Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A bejegyzések...

...teljes címlistája és leadje megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Az olvasók és kommentelők iránti tiszteletből...

...a blogon előzetes moderációt alkalmazok.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

A nagy ötlet

2017.12.30. 21:01 bbjnick

Olvasom: „Magyarországra érkezik az alternatív jobboldal kedvence, Milo Yiannopoulos újságíró. Yiannopoulos a 2017/2018-as magyar V4-elnökség keretében megrendezésre kerülő, »Európa jövője« című konferenciát fogja megnyitni január 23-án a Várkert Bazárban. A brit-zsidó származású, homoszexuális Yiannopoulos hírhedt provokatőr, a politikai korrektség és a feminizmus kritikusa, kijelentéseivel nagy vihart kavart a nyugati közéletben. Februárig a Breitbart szerkesztője volt, egy, a pedofíliával kapcsolatos, szerinte félreértett megjegyzése miatt azonban elbocsátották. (...)” (http://mandiner.hu/cikk/20171228_budapestre_jon_milo_yiannopoulos)

...És mi a következő nagy ötlet? A Fidesz választási kampánydalát Conchita Wurst fogja énekelni?... (Innét: http://mandiner.hu/cikk/20171229_jeszenszky_zsolt_ismet_beindult_a_hiszti#commentanch6349178)

1 komment

„...de odatűztük lobogóul a kalpagra, most már ott kell ragyognia...”

2017.12.22. 05:01 bbjnick

1 „talált szöveg”

„Ön szorosabb hivatalos összeköttetésben leend az akadémiai titkárral (...), ő nem udvarias, nem barátságos egyéniség, de ezt ne vegye szigorúan; Arany János jobb, mint aminőnek mutatkozik, s talpig becsületes ember. Nem társaságba való férfiu, ezt ő jól tudja, azért kerüli a tudományt; de odatűztük lobogóul a kalpagra, most már ott kell ragyognia.” (Báró Eötvös József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Arany Jánosról 1866-ban)

Az idézet forrása: Keresztury Dezső: „Csak hangköre más” Arany János 1857-1882. Szépirodalmi Kk., Bp., 1987., 424. p.

aranyjanosportre_mnd_ff_329457.jpg(http://mandadb.hu/tart/mcitem/486403)

Szólj hozzá!

Marxizmus és család

2017.12.08. 07:11 bbjnick

Két rövid szemelvény annak demonstrálására (azoknak, akik nem tudnák vagy már elfelejtették volna), honnét is fúj a nyílttársadalmisták-kultúrmarxisták(genderbuzeránsok)-liberálbolsevikiek családellenes szele:

„(...)

A család megszüntetése! Még a legradikálisabbak is felháborodnak a kommunisták e gyalázatos szándékán.

Mi a jelenlegi, a polgári család alapja? A tőke, a magánszerzés. Teljesen kifejlett alakban ez a család csak a burzsoázia számára létezik; de kiegészítői a proletár kényszerű családtalansága és a nyilvános prostitúció.

A burzsoá családja természetesen megszűnik e kiegészítőjének a megszűnésével és mindkettő eltűnik a tőke eltűnésével.

Szemünkre vetitek, hogy mi meg akarjuk szüntetni azt, hogy a szülők kizsákmányolják gyermekeiket? Ezt a bűntényt beismerjük.

De, mondjátok ti, mi megszüntetjük a legmeghittebb viszonyokat, amikor az otthoni nevelés helyébe a társadalmit tesszük.

Vajon nem a társadalom határozza-e meg a ti nevelésteket is? Nem azok a társadalmi viszonyok határozzák-e meg, amelyek közt neveltek, a társadalomnak az iskola stb. révén történő közvetlenebb vagy közvetettebb beavatkozása? Nem a kommunisták találták ki a társadalom hatását a nevelésre; ők csupán megváltoztatják e hatás jellegét, kiragadják a nevelést az uralkodó osztály befolyása alól.

A családról és a nevelésről, a szülők és gyermekek közötti meghitt viszonyról hangoztatott polgári szólamok annál visszataszítóbbak, minél inkább széttépi a nagyipar a proletárok minden családi kötelékét, minél inkább változtatja a gyermekeket közönséges kereskedelmi cikké és munkaszerszámmá.

De ti, kommunisták, a nőközösséget akarjátok bevezetni, kiáltja felénk karban az egész burzsoázia.

A burzsoá puszta termelési szerszámnak tekinti feleségét. Hallja, hogy a termelési szerszámok közösségi kiaknázását követelik, és persze nem tud egyebet gondolni, mint azt, hogy ez a közösségi sors a nőket szintén éri majd.

Nem sejti, hogy éppen arról van szó, hogy megszüntessük a nőknek azt a helyzetét, amelyben puszta termelési szerszámok.

Egyébként semmi sem nevetségesebb, mint burzsoáink magasztos erkölcsi felháborodása a kommunisták állítólagos hivatalos nőközösségén. A kommunistáknak nem kell a nőközösséget bevezetniök, mert ez majdnem mindig létezett.

Burzsoáink nem elégednek meg azzal, hogy proletárjaik felesége és leányai rendelkezésükre állanak, a hivatalos prostitúcióról nem is beszélve, hanem fő gyönyörűségüket abban lelik, hogy egymás feleségét elcsábítják.

A polgári házasság a valóságban feleségközösség. Legfeljebb azt lehetne a kommunistáknak szemükre vetni, hogy a képmutatóan leplezett nőközösség helyett hivatalos, őszinte nőközösséget akarnak bevezetni. Egyébként magától értetődik, hogy a mostani termelési viszonyok megszűnésével a belőlük fakadó nőközösség, vagyis a hivatalos és nem hivatalos prostitúció is eltűnik majd.

(...)” (Marx-Engels: A kommunista kiáltvány --- https://www.marxists.org/magyar/archive/marx/1848/communist-manifesto/)

„(...)

Milyen befolyása lesz a kommunista társadalmi rendnek a családra?

A két nem viszonyát tisztán magántermészetű viszonnyá fogja tenni, amely csak a résztvevő személyekre tartozik, és amelyben a társadalomnak semmi beavatkoznivalója nincs. A kommunista társadalom megteheti ezt, mert a magántulajdont kiküszöböli és a gyermekeket közösségben neveli fel, s ezáltal megsemmisíti az eddigi házasság mindkét alapját, a nőnek a férfitól és a gyermekeknek a szülőktől való, a magántulajdonnal kapcsolatos függőségét. Ebben benne van a felelet a fennkölt erkölcsű nyárspolgárok által a kommunista nőközösség ellen csapott lármára is. A nőközösség olyan viszony, amely egészen a polgári társadalom sajátja és manapság teljesen fennáll a prostitúcióban. A prostitúció azonban a magántulajdonon nyugszik és vele együtt esik el. A kommunista szervezet tehát nemhogy bevezetné a nőközösséget, hanem ellenkezőleg, megszünteti.

(...)” (A kommunizmus alapelvei. Engels „kátéja” A kommunista kiáltványhoz --- https://www.kommunista.net/konyv/friedrich-engels-a-kommunizmus-alapelvei)

Szólj hozzá!

„...aki mondja nekem: - Uram, Uram!...”

2017.12.05. 05:01 bbjnick

Olvasom: „Az osztrák katolikus egyház a Life Ball-rendezvény keretein belül emlékezett meg az AIDS-világnapról a bécsi Stephansdomban. Az esemény szervezésében részt vett Christoph Schönborn bécsi érsek is. A bécsi katedrálisban tartott renezvényen elhangzott Mozart Requiemje, valamint könyörgést mondott Conchita Wurst osztrák popelőadó [homoszexuális aktivista és szakállas nőimitátor], az Eurovíziós Dalfesztivál korábbi győztese is. Könyörgésében arról beszélt: érjen véget a másféle identitású emberek üldöztetése, a kiközítés és diszkrimináció. A rendezvényen szociáldemokrata és néppárti politikusok is részt vettek. A dómbeli esemény után fáklyás felvonulás indult el a bécsi belvárosban.” (http://mandiner.hu/cikk/20171204_a_stephansdomban_konyorgott_conchita_wurst)

Nos, akkor most nézzünk néhány „apróságot” csupán a pontosság miatt:

„(...)

Mt 7.15
Óvakodjatok a hamis prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.
Mt 7.16
Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisek közül szőlőt vagy bogáncsról fügét?
Mt 7.17
Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt.
Mt 7.18
Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt.
Mt 7.19
Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.
Mt 7.20
Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket.
Mt 7.21
Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon:
Mt 7.22
Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk? Nem a te nevedben űztünk ördögöt? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? -
Mt 7.23
Akkor kijelentem nekik: Sosem ismertelek benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!
Mt 7.24
Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát.
Mt 7.25
Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.
Mt 7.26
Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette.
Mt 7.27
Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.

(...)

Mt 16.1
Farizeusok és szadduceusok mentek hozzá, hogy próbára tegyék. Arra kérték, hogy mutasson nekik égi jelet.
Mt 16.2
Ezt válaszolta nekik: »Este azt mondjátok, jó idő lesz, mert vöröslik az ég.
Mt 16.3
Hajnalban meg: Ma zivatar lesz, mert az ég felhős és vörös. Az ég színéből tudtok következtetni, az idők jeleit meg nem tudjátok felismerni?
Mt 16.4
A gonosz házasságtörő nemzedék jelt kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás jelét.« Ezzel otthagyta őket és elment.
Mt 16.5
A tanítványok a túlsó partra menet elfelejtettek magukkal kenyeret vinni.
Mt 16.6
Jézus figyelmeztette őket: »Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!«
Mt 16.7
Azok így tanakodtak egymás között: »Nem hoztunk magunkkal kenyeret.«
Mt 16.8
Jézus észrevette, s így szólt: »Kishitűek, mit tanakodtok magatok közt, hogy nincs kenyeretek?
Mt 16.9
Még most sem értitek? Nem jut eszetekbe az ötezer embernek adott öt kenyér, s hogy hány kosarat szedtetek tele?
Mt 16.10
Sem a négyezer embernek adott hét kenyér, meg hogy akkor is hány kosárral szedtetek össze?
Mt 16.11
Hát nem értitek, hogy nem a kenyérről beszéltem nektek: Óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától?«
Mt 16.12
Akkor megértették, hogy nem a kenyér kovászától óvta őket, hanem a farizeusok tanításától.

(...)

Mt 24.4
Jézus így válaszolt: Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket.
Mt 24.5
Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek.
Mt 24.6
Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég.
Mt 24.7
Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is.
Mt 24.8
De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek.
Mt 24.9
Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket.
Mt 24.10
Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást.
Mt 24.11
Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek.
Mt 24.12
A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet,
Mt 24.13
de aki mindvégig kitart, az üdvözül.
Mt 24.14
Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.
Mt 24.15
Amikor majd látjátok a szent helyen az iszonyatos pusztulást, amelyet Dániel próféta megjövendölt - aki olvassa, értse meg! -,
Mt 24.16
akkor, aki Júdeában van, meneküljön a hegyekbe.
Mt 24.17
Aki a háztetőn van, ne jöjjön le, hogy kivigye a házából holmiját,
Mt 24.18
s aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elvigye köntösét.
Mt 24.19
Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban!
Mt 24.20
Imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombaton kelljen menekülnötök!
Mt 24.21
Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz.
Mt 24.22
Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.
Mt 24.23
Akkor ha valaki azt mondja: Íme, itt a Krisztus vagy amott! ne higgyétek.
Mt 24.24
Álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni, és nagy jeleket és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is.

(...)

Azután így szólt: »Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is, sőt adnak is hozzá.
Mk 4.25
Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, amije van, azt is elveszik tőle.«

(...)

Lk 17.22
Ezután a tanítványokhoz fordult: Jönnek napok, amikor szeretnétek látni az Emberfiának egyetlen napját, de nem fogjátok látni.
Lk 17.23
Mondják majd nektek: Nézzétek, itt van vagy amott. De ne menjetek el, ne fussatok oda!
Lk 17.24
Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik szélétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is.

(...)

1Tessz 5.21
Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg.

(...)

1Jn 4.1
Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta ment ki a világba.
1Jn 4.2
Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel: minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van.
1Jn 4.3
S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való, hanem az antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban is van.
1Jn 4.4
Gyermekeim, ti az Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van.
1Jn 4.5
Ők a világból valók, ezért a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk.
1Jn 4.6
Mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem ismeri Istent, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az igazság lelkét és a tévedés lelkét.

(...)" (Forrás: A Katolikus Biblia --- http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/)

És még egyszer a gyengébbek és Conchita Wurst kedvéért:

„Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. (...)” (Mt 7.21)

÷ ÷ ÷

Kapcsolódó bejegyzések

http://bbjnick.blog.hu/2013/06/07/_a_regi_vallas_osszeegyeztethetetlen_a_modern_tarsadalommal_egy_majdnem_teljes_kor_summarium_2011_ju

http://magyarido.blog.hu/2013/08/19/szodomiabol_jelentjuk_spot-lahyts

http://magyarido.blog.hu/2013/11/20/_szodoma_egyre_ehes_ebb_spot-lahyts

http://bbjnick.blog.hu/2014/05/13/conchita_szakallarol

Szólj hozzá!

süti beállítások módosítása