Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A bejegyzések...

...teljes címlistája és leadje megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Az olvasók és kommentelők iránti tiszteletből...

...a blogon előzetes moderációt alkalmazok.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

Yoko Ono sakktáblája (a)vagy 3+1 „toleranciagyakorlat”

2013.02.18. 19:01 bbjnick

„(...)

A duplagondol azt a képességet jelenti, hogy valaki egyidejűleg két, egymásnak ellentmondó nézet birtokában van, s mindkettőt elfogadja. A pártértelmiségi tudja, hogy milyen irányba kell megváltoztatnia emlékeit; tehát azt is tudja, hogy tréfát űz a valósággal; a duplagondol alkalmazásával azonban mindjárt meg is nyugtatja magát, hogy a valóságon semmilyen csorba nem esett. Az eljárásnak tudatosnak kell lennie, különben nem hajtható végre kielégítő pontossággal; de ugyanakkor öntudatlannak is kell lennie, különben a hamisítás és a bűntudat érzését kelti. A duplagondol az Angszoc igazi lényege, hiszen a Párt alapvető ténykedése, hogy tudatosan csal, s közben szilárdan ragaszkodik annak feltételezéséhez, hogy tisztességesen jár el. Megfontolt hazugságokat mondani s közben őszintén hinni bennük, elfelejteni bármilyen tényt, ha időszerűtlenné vált, s aztán, ha ismét szükség van rá, előkotorni a feledésből éppen csak a szükséges időre, tagadni az objektív valóság létezését s ugyanakkor számításba venni a tagadott valóságot - mindez elengedhetetlenül szükséges. Még a duplagondol szó használatakor is szükség van a duplagondol alkalmazására. A szó használatával ugyanis elismeri az ember, hogy meghamisítja a valóságot; a duplagondol azonnali alkalmazásával kitörli ennek tudatát; s így tovább a végtelenségig: a hazugsággal mindig az igazság elé ugrik. Végeredményben a Párt a duplagondol segítségével vált képessé arra - s mint tudjuk, évezredekig képes lehet rá -, hogy megállítsa a történelem folyamát.

(...)” (George Orwell: 1984 --- mek.oszk.hu/00800/00896/00896.htm)

„Nincs megtévesztőbb a valóságnál.” (mk27.blog.hu/2013/01/24/_a_valosagnal)

„Aiszóposz: A farkas és a bárány

A farkas megpillantotta a bárányt, amint a folyónál vizet ivott, és valamilyen jól hangzó ürüggyel bele akart kötni, hogy megegye. Ezért, bár ő állott fennebb, azzal vádolta, hogy felkavarja a vizet, és nem hagyja őt inni. A bárány ezt felelte, ő csak az ajka hegyével érinti a vizet, különben is lennebb áll, s felfelé nem zavarhatja fel a vizet. Ekkor a farkas más váddal hozakodott elő: »Ám tavaly apámat szidalmaztad!« A bárány azt válaszolta, hogy akkor ő még meg sem született. A farkas ekkor így szólt: »Ha sohasem fogysz ki a mentségekből, akkor is megeszlek!«

A mese azt mutatja, hogy mit sem ér a jogos önvédelem azok szemében, akik arra határozták el magukat, hogy jogtalanságot cselekedjenek.” (fordította Bodor András) (www.literatura.hu/lexikon/f.htm)

...Ez a mi rendszerünk (a liberális demokrácia) ilyen: értékrelativizmus+véleményterror=totalizált korrupció és hatalmi visszaélések átláthatatlan és áthatolhatatlan szövevénye... (mk27.blog.hu/2013/01/19/_ez_a_mi_rendszerunk_ilyen)

„...nem az összes/csak a nagyja...”

Nemrégiben, úgy itthon, mint külföldön, nagy visszhangot gerjesztett és (komoly) tiltakozásokat váltott ki egy, a Magyar Hírlap véleményrovatában megjelent, B_yer Zs_lt-szöveg. A bírálók és felháborodók (ill. „elborzadók”) durva általánosítással, rasszizmussal, sőt, tömeggyilkosságra való fölbújtással vádolták a szerzőt. Nem szoktam Magyar Hírlapot olvasni, de a módfeletti kofalárma felkeltette az érdeklődésemet a horribilis jegyzet iránt --- és elolvastam. (Itt: magyarhirlap.hu/ki-ne-legyen)

Olvasni jó. És hasznos! Például nyomban kiderült számomra, hogy az inkriminált b_yeri sorok s azoknak leginkább kifogásolt mondatai és tagmondatai (úgymint: „(...) ...a cigányság jelentős része nem alkalmas az együttélésre. Nem alkalmas arra, hogy emberek között éljen. A cigányság ezen része állat, és állatként viselkedik. (...) Az állatok meg ne legyenek. Sehogyan se. Ezt kell megoldani – de azonnal és bárhogyan!”) tkp. reakciók; Erd_s V_rág (költőnő) egy opuszára adott válaszok.

Erd_s V_rág így énekel (maga B_yer is ezzel az idézettel nyit):„kinek legyen hobbija a népi magyar hagyomány,/kinek jusson másfél bála angolpólya-adomány,/kinek bocskor, rámás csizma, cifra mente, kacagány,/kinek jusson, mér' is jutna, szar se jusson, ha cigány”. S műve arra a kérdésre fut ki, hogy: „mondjátok meg nagyokosok, mi legyen,/ki ne legyen miközülünk maholnap és ki legyen”? B_yer nem tesz mást, mint az erd_sv_rági gondolatokra rezonál, majd (végül) a feltett kérdésre is válaszol: „Legyen minden Oláh Gergő, és éljen velünk boldogan. Az állatok meg ne legyenek. Sehogyan se. Ezt kell megoldani – de azonnal és bárhogyan!”

Hát, ez bizony ennyi! Se több, se komolyabb, se jelentősebb, se fontosabb. Hogy ebből aztán hogyan lesz hazai és nemzetközi felháborodást kiváltó „ügy”, az, nyilván, már egy másik (B_yer szövegétől teljesen független) történet...

Azonban (és mindazonáltal), ha ez az „ügy”, ugyan, „ennyi” is, azért, aki keres, mégiscsak találhat benne pikáns elemeket. Például eszébe juthat, hogy Erd_s V_rág (költőnő) egy népszavazás kapcsán, hogyan is énekelte meg a (szerinte) helytelenül (nép)szavazó magyarokat. Emlékezetőül: „...elindultak a mi-/sére/kukákat se/borogattak/kutyákat se/kurogattak/mise után/leszavaztak/bezabáltak/be is basztak/pöri volt tán/isler is/jóllakott az/isten is/nem az összes/csak a nagyja/aki tűrte/ki hagyta/aki tűri/aki hagyja/nem az összes/csak a nagyja...” (nokert.hu/index.php/irodalom/versgyjtemeny/913-erds-virag-van-egy-orszag). Bármilyen erősen töröm is a fejemet, sehogyan sem tudom felidézni, hogy emiatt az erd_sv_rági „durva általánosítás” miatt felháborodáshullám söpört volna végig a különféle ilyen- és olyanjogi és ilyen- és olyanvédelmi aktivisták és az emberi méltóságra oly különösen érzékeny magyar progresszívok soraiban; pedig „a nagyjáról” beszélni (mint ahogyan Erd_s V_rág teszi), úgy vélem, sokkal durvább általánosítás, mint a „jelentős részéről” (mint ahogyan B_yer). A tiltakozás, anno, valahogyan mégis elmaradt!...

...beszennyezni tisztességes emberek emlékét...

...Azt a k_rva...!

„Megérkezett az LMBT Történeti Hónap beharangozó kisfilmje. Február elsején kezdődik az első hazai rendezésű LMBT (Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű) Történeti Hónap. Feltárunk és megmutatunk, hogy a múltunk se vesszen homályba. Néha akkurátusan, néha kreatívan, néha érzelmesen, néha okosan. Beharangozó kétpercesünkben olyan nagyságok biztosítják támogatásukról a rendezvénysorozatot, mint Tormay Cécile, Ferencsik János, Gobbi Hilda és Faludy György.” (A „kisfilm” megtekinthető itt (is): www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uhEGBc9hvfM)

Remélem, hogy ezeket a (...) ny_morultakat sz_rráperelik a filmben szereplő személyiségek leszármazottai, mert így visszaélni olyan nevekkel, akik ez ellen már nem tudnak tiltakozni, (azért) párjátritkító ocsmányság!

Tormay pld. anno perelt és pert nyert, amikor homoszexuális hírbe hozták. Pilinszky nyíltan vallott arról, hogy ő megküzdött ezzel a fiatalkori (érzelmi) „bizonytalanságával”. És sorolhatnánk. Ha valaki vállalja a díszb_zi-szerepet és beleegyezését adja, hogy hivatkozzanak rá, (ám) tegyék. De így beszennyezni tisztességes emberek emlékét, förtelmes aljasság!... (Innét: *** A forrás (jelenleg) nem nyilvános.)

...vérség...

Idézek (néhányat) egy kommentsorból:

...(...)

...„M_tolcsy Gy_rgynek pontosan tudnia kell: hazudik. Olyan családról beszélünk, amelynek komoly »érdemei« voltak a zsidók és németek gazdasági megsemmisítésében.” --- mondta Ungv_ry Kr_sztián.

Hát, ez bizony, a kollektív bűnösség vegytiszta deklarációja. Méghozzá a vérségi alapú kollektív bűnösség deklarációja. „M_tolcsynak pontosan tudnia kell”, mert „olyan családról beszélünk...”. „M_tolcsy Gy_rgy H_ba (Budapest, 1955. július 18. –)”. Tehát, az 1955-ös születésű M_tolcsynak pontosan tudnia kell, hogy a harmincas-negyvenes években..., mert „olyan családról beszélünk...”...

(...)

...egy személy egy jelenkori cselekedetét vérségi hivatkozással minősíteni, az --- a legelemibb logika szerint is --- azt jelenti, hogy a vérségnek jelentőséget tulajdonítunk cselekedetében, ill. annak megítélésében.

Nekem ezzel nincs bajom, mert nekem ez „belefér”, én helyén tudok kezelni egy így megfogalmazott kijelentést. A kettős mércével viszont van bajom: képzeljük el, mi történne, ha valaki ma így fogalmazná meg „nem progresszív”-oldalról egy fenntartását: X.-nek pontosan tudnia kell, hogy..., „mert olyan” (zs_dó, c_gány, k_mmunista stb.) „családról beszélünk...”?!

A kérdés így merül fel: ha Ungv_ry fogalmazhat így, akkor mások esetében ez miért számít bűnnek, ill., ha mások esetében ez bűn, akkor Ungv_ry esetében ez miért megengedett? Erre csak nagyon rosszízű válaszok adhatók, nemde?...

(...)

...Matolcsy Mátyást a népbíróság elítélte, 1953-ban börtönben halt meg. M_tolcsy Gy_rgy 1955-ben született. Nekem több nagybátyám (is) volt, akiről azon kívül, hogy létezett, semmit sem tudok, pedig már az én születésem után halt meg. Mit kellene M_tolcsynak jobban tudnia, mint bárki másnak, mert Matolcsy Mátyás vérszerinti rokona?

Ungv_ryval elszaladt a lovacska és megengedte magának azt, ami másoknál (a „nem progresszív oldaliaknál”) halálos bűnnek számít --- kijelentette: M_tolcsynak pontosan tudnia kell..., mert nyilas családból származik (magyarul: nyilasvér folyik az ereiben). Ez pedig vérszerinti kollektív bűnösség-vád.

Mint mondtam, nekem ezzel semmi bajom, helyén tudom kezelni az ilyesfajta kijelentéseket, de ha másnak ez tabu, akkor Ungv_rynak miért megengedett? Csak nem azért, mert Ungv_ryék esetében „olyan családról beszélünk...”?!...

(...)

...Ungv_ry nem azt mondta, hogy M_tolcsy (közgazdászként) igazán ismerhetné a korabeli viszonyokat, hiszen nagybátyja a kor jeles közgazdásza volt, aktív politikus, aki tevékeny(en) részt vállalt a kor viszonyainak feltérképezésében és alakításában, hanem azt, hogy „M_tolcsy Gy_rgynek pontosan tudnia kell: hazudik. Olyan családról beszélünk, amelynek komoly »érdemei« voltak a zsidók és németek gazdasági megsemmisítésében.”...

(...)

...Amit Ungv_ry kimond nem pusztán egy megállapítás, hanem ítélet („M_tolcsy (...) hazudik”) s az ítéletet azzal alapozza meg, hogy „olyan családról beszélünk...”.

M_tolcsy hazudik, mert nyilasvér folyik az ereiben --- ez logikusan így értelmezhető...

...Nem mellesleg, te is úgy érvelsz, mint Ungv_ry: összekevered a feltételezést (a véleményt) a ténnyel és úgy formálsz ítéletet (úgy ítélkezel), hogy nem érzed szükségét, hogy bizonyítékokkal támaszd azt alá. A ti logikátokból kiindulva, megkérdezhetné az ember: ennek is valami vérségi oka lehet?...

(...)... (Innét: mandiner.hu/cikk/20130204_matolcsy_gyorgy_hazudik_ungvary_krisztian)

...S hogy még f_ngszagúbb legyen a történet:

Utánapörgettem a dolgoknak egy kicsit a Világhálón és (egy rövid villámlapozás eredményeként) arra jutottam, hogy Matolcsy Mátyásnak egyetlen, Tamás nevű, testvére (bátyja) volt, M_tolcsy Gy_rgy apját pedig szintén Gy_rgynek hívták, tehát a „mi M_tolcsynk” (szinte) bizonyosan nem lehet unokaöccse Matolcsy Mátyásnak. Sőt, én még az unokatestvéri (ú. é. másodági rokoni) kapcsolatot is erősen kérdésesnek/kétségesnek gondolom, tekintve, hogy a „mi M_tolcsynk” apja alapító stúdióvezetője, „producere” volt az 1957-ben létrehozott Pannónia Filmstúdiónak (ez a korban súlyosan politikai pozíciónak volt tekinthető), s a „mi M_tolcsynk” is, 1977-ben(?), a Marx Károly Közgazd.tud. Egyetem elvégzése után, egyenesen az Ipari Minisztériumba került. Ilyen pozíciókat „háborús bűnösök” (ú. é. a Népbíróságok által elítélt személyek) családtagjai nemigen kaptak (és tölthettek be) annak idején... (Innét: mandiner.hu/cikk/20130204_matolcsy_gyorgy_hazudik_ungvary_krisztian)

...politikai menedékjogot kérhetne Kanadától...

„Azonnali hatállyal, rendkívüli felmentéssel megszüntette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) elnöke annak a konyári tanárnak a közalkalmazotti munkaviszonyát, aki Érpatakon egy gyűlésen, nagy nyilvánosság előtt elítélő módon beszélt tanítványairól és a munkahelyén tapasztaltakról...” (mandiner.hu/cikk/20130207_a_klik_elnoke_elbocsatotta_az_erpataki_videon_szereplo_tanart)

„Kirúgták az Érpatakon cigányozó konyári tanárt (...) A Hajdú-Bihar megyei Konyár általános iskolájában tavaly október óta részmunkaidőben dolgozó tanár a kijelentéseivel megsértette a vonatkozó törvényi rendelkezéseket, a pedagógusi titoktartást, a tanulók és szüleik emberi méltóságát, ezért viselkedése nem egyeztethető össze a pedagógusi munkakörrel - tették hozzá a közleményben.” (hvg.hu/itthon/20130207_ciganyozo_tanar_kirugtak#rss)

...Ez az eset új minőséget teremtett:

egyrészt, a tudósításokból nem derült ki (legalábbis számomra nem), hol beszélt a tanár (nyilvános helyen vagy zárt közösségben?); ha nem nyilvános (mindenki számára nyitott, látogatható) eseményen vagy rendezvényen, akkor a róla és szavairól készült felvétel felhasználása (ha ő ebbe nem adta határozott beleegyezését) törvénytelen, az ellene lefolytatott eljárásban az arra való hivatkozás (mivel semmiféle bűncselekményt nem követett el) nem jogszerű;

másrészt (mivel semmiféle bűncselekményt nem követett el), az ellene felhozott vádak (titoktartássértés, méltóságsértés) teljességgel megalapozatlanok (titoktartást nem sértett, mivel semmiféle konkrétumot sem említett, méltóságot szintén nem sértett, mivel egyetlen nevet sem említett), így elbocsátása politikai, ideológiai alapú üldözés, amelyet (mivel állami fenntartású iskolából, a felügyeleti szerv bocsátotta el) az állam valósít meg.

Politikai menedékjogot kérhetne Kanadától... (Innét: *** A forrás (jelenleg) nem nyilvános.)

Summa:

...A (bal)liberális (a liberálbolsevik) ugyanis egalitárius, az egalitarizmust pedig, társadalmi szinten, másként, mint homogenizációval, nem lehet fenntartani. Ebből aztán logikusan következik (ha nem is egy lépésben, de kettőben vagy háromban már bizonyosan), hogy, aki nincs velünk, az ellenünk van, aki nem úgy gondolkozik, mint mi, az ellenség, mi képviseljük az egyetlen elfogadható álláspontot, rajtunk kívül mindenki reakciós (azaz, mivel elfogadhatatlan, megsemmisítendő)... (Innét: mandiner.blog.hu/2013/02/07/hogyan_ne_rasszistazd_a_jobboldalidat?fullcommentlist=1#comments)

yokoonosakktablaja_457415_.jpg

Yoko Ono sakktáblája (catmt.files.wordpress.com/2011/01/fig6ono.jpg?w=500&h=454)

Bónusz:

A kirekesztés ellen kirekesztéssel lehet és kell harcolni... (M_rsovszky M_gdolna antiszemitizmuskutató, kultúrpolitikus[?], a németországi Villigster Forschungsforum zu Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus e. V. vezetőségi tagja --- itt: atv.hu/videotar/20130211_marsovszky_magdolna_1_resz és itt: atv.hu/videotar/20130211_marsovszky_magdolna_2_resz)

A szöveget alkotó bejegyzések, bejegyzéstöredékek és idézetek forrása(i): mk27.blog.hu/2013/01/15/_nem_az_osszes_csak_a_nagyja & mk27.blog.hu/2013/02/02/_beszennyezni_tisztesseges_emberek_emleket & mk27.blog.hu/2013/02/05/_verseg & mk27.blog.hu/2013/02/08/_politikai_menedekjogot_kerhetne_kanadatol & mk27.blog.hu/2013/02/09/_az_egalitarizmust_maskent_mint_homogenizacioval_nem_lehet_fenntartani & stb.

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbjnick.blog.hu/api/trackback/id/tr365087310

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása