Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A bejegyzések...

...teljes címlistája és leadje megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Az olvasók és kommentelők iránti tiszteletből...

...a blogon előzetes moderációt alkalmazok.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

bbjnick nincs többé

2018.10.12. 16:43 bbjnick

Mivel a bbjnick nick nicktolvajlás áldozata lett, enyhén torzított formá(k)ban (pld. bbĵnìcĸ), hitelrontásra használták, visszaéltek vele, ezért nagyon szomorúan bár, de kénytelen vagyok bejelenteni, hogy nincs többé. Mint a nick szülőatyja kijelentem, hogy a továbbiakban a bbjnick nick név (és torzított formái) alatt megjelenő szövegek, hozzászólások stb.-k nem az én megnyilvánulásaim. Tekintsétek ezeket bbjnick utolsó szavainak.

a bbjnick.blog.hu szerzője

2 komment

Egy kép: a Sargentini-jelentésről

2018.09.15. 05:01 bbjnick

dohanyzastiltohamutarto_02_ff.jpg

Szólj hozzá!

„Képzeljük el egy pillanatra...”

2018.08.22. 05:01 bbjnick

1 „talált szöveg”

„(...) Mint [John Rawls] mondja, az emberek politikai-társadalmi kérdésekben általában saját társadalmi státuszukat alapul véve döntenek. Ezért egy gondolatkísérletre hív: képzeljük el, hogy egy társadalom fele rabszolga, a másik fele szabad. Szeretnénk ebben a társadalomban élni, ha nem tudjuk, rabszolgának vagy szabadnak fogunk-e születni? A mögöttes gondolatmenet lényege, hogy ha az embereknek a tudatlanság leple (»veil of ignorance«) mögül kell dönteniük politikai vagy társadalmi kérdésekben, kénytelenek saját vélt vagy valós társadalmi, vagyoni, politikai érdekeik helyett pusztán morális alapon választani. Rawls szerint, ha az embereknek anélkül kell dönteniük, társadalmuk a szegényeket vagy tehetősebbeket (pl. középosztályt) támogassa-e nagyobb erővel, hogy tudnák, ők maguk szegények vagy tehetősek, tiszta morális alapon a szegények támogatását fogják választani.

Hasonló gondolatkísérletet alkalmazhatunk az abortusz kérdésére is. Képzeljük el egy pillanatra a helyzetet, hogy mindannyian 10-11. hetes magzatok vagyunk (mint ahogy egyszer voltunk is), egy olyan országban ahol 100 élveszületésre 31 terhesség-megszakítás jut (Magyarország, 2017-es adat). Anélkül, hogy tudnánk, egészségesnek vagy betegnek, nőnek vagy férfinak, tehetős vagy szegény, cigány vagy nem cigány családba, zseninek vagy Down-kórosnak fogunk-e születni, támogatnánk-e az abortusz lehetőségét?

(...)” (https://fantasztikuskonyvtar.blog.hu/2018/06/08/13_az_abortusz_mint_moralis_problema)

÷ ÷ ÷

Néhány „talált szöveg”: http://bbjnick.blog.hu/search?searchterm=%E2%80%9Etal%C3%A1lt+sz%C3%B6veg%E2%80%9D&searchmode=sentence&submit=Keres%C3%A9s

Néhány kapcsolódó bejegyzés: http://bbjnick.blog.hu/search?searchterm=magzatgyilkoss%C3%A1g&searchmode=or&submit=Keres%C3%A9s & http://bbjnick.blog.hu/search?searchterm=abortusz&searchmode=or&submit=Keres%C3%A9s

Szólj hozzá!

Rettegés a diktatúrától

2018.08.17. 21:11 bbjnick

1 jegyzet

...Én a Kádár-rendszerben nőttem fel. No, az tényleg diktatúra volt és az tényleg nem volt vicces. S mivel tényleg nem volt vicces, ezért nem is lehetett komolyan venni, mert beleroppant volna az ember. Talán ez volt az első, amit gyerekkoromban a társadalmi létezésről megtanultam. Ha itt ma valóban diktatúra volna, akkor a mai rettegők egészen bizonyosan nem engedhetnék meg maguknak, hogy rettegjenek... (Innét: http://mandiner.hu/cikk/20180817_johannes_thezeroth_ver_ver#commentanch6956009)

kadarjanosuttorokkel_ff_428457_vrz.jpg(https://kep.index.hu/1/0/36_cbb6a3b884f4f88b3a8e3d44c636cbd8/565353_a8694cb6de2fe8ad8bf4c2eb32c19519_wm.jpg)

÷ ÷ ÷

Néhány kapcsolódó bejegyzés: https://bbjnick.blog.hu/search?searchterm=k%C3%A1d%C3%A1r&searchmode=or&submit=Keres%C3%A9s

Szólj hozzá!

Emlékeztető magamnak (is)

2018.08.12. 05:01 bbjnick

2014 áprilisában írtam:

...A „nyilvánosság tönkretétele” a Fidesz részéről az elmúlt huszon év politikai kultúrájának „logikus következő lépése” volt. A (magyar) ballib kettősmércézésének és kiszorítósdijának-diszkvalifikálósdijának (antidemokratikusozásának, antiszemitázásának, rasszistázásának, fasisztázásának, széljobbozásának stb.) a Fidesz úgy vette ki az élét, hogy „dialektizálta” (saját) ideológiáját (Kötcse, a fenomenológiai feketelyuk). Ezzel tönkretette a nyilvánosságot, a közbeszédet, de egyúttal (mint a mellékelt ábrák mutatják) megbénította a ballibet is (a ballib „saját fegyverére nyársalódott fel”). Ezt én egy sötét és (ön- és köz)veszélyes taktikának tartom, de hogy politikailag ne lett volna logikus lépés (ne következett volna az elmúlt húsz év politikai kultúrájának --- ha úgy jobban tetszik, a rendszerváltás rendszerének --- „fejlődéséből”), azt botorság tagadni...

2012 februárjában írtam:

...Magyarországon a „köz”-ről való gondolkodásnak mindig is (ú. é. az elmúlt 20-30-40-50-60-70-akárhányisazamennyi évben) két karakteres módja volt: egy keresztény-nemzeti és egy balos (balliberális). Mára ez megváltozott: a Fidesz hatalomtechnikai megfontolásokból (melyek náluk rendre mindent fölülírnak) „dialektizálta” a keresztény-nemzeti gondolatot (lásd: „kötcse”) és ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítette azt. Él és visszaél (a Fidesz) a keresztény-nemzeti tradícióval (ill. (önkényesen) annak egyes elemeivel), de éltetni már nem szándékozik/nem képes (azt). Most kezd létrejönni (a) kultúránkban egy generációs hiátus (most lép „közéletileg értett” korba az első generáció, akik számára a keresztény-nemzeti hagyomány és gondolat --- akár azonosul(nak) azzal, akár elveti(k) azt --- már nem nyilvánvaló(ság), nem a „csomag” evidens része), amelyet (a generációs hiátust), a Fidesznek, mint deklaráltan keresztény-nemzeti erőnek, minden módon és eszközzel kipótolnia-kijavítania kellene (igyekeznie) --- ehelyett, látjuk, módszeresen „hizlalja” azt...

2010 márciusában írtam:

...Orbán Viktor kötcsei beszédéből (Innét: www.nagyitas.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=568&tema_id=28)

„(…)

…amikor Magyarországról beszélek és a kormányzás lényegéhez közelítek, akkor én ezt kisbetűvel és két szóban írom: magyar ország. Nézetem szerint ugyanis a mindenkori ideális magyar kormányzatot annak a felismerésnek kell vezetnie, hogy a magyarok közössége, s egyáltalán a létezés magyar minősége többek között abból ered, hogy rendelkezünk egy saját, csak ránk jellemző látásmóddal, ahogyan leírjuk, megértjük, érzékeljük és kifejezzük a körülöttünk lévő világot.

(…) …ez a kulturális minőség az, amit egy kormányzatnak meg kell őriznie, illetve ezt a közösséget abban az állapotban kell megtartania, hogy a bennünket az összes többi nemzeti közösségtől megkülönböztető kulturális minőség fennmaradjon. Valójában tehát a kormányzás célja és feladata – nagybetűvel és egybeírva – Magyarország közjogi értelemben vett vezetése, tartalmilag pedig annak biztosítása, hogy a nagybetűs Magyarország kisbetűvel és két szóban írva: magyar ország maradjon.

(…)

1994-ben a magyar jobboldal szétesett. (…) 1996-ban adta meg a jobboldal a (…) hatalompolitikai válaszkísérletet, amikor (…) megpróbáltuk létrehozni a polgári szövetséget – (…). Tudni kell, hogy ez két szellemi erő aktív szerepvállalása nélkül nem lett volna lehetséges.

Az egyiket Nemeskürty István tanár úr szimbolizálta, aki a polgári szövetség létrehozását személyesen kommendálta. A hagyományos konzervatív, nemzeti gondolkodású értelmiséget hozta be vagy bátorította arra, hogy lépjen be ebbe a szövetségbe. A másik nagyon fontos szereplő pedig a Magyar Katolikus Egyház volt. A baloldal kritikája, miszerint az ő ízlésükhöz képest szorosabb együttműködés van a jobboldal és az egyházak között, ezen a ponton kétségkívül megáll. 1996-ban nem lehetett volna létrehozni a polgári szövetséget – amely a jobboldali hatalomtechnikai építkezés kiindulópontja volt – a katolikus egyház nélkül. Ha emlékeznek rá, az >>Igazságosabb és testvériesebb világot!<< című körlevelet és a Fidesz >>A polgári Magyarországért<< című vitairatát egyszerre mutattuk be. Emlékszem Nemeskürty tanár úr akkori előadására, amelyben azt mondta, hogy a huszadik század magyar történelmében nem volt példa arra, hogy a katolikus egyház vállalta volna, hogy egy politikai mozgalommal közösen és egyszerre mutat be egy dokumentumot, és hajlandó rögtön egy nyílt párbeszédre, mintegy a másik szereplőt vele azonos súlyúnak – vagy ha ez nem is állja meg a helyét, de mindenképpen legitimnek – elfogadva. A baloldal hatalomstratégiai építkezésére válaszképpen kialakítandó jobboldali menetrend legfontosabb pontjaként így jött létre a jobboldal első sikeres válasza, miszerint egy erős néppártot kell fölépíteni. Ekkor alakult meg a Magyar Polgári Szövetség, melyet a polgári kormányzás követett, s ezzel párhuzamosan a szövetségből egy erős európai néppárt vált.

(…)

(…) Magyarországon a legutóbbi időkig egy duális párterőtér alakult ki. A duális erőtér természetesen a kultúrát sem hagyta érintetlenül. Nem arról van szó, hogy a kultúra szereplőinek is el kellett helyezkedniük ebben az erőtérben – bár ez is igaz –, hanem elsősorban arról, hogy egy ilyen erőtérnek szükségszerű velejárója az állandó értékvita. Nincs egyetlen olyan közös érték, közös cél ebben a duális erőtérben, amit mind a két fél elfogadna, hanem folyamatos harcok zajlanak a legalapvetőbb kérdésekben is. (…) Állandó értékvitáink vannak. Nemcsak politikai küzdelmek, hanem értékviták is.

(…)

(…) Azt gondolom, hogy a jobboldalnak érdemes megvitatnia (…) a következő időszakban, hogy hosszabb távon, tizenöt-húsz év távlatában milyen politikai erőtérben látja az ország érdekeit leginkább biztosítva. Jómagam ebben a vitában azt javaslom, hogy az állandó harcra berendezkedett politika helyett az állandó kormányzásra berendezkedett politikát válasszuk, ne a másik féllel folytatott folyamatos és állandó küzdelem határozza meg gondolkodásunkat, hanem bizonyos nemzeti ügyek meggyőző erejű képviselete. Természetesen verseny lesz, és a végén a választók fognak dönteni. A kérdés csak az, hogy milyen alternatívát kínálunk. A kétpártrendszer folytatását egy duális erőtérben állandó értékvitákkal, vagy azokat megfelelő helyre irányítjuk, és egy nagy kormányzópártra jellemző, állandó kormányzásra törekvő politikai erő magatartását, céljait jelenítjük-e meg a közvéleményben.

(…) Az elit irodalom (…) nagyon világosan megmondja: ahhoz, hogy az elit teljesíthesse a kultúrateremtésen keresztül fennálló kötelezettségét, néhány létformát nem választhat – már amennyiben szépen, nemesen és választékosan kíván élni. Ez az a minta ugyanis, ami kívánatos lenne, ha a társadalomban elterjedne. Szépen, nemesen és választékosan márpedig nem lehet élni, ha az elit az önteltség állapotában van. Akkor sem, ha az önelégültség, akkor sem, ha a törtetés állapotában van, akkor sem, ha az állandó támadás, vagy éppen a szorongás állapotában leledzik, s akkor sem, ha a számonkéréstől való félelem, az önvédelmi reflexek vagy az állandó önigazolási kényszer határozza meg mindennapjait. Ezt mind el kell kerülni. Úgy gondolom tehát, hogy a következő kulturális kormányzatnak az a dolga, hogy a magyarországi kulturális elit számára ezeket a létformákat elkerülhetővé tegye, és a nyugodt lelkiállapothoz, a teremtő alkotáshoz, valamint a szép, nemes és választékos élethez szükséges feltételeket megteremtse és biztosítsa.”

L. Simon László – O. V. beszédére írott – válaszából (Innét: www.nagyitas.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=678&tema_id=29)

„(…)

A szocialisták sem a diktatúra idején, sem azóta nem értették meg, amit Bibó leírt az Orbán által is idézett Elit és szociális érzék című művében: >>Abbéli igyekezetünkben tehát, hogy fegyelmezett s az értékesség szempontjából erős ellenőrzés alatt álló eliteket – aminek legjellemzőbb példái a világnézeti diktatúrák egységpártjai – hozzunk létre, teljességgel megfeledkezünk arról, hogy az új elitnek nem elég fegyelmezettnek lennie ahhoz, hogy termékenyen működni tudjon, mert elfogulatlanság nélkül egész működése alig haladhatja túl a külső társadalmi cselekmények vezetését, a puszta hatalomgyakorlást és hatalomdemonstrálást.<< Az elfogulatlanság, ami nem egyenlő a semlegességgel vagy a függetlenséggel, olyan erény, ami nélkül az elit nem tudja teljesíteni kultúrfeladatát, azaz azt, >>hogy az emberi élet helyes élésére s az emberi szükségletek mélyítésére és finomítására példákat adjon<<. Ehhez viszont új, polgári kultúrpolitika kell, aminek a zászlaján a következő fogalmaknak kell szerepelniük: minőség, szabadság, közösség, hagyomány, örökség.”

Lánczi András – O. V. beszédére írott – válaszából (Innét: www.nagyitas.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=714)

„(…)

(…) A szerző szerint a kultúrát az elit teremti mintaadással. Csakhogy az elit nem egységes, viszont minden tekintetben elvesztette a tekintélyét: a gazdasági elit éppen leszerepelt (>>a gazdasági elitre a magyar közösség e pillanatban nem néz fel<<), ám a kulturális elit sem élvezi a bizalmat (>>a társadalom kevésbé várja az emberi értékesség kritériumának meghatározását tőlük<<).

Konklúzió: jelenleg nincs tekintéllyel bíró elit, mivel hiányzik egy elfogadott >>értékelési rend<<, melyet sem a múltból, sem máshonnan nem szerezhetünk meg. Egyetlen mértékadó, aktív erő maradt: a politikai teljesítmény. Emiatt >>politika és kultúra elkerülhetetlenül kapcsolódik egymáshoz<<. E tételen áll vagy bukik az érvelés. Mert mit jelent politika és kultúra összekapcsoltsága? Azt, hogy egy új elitre van szükség, egy olyan mainstream elitre, amelyre alapozni lehet a sikeres kormányzást. A neoliberális elit által kínált minták és értékek >>kudarcba vezették Magyarországot<<. Orbán hosszan elemzi azt a >>hatalompolitikai rendszert<<, amelyen a neoliberális kormányzás alapult. Két pillérét nevezi meg a megbukott neoliberális rendnek: az individuum és a közösség közötti viszonynak az individuum irányába való megbillenését és a >>tudományos kapitalizmus<< bukását, ami a piac mindenhatóságába vetett hitet jelentheti.

Megítélésem szerint a szerző félreérti az individuum szerepét a mai társadalomban, mivel arra utal, mintha ez vezetne a közrend fölbomlásához. Ez követhetetlen gondolat. Viszont azt meg kellene engedni minden embernek, hogy morális döntéseket hozzon – ez viszont feltételezi az individuum tiszteletét és az erkölcsi szabályok egyértel­műségét (azaz a közösség mit helyesel, mit büntet). Morál és erkölcs fogalmának összekeverése hívta elő például Nádas Péter makacsul ismételgetett rögeszméjét, miszerint egy társadalom nem lehet morális válságban, csak az egyén.

Ez trivialitás, mert morális döntést csak egyének hozhatnak. Viszont erkölcsi válságban nagyon is lehet egy közösség, ha nem képes egyértelműen hirdetni, milyen normákat, szabályokat fogad el. Morális döntések alakítják ki egy közösség kulturális mintáit, nem a politika – az államilag garantált nevelésen-oktatáson keresztül avatkozhat csak be a kultúrába. Nevelni viszont az tud, akinek van elképzelése, eszméje arról, hogy mire akar nevelni. Mivel egy demokráciában minden politika, a kultúrát is átszövi a politika, vagyis az értékviták, mert versengő erők alkotják a demokráciát. De a politikának folyamatosan önuralmat kell gyakorolnia, mert a kormányzást biztosító elit csak a mértékadó morális döntéseken alapulhat. Kiemelt helye van a politikai elit morális döntéseinek, azaz hogy képes-e, akar-e mintát adni jogkövetésből, önuralomból, mérsékletből. Ez a kormányzás sikerességének legfőbb kulturális feltétele.

(...)”

Hát, íme, kedves Olvasó, ez volna a kötcsei dilemma...

malevicsfeherfeheren_ff_2018_457348.jpg(https://mountainrangeblog.files.wordpress.com/2015/12/image.jpg?w=656)

÷ ÷ ÷

Néhány kapcsolódó bejegyzés: https://bbjnick.blog.hu/search?searchterm=k%C3%B6tcse&searchmode=or&submit=Keres%C3%A9s

1 komment

süti beállítások módosítása