012 júniusában: a pécéterror kikezdte a törvényességet, az intézményiséget és a szakmaiságot és, minden ellenállás nélkül, egyre durvábban roncsolja azokat... (bbjnick.blog.hu/2012/06/14/igy_elunk_2012_juniusaban_magyarorszagon_egy_hivatalos_szakmai_szervezet_hazug_allasfoglalasra_kenyszerul)

...A jövő elkezdődött! Magyarországon az ötvenes évek óta nem alkalmazták az ideológiai átnevelést büntetésként (ú. é. büntetőjogi eszközként)! Jön a nyilvános megszégyenítés, a megbízhatatlanok nevének szégyenfal(iújságok)ra tűzése, kötelező szemináriumok az elhajlóknak, végső esetben a társadalomból való kiemelés és erőszakos átnevelés(???)... (bbjnick.blog.hu/2012/06/15/igy_elunk_magyarorszagon_2012_juniusaban_holosaria)

...Sz*nyi kapitánytól és K*lmán *lgától (tegnapelőtt) megtudtam az ATV-n (...), hogy: Prohászka Ottokár mindenkit gyűlölt, gyűlölte a zsidókat (azokat, mint a férgeket akarta irtani), a budapestieket, a kunokat, a debrecenieket, csak a fajmagyarokért rajongott, pedig ő nem is volt magyar (morvanémet apától és svájcinémet anyától származott)... ...Nincs jó cselekedet, ennyi rossz mellett nincs jó cselekedet! Nem lehet megbocsá(j)tani, nem lehet megbocsá(j)tani!... – lihegte, nyögte, hörögte, a kapitányt így próbálva egyre dühödtebb rohamra ösztökélni, K*lmán *lga... (atv.hu/cikk/video-20120622_szanyi_tibor) (...)... (bbjnick.blog.hu/2012/06/24/mit_nem_lehet_megbocsa_j_tani_prohaszka_ottokarnak)

„(...) Magyarországi zsidó szervezetek és szövetségek felszólították a kormányt, hogy haladéktalanul vizsgálja felül a Nemzeti alaptantervet.

Mellőzzék abból Nyirő Józsefet, Sinka Istvánt, Szabó Dezsőt és Wass Albertet, mert nézetük szerint antiszemiták voltak.

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott nyilatkozatukban kijelentették, a négy író »a gyűlölet, az antiszemitizmus mételyét« terjesztette és terjeszti ma is, ezért »nem fogadható el, hogy a magyar ifjúság oktatásának szerves részét képezzék«. (...)" (bbjnick.blog.hu/2012/06/28/_kivetve_a_magyar_irodalomtortenetbol)

...A „Csatáry-ügy" (cimkezes.origo.hu/cimkek/csatary-laszlo/index.html?tag=Csat%E1ry+L%E1szl%F3&tag2=&target=1) ügyésze nyilatkozik: Csatáry jelenleg is antiszemita, bizonyos vallásokról és vallásúakról nem úgy vélekedik, ahogy az normális volna („mást gondol, mint amit normálisnak lehet tekinteni"). (Az ügyészi megnyilatkozás forrása: mandiner.hu/cikk/20120719_csatary_orizetben)... (bbjnick.blog.hu/2012/07/20/_mast_gondol_mint_amit_normalisnak_lehet_tekinteni_a_csatari-ugy_margojara)

„szóval közeli rokonom jár a nyári zsidó egyetemre

(hülye vagy, 8000 forint két hétre, ha kiszámolod, már a kajáért megéri. különben is apám fizette)

nem ez a lényeg, hanem a Maimonidészről vagy a Nagytemplomról szóló előadásokat szorgalmasan látogatja Szegedi Csanád is, aki - úgy tűnik - teljes mértékben bezsidult, nagyon megörült a hírnek, hogy az ortodox zsidók rühellik a melegeket és mivel eddig is egészségmániás volt ezért alaposan rápörgött a kóser étkezésre. Azt szeretem a busafejű nácijában, hogy semmit sem tud félszívvel, beleszarva csinálni, legyen szó rovástábláról vagy zsidulásról" (bbjnick.blog.hu/2012/08/07/_miert_tartalmaz_egy_csomo_felreertes_van_a_nemzeti_radikalis_oldal_es_a_zsidosag_kozott_s_szerintem)

„(...) A MAZSIHISZ elnöke úgy fogalmaz, hogy a Jud Süss c. film óta kevés, hasonlóan veszélyes, uszító zsidóellenes mű született. Rámutat arra is, hogy nemcsak a darab vége, hanem annak egésze is alkalmas a zsidóellenes érzelmek felkorbácsolására, ezért a darab tervezett bemutatása veszélyezteti a főváros és a főpolgármester becsületét.

Feldmájer Péter külön kiemeli, hogy a művészi szabadság elvét figyelembe véve magánszínházban esetleg bemutatható volna egy ilyen darab, de elfogadhatatlan, hogy egy faji és vallási gyűlöletet szító darabra költsenek közpénzeket.

Kéri ezért a főpolgármestert, mentse meg Budapest becsületét: zsidóellenes, uszító, antiszemita kliséket tartalmazó mondatok ne hangozhassanak el a Főváros tulajdonában álló színpadon." (bbjnick.blog.hu/2012/08/25/_akkor_az_egesz_magyar_szinhazi_elet_unnepelne_a_muveszi_szabadsag_elvet_figyelembe_veve_maganszinha)

Tovább is van, mondjam még?

Ugye, hogy szükségtelen?

Ugye, hogy elég volt?!

***

Apdét vagy kiegészítés, 2012. szeptember 27.:

...Ez a durva, nem az állatos p*rnó!

„Az 1939-44 között született zsidótörvények idején Horthy Miklós volt a kormányzó, a törvényeket ő szentesítette aláírásával, ugyanakkor halasztó jellegű vétójoga volt, melyekkel e rendelkezések esetében nem élt – erre hívta fel a figyelmet indoklásában a Siófoki Városi Bíróság, mely szerdán kihirdetett ítéletében megrovásban részesítette rongálás vétsége miatt Dániel Péter ügyvédet, aki idén májusban vörös festékkel öntötte le a napokkal korábban avatott kereki Horthy-faszobrot.

(...)

Az ítélkező bíró, Kovacsics István (a bíróság elnöke) indoklásában arra is kitért: nem tagadható Horthy és mindazok felelőssége, akik az említett törvények megalkotásában, alkalmazásában és végrehajtásában szerepet vállaltak.

A szoborállítás elleni tiltakozás ezért a bíróság szerint erkölcsileg pozitív tartalmú, társadalmilag hasznos figyelemfelhívás, de a Dániel Péter által alkalmazott formája büntetendő, mert a rongálással más tulajdonában kárt okozott.

(...)

A bíró hangsúlyozta, hogy Horthy Miklós történelmi szerepének a megítélése nem a bíróság feladata, ám – tette hozzá – a jogalkalmazásra is ki kell hogy hasson, hogy a jogalkotók is fontosnak tartották az 1939 és 1989 között a jog által okozott sérelmek kárpótlását. A törvénysértések által nem keveseket az életüktől, másokat szabadságuktól, jogaiktól fosztottak meg. A Horthy rehabilitálására irányuló törekvések – így Kovacsics István – ellentétesek a kárpótlási törvények szellemiségével, aláássák a múlt bűneivel kapcsolatos társadalmi közmegegyezést. Egy Horthy-szoborállítás pedig, mivel Horthy személye megosztja a társadalmat, alkalmas lehet az ellentétek szítására, akadályozhatja a kívánatos társadalmi béke kialakulását. (...)”

www.sonline.hu/somogy/kozelet/szoborleontos-itelet-horthy-miklos-felelossege-nem-tagadhato-463386

Kovacsics bíró úr népbíróságosdit játszik: vegytiszta ideológiai alapú indoklást tol!

:-(...

Innét: mandiner.hu/cikk/20120926_birosag_tarsadalmilag_hasznos_volt_a_horthy_szobor_leontese#comment1445242

5 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://bbjnick.blog.hu/api/trackback/id/tr184805505

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kandeláber 2012.09.27. 13:19:39

Mindössze annyit kéne megkérdezni a bírótól: tudja-e, hogyan definiálja a Btk. a bűncselekmény fogalmát?
A Btk szerint a bűncselekmény társadalomra veszélyes cselekmény, így nem lehet "társadalmilag hasznos", mint ahogyan a bíró indokolásában előadta.
Abszolút politikai alapon hozott döntést- persze, ez még csak az első fok.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.09.29. 00:04:09

Őszintén bízom benne, hogy meg is fogják kérdezni ezt a bírótól: s legelőször a kollégái!

ü
bbjnick

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2012.10.03. 22:11:10

"jelenleg az ELTE kommunikáció és médiatudomány szakán tanul Budapesten"

Akkor eltehetőleg egykori évfolyamtársam szárnyai alatt növekedett ilyenre. Ó nem sokáig koptatta a szegedi JATE padjait - sikerült feljönnie Pestre. (Igen keveseknek sikerült - néha éppen a jó átlag volt az akadály :-P)
Röviden:
people.mokk.bme.hu/~gpeter/cv_gyp_hu.html
(Nekem már akkoriban is feltűnt koponyaszerű feje…)
m.cdn.blog.hu/ce/cerka/image/200802/gyp_maiden.jpg
Amúgy rosszat nem mondhatok róla - halk beszédű, visszafogott ember. GOndolkodmi is szokott - nem utolsó szempont korcs korunkban. Csak a levont következtetései… :-P

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2012.10.04. 20:13:25

@Mormogi Papa: Elnézést, "eltévedt" a kommentem. A másik posztra vonatkozott…

:-(

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.05. 06:21:51

@Mormogi Papa:

Vettem én így is az adást!:-) Gy. P. valóban beillene ironmaiden Eddynek is, s a külcsínnél valóban csak a belbecs a riasztóbb:-[

ü
bbjnick
süti beállítások módosítása