Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A bejegyzések...

...teljes címlistája és leadje megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Az olvasók és kommentelők iránti tiszteletből...

...a blogon előzetes moderációt alkalmazok.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

A „józan ész” nevében (H’á’sz’n!) (Vázlat)

2010.07.23. 08:02 bbjnick

 
 
„(…)
 
(…) …azok az országok tudják a gondokat megoldani, ahol létrejött a társadalmi-politikai paletta közepe felé egy nagy és erős közösség. Az ideológiai kérdések oda kerültek ahová valók, a »filozófusok asztalára«, helyüket a józan ész foglalta el. Meglátása szerint az elmúlt évtizedben azok az országok voltak sikeresek, ahol létrejött egy erős centrumközösség, és amely képes volt a gyökeres változtatásokat véghezvinni. Orbán Viktor az elmúlt 56 nap jelentőségét abban látja, hogy ugyanez a folyamat hazánkban is megtörtént, megszületett a Nemzeti Centrum. Ennek köszönhetően az Országgyűlés is más, a »cselekvés helyszíne lett« mára.
 
A miniszterelnök a továbbiakban szólt arról, hogy a Nemzeti Centrum a józan ész közössége, amely mindenki felé nyitott és szabad. (…)
 
(…)”
 
 
 
 
„– Elb*szták! Nem kellett nekik két hónap, hogy elb*sszák! – így Z.
 
– Ugyan, Z.! – jegyeztem meg mosolyogva.
 
– Tudom, hogy mit beszélek!
 
– Tudod, hogy mit beszélsz?
 
– Jó, nem tudom, de azt tudom, hogy ő sem! (…)”
 
 
 
1. Eddigi életem első felét a Kádár-rendszer haramiatanyáján, második felét pedig a „rendszerváltás rendszerének” ócska kuplerájában izmoztam végig. Nincsenek illúzióim a hatalom (mint olyan) természetéről. Ideológiailag is meglehetősen képzett vagyok, számtalanszor arcon lettem f*sva mindkét ideológiai alapú diktatúra – úgy a kádárvilág marxizmus-leninizmusának, mint a „rendszerváltás rendszere” liberális demokráciájának – minden mérges mocskával. Engem már csak az visz be az erdőbe, akivel én is be az akarok menni. És, ennyi év abesszin makaózás után, engedtessék meg nekem, hogy azt mondjam: ezt a mostani, ezt a legújabb kört se’ testem, se’ lelkem nem kívánja!
 

2. Jó egy éve ezt írtam egy bejegyzésben: „A kollektív emlékezetvesztés nem csak a közösségi identitást, hanem a személyes önazonosságot is lehetetlenné teszi. Az elmúlt húsz év ennek (a közösségi és személyes ellehetetlenülésnek) jegyében állt. Ha teljesen őszinték próbálunk magunkhoz lenni, akár még azt is beismerhetjük: nem volt ez az időszak minden értelem nélkül való: aki kellően fogékony a tanulságokra az szembesülhetett vele (modellértékű példát kaphatott arról), hogy hová is vezethet egy efféle folyamat. És megismerhette, milyen érzés (is) a nullponton/a forrponton állni.
 
Van ebben valami rendkívül felemelő és ugyanakkor megtisztelő is. Próbálj belenézni a jövőbe! S mit látsz ott? Egy egyértelmű választást: meglehet, nem telik el néhány év és az 1990 és 2010 közötti időszakot úgy fogják emlegeti, mint a tizenkilences kommün, a negyvennégy-negyvenötös nyilasuralom és a Rákosi-korszak után az elmúlt száz év szellemileg legsötétebb korszakát; aminthogy meglehet, beáll (ad absurdum: intézményesül) a jelenlegi »sötétség« és az éjben fel-felvillanó »tremendumoktól« elcsigázott/felajzott csőcselékként halálrarettegjük magunkat és/vagy agyonmarcangoljuk egymást. (…) Hogy ezt láthatod: méltóság. S ha ez nem tölt el hálával és bizalommal és nem ad erőt, ahhoz, hogy lépj, akkor ugyan mi adhatna?!” (magyarido.blog.hu/2009/05/20/napi_elkeserito_es_folderito_20_dik_maj_2009)
 
3. Amikor ezeket a sorokat leírtam, még nem sejthettem, hogy lesz olyan magyar politikus (ad absurdum: az ú.n. nemzeti-konzervatív oldalon), aki kiáll a nemzet elé és az ezeréves nemes magyar nemzet szemébe mondja: „Történelmi tett volt a forradalmi hangulatot becsatornázni a demokráciába.” (bbjnick.blog.hu/2010/06/05/kotcse_n_1_tortenelmi_tett_volt_a_forradalmi_hangulatot_becsatornazni_a_demokraciaba) Ám megtörtént. S röviddel e mondat elhangzása után kimondatott az is (ami e mondat elhangzásából szükségszerűen kellett, hogy következzék), hogy: „a Nemzeti Centrum a józan ész közössége, amely mindenki felé nyitott és szabad”. (www.orbanviktor.hu/cikk/megszuletett_a_nemzeti_centrum)
 
4. Két hónappal ezelőtt valóban a nullponton/a forrponton álltunk. A sok évtizedes egymást követő ideológiai terrorrendszerek felélték minden erkölcsi, intellektuális és mondjuk ki, materiális tartalékukat, végeredményében bekövetkezett az, amiről több évvel ezelőtt így írtam: „Gyakorlatilag nyers ideológiai terrort folytatnak a társadalom egésze ellen: koherens ideológia nélkül. Kormányzásuk nem más, mint (a házikedvencekkel együtt sem több, mint) két-, két és félmillió – nem is túlságosan bújtatott – diktatúrája tízmillió felett. Amely azonban (egy általuk is felismert és ezért rettegett) paradoxonon áll: »hogy pozícióinkat meg tudjuk őrizni folyamatosan harcban kell állnunk, blokkolnunk kell mindennemű szerves társadalmi szerveződést, önvédelmi mechanizmust, ad absurdum: le kell győznünk a társadalmat. Ám ezek a[z általunk birtokolt] pozíciók csak egy működő, életképes (és így ellenállásra is képes) társadalomban képeznek értéket. Ha végképp megtörtük, legyőztük a társadalmat, akkor milyen pozíciókért is folytattuk/folytatjuk a harcot«?!” (magyarido.blog.hu/2008/07/27/a_harmadik_koztarsasag_balsorsa_2_dik_levonas) Elkövetkezett az a pillanat, amikor a társadalom már oly mértékben roncsolódott, hogy ideológiai terrorral irányíthatatlanná vált. A hatalom „átkerült” (s mindjárt kétharmados országgyűlési többséggel) a magát jobboldali néppártként definiáló, addigi ellenzéki párt kezébe.
 
5. Széchenyi István 1844. október elsejei főrendiházi felszólalásában így vall: „…nemzetiség, kifejlett nemzetiség nélkül nekem, megvallom, minden más progressio nem kell, erre állítok mindent, e nélkül mondhatom, egy zagyvalék nép leszünk, melynek talán több pénze lesz, a dögbőröket talán drágábban eladhatjuk stb., de ez engem nem mozdít; mindenelőtt áll előttem: hűség a fajtámhoz .” (magyarido.blog.hu/2010/03/02/grof_szechenyi_istvan_pisztolyat_porozza_2_dik_levonas) Hogy (Széchenyi) mit ért „nemzetiség” (azaz nemzethez tartozás) alatt, azt már jóval korábban (többek között a Hitelben is) megfogalmazta („Ha nemzeteket egyes személyekkel hasonlítunk össze, akkor a nemzetiség nem egyéb, mint rokonok közti szeretet, barátság s a famíliabeli becsület fenntartását eszközlő ébredség; ha pedig mélyebben tekintjük, mint előbb érintém, akkor az emberi lény minden ereibe s lelke legbelsőbb rejtekibe szőtt természeti tulajdon, melyet az önbecs megsemmisedése nélkül szinte oly lehetetlen kiirtani, mint bizonyos, hogy a szív kiszakíttatása után világunkon többé élni nem lehet.” (magyarido.blog.hu/2010/05/04/grof_szechenyi_istvan_pisztolyat_porozza_3_dik_levonas)), s hogy miért tartotta ennyire fontosnak, azt nálunk (a 2010-es év magyarjainál) jobban talán senki sem értheti meg. Mert mi már tudjuk, fájdalmas tapasztalatok tanították meg nekünk, hogy: egy nemzet választhat magának kormányzati formát, akár a demokráciát is, de a demokrácia soha nem fog nemzetet teremteni.
 
6. Amikor az új kormányzat idén tavasszal a hatalmat átvette (pontosabban, már azt megelőzően, a hatalomra készülve is) nagyon világosan látta, hogy az előző évtizedek ideologikus hatalomgyakorlása lehetetlenné vált Magyarországon. Megpróbálta hát tevékenységét a pragmatizmus (a „jó kormányzás”) és ugyanakkor a „nemzeti forradalom” védjegyével felcímkézni. Az első (a pragmatizmus) a kevésbé problematikus, mert azt az idő megméri és a kormányzati teljesítmény függvényében igazolja vagy megcáfolja. Ellenben a második (a „nemzeti forradalom”) az események előrehaladtával egyre inkább groteszkbe fordult (magyarido.blog.hu/tags/kötcse), amitől számos, egyébként határozottan pozitívnak tekinthető, kormányzati lépés is nagyon furcsa gégent kapott. „Ez a nemzeti együttműködés, ha liberális demokraták csinálják” – jellemezte egyszer a jelenséget és a legkevésbé sem előnyös összhatást Z. barátunk. (magyarido.blog.hu/2010/05/16/de_vajon_erno_e_az_orban_a_vagy_a_kotcse_a_forradalom_a_nemzeti_egyuttmukodes_rendszere_es_a_burkina)
 
7. Chesterton (magyarido.blog.hu/2009/02/12/chestertonrol_es_roluk_1 & magyarido.blog.hu/tags/chesterton_g_k) 1926-ban kötetben foglalta össze kora demokráciájának leglátványosabb és szerinte legveszélyesebb ellentmondásait. A munkának A józan ész nevében (The Outline of Sanity) címet adta. Orb*n Vikt*r,– aki egy időben beszédeiben igen nagy előszeretettel idézte Chestertont –, július 22-i országgyűlési értékelőjében, regnálásuk ötvenhat napjának legnagyobb eredményeként a „Nemzeti Centrum” a „józan ész közössége” létrejöttét nevezte meg. Chesterton „józan eszét” és Orb*n Vikt*r „józan eszét” azonban, a közös szóhasználat ellenére, fényévek választják el egymástól. Aki halotta/olvasta az Orb*n-beszédet, annak egy pillanatig sem lehet kétséges, hogy a „józan ész” az ő fogalomrendszerében (beszéde szövegösszefüggésében mindenképp) „common sense”, míg Chesterton (mint műve eredeti címe is bizonyítja) a „józan eszet” annak „sanity” „épelméjűség”, „józanság” értelmében használja. A „common sense” (hasonlóan, ahogyan annak idején latintanárom a „res” szó jelentését magyarázta) egy politikai beszédben nem jelent mást, mint „izé” (talán: közvélekedés), s mint ilyen, értéksemleges fogalom…
 
7.+1. Eddigi életem első felét a Kádár-rendszer haramiatanyáján, második felét pedig a „rendszerváltás rendszerének” ócska kuplerájában izmoztam végig. Nincsenek illúzióim a hatalom (mint olyan) természetéről. Ideológiailag is meglehetősen képzett vagyok, számtalanszor arcon lettem f*sva mindkét ideológiai alapú diktatúra– úgy a kádárvilág marxizmus-leninizmusának, mint a „rendszerváltás rendszere” liberális demokráciájának – minden mérges mocskával. Engem már csak az visz be az erdőbe, akivel én is be az akarok menni. És, ennyi év abesszin makaózás után, engedtessék meg nekem, hogy azt mondjam: ezt a mostani, ezt a legújabb kört se’ testem, se’ lelkem nem kívánja!
 
***
 
Apdét vagy kiegészítés, 2010. július 24.:
 
 
„bbjnick    · http://bbjnick.blog.hu  2010.07.24. 01:06:06

@Elpet:

Az ember (mint olyan) eredendően konzervatív. Annak van kitalálva.:-) Él a maga ilyen-olyan közösségeiben, a maga ilyen-olyan tradícióiban jó mélyen begyökerezve, abban megkapaszkodva, abból táplálkozva. Így a konzervativizmus definíciója is felesleges: elég annyi, hogy normalitás. :-)

1789 előtt nem is lett volna értelme politikai konzervativizmusról beszélni, mert addig nem sikerült ezt a normalitást érdemben megbontani. Azóta az a konzervatív, aki nem veszítette el az eszét és egyensúlyát, aki biztos szellemi talajon áll:-)

Ebből következik, hogy egy konzervatív politikus csak valamiféle »tradicionalista« lehet. Aki nem az (nem tradicionalista), az nem konzervatív.

(S mindez arról jutott eszembe, hogy tegnap láttam Orbán Viktort beszélni a Péntek 8-ban. Orbán és a Fidesz pl. nem konzervatív, mivel nem tradicionalista.)

ü
bbjnick”
 

 

19 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://bbjnick.blog.hu/api/trackback/id/tr562170184

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.07.25. 09:36:06

Kedves bbjnick!
Úgy látom, Te itt egy kritériumrendszer felállítása után jelented ki azt, hogy O*bán ilyen vagy olyan, ámde nékünk való az nem lehet. Egyetértve fent említett beszédeinek ellentmondásosságával (avagy semmitmondásával ha úgy tetszik), valamint értve elkeseredésed (a haramja-tanyán "volt szerencsém" kb. 6 évvel többet eltölteni :-)), mégis azt mondanám, nincs teljesen igazad, az összességet tekintve. És ha már @Tölgy a zöld poszban behozta az "ordót", ennek kapcsán figyelmedbe ajánlanám Dr. Sipos Ete Álmos előadását ( www.bibliaszov.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=93:hogyan-kell-megterni&catid=4:tanulmanyok&Itemid=28 ), mely szerintem kapcsolható kicsit a témához :-)
Üdv. Misi
p.s. Sipos volt a nagyvárad téri ref. templom vezetője a 90'-es években, amikor Édesanyánkkal rendszeresen látogattuk azt, és van szerencsém személyesen is ismerni.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.07.25. 18:41:03

Ja, és még valami eszembejutott, hogy még egyértelműbbé tegyem, mire is gondoltam (és hogy tudd azt, hogy nem személyeskedésből írtam ám, amit:-)):
(..) A misztikus intuíciónak nincsenek fogalmai, nincsenek képei; a metafizika ideákban gondolkozik. Az ideák pedig a természetfölötti realitás ősvalóságai. Az ősvalóságok nyelvre lefordíthatatlanok és szóval kifejezhetetlenek. Ma is úgy van, és minden időben úgy volt, hogy minél döntőbb jelentőségű dologról van szó, a pontos megfogalmazás reménye annál kisebb; ezért van az, hogy a legfontosabb dolgok megfogalmazása a legkevésbé lehető, s amikor abszolút dolgokról van szó, ezeknek megfogalmazása teljesen lehetetlen. Az egyedüli lehetőség arra, hogy az ideákat meg lehessen ragadni, a jelkép. A jelkép azonban rejtve van, rejtvény, amelynek megfejtéséhez éppen misztikus intuíció kell, epopteia, chisti, vidya, éberség. A metafizikában jelkép és látás és valóság mindig metafizikai marad, vagyis a metafizikai körből nem lép ki. Az idea nem szekularizálható. Ezért mondja Guénon, hogy a hagyomány lényegét soha népszerűsíteni, feloldani, terjeszteni és általánosan tanítani nem lehet. (..)
(Hamvas Béla: Scientia Sacra /Magvető, 1988. 88. oldal teteje)
Úgyhogy, anélkül, hogy bármilyen pozitív megvilágításba helyezném O.V. avagy köreinek szövegét és egyebeket, anélkül, hogy ki kellene értük álljak - bármilyen formában is - fentieknek nem mondanak ellent egyelőre :-)
Üdv. Misi

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.07.25. 23:15:25

@Mihint:

"Úgy látom, Te itt egy kritériumrendszer felállítása után jelented ki azt, hogy O*bán ilyen vagy olyan, ámde nékünk való az nem lehet."

Hol is mondtam én azt, @Mihint, hogy "nekünk való nem lehet"?:-) Sokkal inkább az a problémám, hogy aki mindenkinek meg szeretne felelni (mindenki szája íze szerint szeretne beszélni), az valószínűleg csak igen keveseknek fog tudni érdemit is mondani/tenni. Kritériumrendszer pedig (valamilyen) kell. Ha O. V. elárulja a saját kritériumrendszerét, akkor nem fogom a sajátomat számonkérni rajta:-/

ü
bbjnick

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.07.25. 23:26:27

@bbjnick:
"És, ennyi év abesszin makaózás után, engedtessék meg nekem, hogy azt mondjam: ezt a mostani, ezt a legújabb kört se’ testem, se’ lelkem nem kívánja!" Ebből gondolom azt, hogy szerinted "nekünk való nem lehet" :-) Amúgy, persze, hogy mindenkinek meg "akarna" felelni, ezáltal esetleg senkinek sem fog. De ez csak a "beszéd". O.V. szerintem nincs abban a helyzetben, hogy elárulja "saját kritériumrendszerét", ha más tanulság az eddig általam megismert politikából nem is származik, ez biztosan így van. Na, akkor most mi lesz vélünk :-)
Üdv. Misi

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.07.26. 05:56:16

@Mihint:

A "se’ testem, se’ lelkem nem kívánja" még egy kör abesszin makaóra vonatkozik. (Az abesszin makaó itt kb. annyit tesz, hogy az ellenfeled/partnered játék közben kénye-kedve szerint változtatja a játékszabályokat --- végig ezt játszották a komcsik is és a posztkommer ballibsik is:-/.)

Ha a liberális demokrácia keretei között akar(ná)nak nemzeti megújulást, az eleve bukta. Ellenben, ha valamilyen jól átlátható és jól megalapozott koncepcióval nem rukkolnak elő, akkor pedig hogy (lesz itt megújulás)?:-)

ü
bbjnick

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.07.27. 20:26:50

@bbjnick: Ej, sokat kopott az elmém az elmúlt hónapokban, hogy úgy érzem, elbeszélünk egymás mellett, pedig én ezt nem szeretném. Sebaj! Csak próbálom, ha kell, az elejitől :-)
Nro1. elolvastam a magyaridő és a bbjnick blog tartalmának mintegy 60-70%-át (+neonepiprimitiv kicsit), ezáltal nagyjából felismerni vélem kifejezési formáidat, szójárásod, meg ilyesmi. Ezért nem írok felesleges sallangokat, ha hozzád szólok, ismervén szavaidat, néked "ismerős" módon igyekszem írni, amit. Ha ez nem megy, és ez (esetleg zavar, vagy) Neked nem megfelelő, szólj csak. (szintúgy, ha eleged van marhaságaimból) Ja, olvasom a hozzászólásaidat is más témákban. Minő vétek.
Nro2. Egyértelműnek véltem elutasításod/meghiányolásod az új "konglomerátum" avagy az új hatalmi berendezkedés felé (a saját kételyeimmel együtt), melyet kb. ilyenféleképpen foglalhatnék össze: 1, kellene kulturális megújulás 2, ezen a módon, ahogy eddig próbálkoztak/vagy nem, az nem jó. 3, ha már így esett, hogy kedves új kormányunk kizárólag csak zanzával (ideológiamentesség álcája alatt, liberális demokrácia álcája alatt, NER alatt, NENYI alatt, stb.) képesek megnyilvánulni, az elég vészes, problémás, gázos, stb.
Nro3. Amit szerintem kerülgetsz, de én Neked szemedbe mondom: ha az új IZÉ nem hajlandó irányt mutatni, akkor majd másoknak kell, és úgy kell/lehet, ahogy maguk ereje engedi/ahogy az IZÉ engedi. És úgy is lesz, gondolom. Te megelégszel azzal, hogy továbbra is az "IZÉ"-től vársz valami vezérfolyamot? @Inszeminátor már megírta: "kötcsének szitokszóvá kellett volna nemesülnie, de erre már nincsen szufla"( (C)@Inszeminator, nem szó szerint talán) Tényleg nincsen már szufla? Kidobod a köznek érzéseidet, olyan formában, amelyben csak olyasvalaki értheti meg, aki olvas már Téged régen. Van szerinted ennek értelme? Köll az értetlen/éretlen rugdosás a kondícióhoz, vagy mi?
Nro3. Ha nincs kultúrpreferencia a regnáló hatalom felől, és nem segít a "számonkérés" sem (márpedig nem segít, Szőcsékkel nem megyünk messzire:-)), akkor - nem most jött éppen el a "mi időnk"? Nosza, csináljunk már mi is valamit :-DD
Üdv. Misi

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.07.28. 07:20:53

@Mihint:

1. Azért kipróbálnám már egyszer én is, milyen nem oppozícióban állni a hatalommal:-D

2. És most tedd a szívedre a kezed és mondd meg őszintén: nem indokolt-e és nem megalapozott-e az a kritikai attitűd, amit az új hatalommal szemben fölvettem? Ez, kérem szépen, egy konstruktív magatartás. Jelen helyzetben talán a lehető legkonstruktívabb. Ha nem tudatjuk a hatalommal az észrevételeinket, kételyeinket, igényeinket, ugyan, honnan tudhatná a hatalom, mit gondolunk róla, mit várunk tőle?:-)

3.

magyarido.blog.hu/2010/04/16/olvasom_ismet_kezzelfoghato_kozelsegben_a_rendszervaltozaskor_elpuskazott_nagy_lehetoseg_a_valosag_r

Nem véletlenül idéztem ezt a szöveget annak idején.

ü
bbjnick

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.07.28. 11:09:25

@bbjnick:

1. Van erre mód, de szerintem gusztusod (gusztusunk) az nincs :-) Lássunk egy ilyet:
" Zelk Zoltán: A hűség és a hála éneke (1951) 7. oldal, I.
Kétmilliárd szív
doboghat egy szívben?
Szívemben, érzem, ennyi szív dobog
és torkomból úgy csap föl a kiáltás,
fölzeng vele kétmilliárd torok!
A közösség meleg tekintetét
én-népemét és minden népekét
látom lobogni most, hogy szembe nézek
veled, Emberiség!

Látom, föláll
- kezében borral telt pohár -
egy vasöntő Moszkvában s fölkiált:
"Éljen Sztálin! Éljen a Hetven Éves!
Társunk! Vezérünk! Tanítónk! Apánk!
Éljen a férfi, aki fölnevelte,
ki széppé, naggyá nevelte hazánk!" (..)

2. Kritika és tagadás nem ugyanaz.
"(S mindez arról jutott eszembe, hogy tegnap láttam Orbán Viktort beszélni a Péntek 8-ban. Orbán és a Fidesz pl. nem konzervatív, mivel nem tradicionalista.)" Ezt honnan veszed? (mármint hogy O.V. nem tradicionalista)

3. Erre még mindig csak azt írhatom, amit akkor és oda :-D

Üdv. Misi

sat. · http://sztandit.blogspot.com/ 2010.07.28. 13:42:13

*******
Kösz s minden jót!

A hagyományok pedig halottak, midőn elkezdünk róluk morfondírozni. A tradicionalizmus pedig csak egy akarnok ideológia - hasonlóan a többihöz.
Fiát voluntász, ádveniát regnum tuum!...

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.07.29. 03:36:26

@Mihint:

1. El tudok képzelni a hatalommal szemben egy olyan egyetértő-passzív magatartást, ami ugyanolyan távol áll a lázadástól, mint a talpnyalástól. S nem csak elképzelni tudom, de élvezni is tudnám:-)

2. Már hogyan tagadhatnám a Fideszt, amikor létezik?:-D Nem értek velük mindenben egyet, ez igaz. És ezt le is írom egy nyilvános felületre. Sokan megteszik ugyanezt. Nem dimenzionálnám túl a dolog jelentőségét:-)

A tradicionalistát, itt, mint egyszerű jelzőt használom. Abból gondolom, hogy Orb*n nem tradicionalista, hogy érvkészletéből szinte teljesen hiányoznak a magyar kulturális és politikai tradícióra való (konkrét) hivatkozások.

3. Kevés dologba vagyok annyira biztos, minthogy a magyar kulturális és (így) a politikai tradíció jelentősége egyre inkább nőni fog. Egyre inkább ezen keresztül fogjuk mérni a politikai teljesítményeket is.

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.07.29. 05:09:50

@sat.:

Minden jót neked is!:-)

Ha megengedsz egy kis finom distinkciót: ha a hagyományokról morfondírozunk, akkor az valóban a hagyományok halálát jelenti. De mi nem a hagyományokról, hanem a hagyományokon morfondírozunk (legalábbis remélem:-)) (Míg az első esetben kívülről közelítünk a kérdéshez, addig a másodikban valami velünk közvetlen kapcsolatban lévőről gondolkodunk, szólunk --- Ugye, jól érzem, hogy benne van ez a distinkció a nyelvünkben?:-))

A tradicionalistát mint egyszerű jelzőt (kb. a hagyományokkal élő kapcsolatban lévő jelentésben) használtam és nem, mint egy politikai ideológia (izmus) képviselőjének megjelölését.

"Fiát voluntász, ádveniát regnum tuum!..."

Ámen!

ü
bbjnick

sat. · http://sztandit.blogspot.com/ 2010.07.29. 22:43:17

Ajnferstanden. Próbáljuk mög! Csak mögtartnak azok még itt-ott pislákoló magyar s másoktul tanult közös emböri hagyományok a pusztító konzum mocsarába veszéstül. Minden jóut kívánva minnyájunknak! stb.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.08.09. 01:09:13

@bbjnick:
1, keskeny az ösvény, de valóban nem lehetetlen. Feltéve, ha az adott "hatalom" erre méltó (avagy választjuk annak)
2, rendben :-) (amúgy ha OV a szó igazi értelmében is volna tradicionalista, legkevésbé akkor nyilváníthatná ki)
3, Úgy bizony.
Üdv. Misi

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.08.09. 22:22:15

@Mihint:

"amúgy ha OV a szó igazi értelmében is volna tradicionalista, legkevésbé akkor nyilváníthatná ki"

Ehhez azért azt hozzáfűzném, hogy engem ez a mondat vészesen emlékeztet arra a "legendára", hogy Aczél hogyan rendszabályozta meg anno a renitenskedőket. A "legenda" szerint behívatta magához és a falán lógó térképre mutatva megkérdezte: tudja-e a berendelt, mi a térképen az a kis sárga pötty? Majd miután az válaszolt: Magyarország; tovább kérdezett: és az a hatalmas vörös folt? No, ehhez tartsa magát.

:-)

ü
bbjnick

háromláb 2010.08.27. 23:35:43

kezdem érteni, az új médiatörvény miért akarja "blogolást" regisztrációhoz kötni.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.09.19. 06:22:34

@háromláb:

:-D (...) :-D (...) :-D ...

ü
bbjnick
süti beállítások módosítása