Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A bejegyzések...

...teljes címlistája és leadje megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Az olvasók és kommentelők iránti tiszteletből...

...a blogon előzetes moderációt alkalmazok.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

„Képzeljük el egy pillanatra...”

2018.08.22. 05:01 bbjnick

1 „talált szöveg” „(...) Mint [John Rawls] mondja, az emberek politikai-társadalmi kérdésekben általában saját társadalmi státuszukat alapul véve döntenek. Ezért egy gondolatkísérletre hív: képzeljük el, hogy egy társadalom fele rabszolga, a másik fele ...

Szólj hozzá!

„egyetlen író sem volt inkább korának embere, mint Cervantes”

2018.08.08. 05:11 bbjnick

1 „talált szöveg”  „(...) ...Cervantes nem volt és nem is akart hazája intézményeinek megújítója lenni. Nagy rokonszenvet keltenek bennem az olyan ezoterikus kritikusok, mint Díaz de Benjumea vagy Villegas ezredes, akik nem voltak hajlandók a Quijotét ...

Szólj hozzá!

„A történelmi tudás diktatórikus irányítása azokhoz a jól ismert, gyászos módszerekhez tartozik, amelyekkel megpróbálják hathatósan irányítani a jelent”

2018.07.16. 05:11 bbjnick

1 „talált szöveg” Néhány rövid részlet Paweł Jasienica* Elmélkedés a polgárháborúról című, a vendée-i felkelésről** 1969-ben született, először 1985-ben, folytatásokban, folyóiratközlésként megjelent történelmi esszéjéből: „(...) Az az érzésem, hogy a ...

Szólj hozzá!

„...a méltatlan Európa züllése tanította meg fajtáját becsülni”

2018.04.30. 23:33 bbjnick

1 „talált szöveg” „Széchenyi életében nincs semmi, miért annyira kellene szeretnünk, mint a Blick. Hogy védi táblabírástól, betyárostól azt az emberséges (nagyképű szervezetek nélkül szervezett), forradalom előtti Magyarországot, amelynek nem volt őnála ...

1 komment

Provincializmus?

2018.03.06. 05:01 bbjnick

1 „talált szöveg” „A világmindenségről hetet-havat összecsacsoghatunk, a »provinciá«-nkról nem; ott az első hazug szóra megnyílik a föld.” Az idézet forrása: Magyar irodalom – Világirodalom (Béládi Miklós beszélgetése Illyés Gyulával, 1969) --- a ...

Szólj hozzá!

„...de odatűztük lobogóul a kalpagra, most már ott kell ragyognia...”

2017.12.22. 05:01 bbjnick

1 „talált szöveg” „Ön szorosabb hivatalos összeköttetésben leend az akadémiai titkárral (...), ő nem udvarias, nem barátságos egyéniség, de ezt ne vegye szigorúan; Arany János jobb, mint aminőnek mutatkozik, s talpig becsületes ember. Nem társaságba való ...

Szólj hozzá!

Adalék a népuralomhoz

2017.11.27. 07:01 bbjnick

1 „talált szöveg” „(...) Úgy látom, ez idő tájt volt a római nép birodalma a legnyomorúságosabb állapotban. Noha fegyvereik előtt napkelettől napnyugatig mindenek meghódoltak, és otthon is elárasztotta őket a nyugalom és a gazdagság - e kettő a ...

Szólj hozzá!

Az ígéret földje (Ziemia obiecana)

2017.11.10. 05:11 bbjnick

1 „talált szöveg” „Ez volt az első filmem a pénzről, olyan emberekről, akik mindenáron pénzt akarnak csinálni. Mindig is akartam egy ilyen »amerikai« filmet készíteni. Mi sem természetesebb, mint hogy a film Oscarra jelölésekor abban reménykedtem, hogy e ...

Szólj hozzá!

Szabados Ádám adaléka a buziprájdhoz

2017.07.19. 05:01 bbjnick

1 „talált szöveg” „(...) (...) Néhány hónapja egy svéd liberális teológussal beszélgettem, aki teljesen magától értetődőnek tartotta, hogy országa békés, toleráns jóléte példaértékű más kultúrák számára. Nem akartam vitába szállni vele, de felvetettem, ...

Szólj hozzá!

Irónia?

2017.03.14. 05:11 bbjnick

1 „talált szöveg” „(...) ...a hiúság, a gőg és az irónia. A Én felülemelkedésének ez a három alapformája. Mind a három lezár és kirekeszt. Mind a három autista magatartás, és az az ember használja, aki minden áron különbözni akar. A hiúság a másik emberben ...

Szólj hozzá!

„...szeretem mostani lyányomat is, forrón s az epedésig...”

2016.12.12. 05:21 bbjnick

1 „talált szöveg” Részlet Kölcsey Ferencnek Kazinczy Ferenchez írott leveléből (1814. május 31.): „(...) Uram Bátyám azt véli, hogy egy szeretetre méltó leány boldogíthatni fogná sorsomat. Sokan mondák nekem azt, amit itt Uram Bátyám mond. A férfiú ki érez ...

Szólj hozzá!

„Az óceán”

2016.11.03. 23:59 bbjnick

1 „talált szöveg” „(...) Megértem, Verának sem könnyű, de hát mit tehetek? Az isten irgalmazzon nekem, néha félek, hogy kezet emel rám – mondjuk, fejbe vág egy kalapáccsal, amíg alszom. És nem azért, mert én vagyok én, hanem csak mert férfi vagyok. Néha ...

Szólj hozzá!

„Tüzet viszek”

2016.10.28. 05:21 bbjnick

1 „talált szöveg” „(...) MÁTÉVan bűn? Maga szerint van? ÉVAAmikor elkövetjük – nincs. Amikor bűnhődünk érte – volt. (...)” (Hubay Miklós: Tüzet viszek (Tragédia három felvonásban) — dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000007345&secId= ...

Szólj hozzá!

„Meglepetések”

2016.10.22. 07:11 bbjnick

2 „talált szöveg” „A Széna téren járunk már. Nyitott páncélautók jönnek szembe. Kerülgetjük az ellenállás omladékának maradványait. – A zsarnokság mindig ostoba – mutat Lőrinc a szétlőtt házakra. – Végső fokon mindig ostoba. Az értelem ebben reménykedhet. ...

Szólj hozzá!

Sajtó

2016.10.12. 07:01 bbjnick

1 „talált szöveg” „– Sajtó. Skandalizátor.” (Hamvas Béla: Unicornis – Summa philosophiae normalis. in: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis. Vigilia, Bp., 1987., 208. p.)   ÷ ÷ ÷ Néhány kapcsolódó bejegyzés http://bbjnick.blog.hu/2007/12/07/ ...

Szólj hozzá!

„...»hit és értelem«...”

2016.09.23. 23:33 bbjnick

1 „talált szöveg” „(...) (...) ...a minap elolvastam annak a dialógusnak a Theodor Khoury professzor (Münster) által kiadott részét, melyet a tudós bizánci császár, II. Paleologosz Manuel, valószínű a téli táborban, 1391-ben Ankara közelében egy művelt ...

1 komment

...igaz...igaztalan...

2016.09.15. 14:09 bbjnick

1 „talált szöveg” „A Nappali hold egyik írásáért a múlt évben – ne kerülgessük a szavakat – nyilvánosan megköveztek. Száznyolcvannál több írásban támadtak rám. Sokáig nem tudtam: kibírom-e a halálos kőzáport. Kibírtam. Sőt: a lázálmokkal kísért ...

Szólj hozzá!

„...Miért kell antiszemitává lennem?...”

2016.08.25. 17:15 bbjnick

1 „talált szöveg” „(...) MIÉRT KELL ANTISZEMITÁVÁ LENNEM? Azt hiszem, egy írót, aki legalább húsz kötetnyit írt, mégsem lehet három mondata alapján megítélni. Munkásságom nyilvános, aki ismeri, annak tudnia kell, hogy milyen része volt benne az ...

Szólj hozzá!

Széchenyik, muszlimok, feministák...

2016.08.15. 17:49 bbjnick

3 „talált szöveg” 1. „Az asszonyaitok szántóföld nektek. Menjetek a szántóföldetekre, ahogyan csak akartok! (...)” (Korán 2:223) 2. „A töröknek csak úgy lehetne jövendője, ha nemzete élén egy új Szent István támadna, aki (...) egy ütéssel emancipálná az ...

Szólj hozzá!

„...Tökéletesen látom, hogy pogányság és erkölcstelenség, ami velük történik, de éppen ilyen tökéletesen látom azt a rengeteg bűnt is, amellyel kihívták maguk ellen ezt a végzetet...”

2016.07.03. 21:39 bbjnick

1 „talált szöveg” Részlet(ek) Sík Sándor 1938-as naplójából: „(...) A kormány bemutatta és pártja elfogadta az új zsidótörvényt. Életem legnagyobb fejbeütése: a javaslat szerint én zsidó vagyok. (...) »Vajon zsidó vagyok-e én?« --- kérdezem Pilátussal. ...

Szólj hozzá!

„...»horogkeresztes szendvicsek«...”

2016.06.17. 23:21 bbjnick

1 „talált szöveg” Részlet(ek) Szabó Lőrinc 1945-ös naplójából: „(...) Még intim zsidó barátaimban is olyan vonásokat látok, olyanok csillannak meg a legnemesebb szívekben, amiket én nem egyeztethetek össze az igazságérzetemmel. Ez több, mint bosszú, mint ...

Szólj hozzá!

„…ne bántson a veszett kutya!” („Így teljesedett a próféták jövendölése: »Názáretinek fogják hívni.«”)

2013.12.28. 00:11 bbjnick

(E bejegyzés 2010. december 28-án született.) Egy-két előzmény (a sok közül): magyarido.blog.hu/tags/abortusz „(...) Mt 2.12Mivel álmukban utasítást kaptak [a napkeleti bölcsek], hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.Mt 2. ...

Szólj hozzá!

„Ez az én véleményem”

2011.03.20. 00:40 bbjnick

    „Én soha nem szégyelltem, hogy mim van, dolgozom keményen, abban a miliőben nőttem fel, hogy a munka nem szégyen, a munka eredményét se kell szégyellni, az ember kaparjon, gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára. Aki erre nem képes, akinek ...

69 komment · 2 trackback

„Valaki egy verset diktál nekem…”

2009.02.24. 02:53 bbjnick

  E bejegyzés közvetlen előzménye itt olvasható:   magyarido.blog.hu/2009/02/24/logikus_esztetikus_etikus_forradalmunk_tisztasaga_megengedi_hogy   „Kormos meséli: egy éjszaka csöng a telefonja, Weöres a vonalban, suttog:   – Pistám, van ...

1 komment

süti beállítások módosítása