Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A bejegyzések...

...teljes címlistája és leadje megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Az olvasók és kommentelők iránti tiszteletből...

...a blogon előzetes moderációt alkalmazok.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

A HírTV „adaléka” a „Nemzeti Együttműködés Rendszeré”-hez (A kötcsei dilemma, a Székely himnusz és a torokszorító szégyen)

2010.05.29. 15:23 bbjnick

 
„Nyitott szemmel aludjatok, jó emberek. Mint a viaszbabák. Mint a játékbabák.” (dia.pool.pim.hu/html/muvek/SUTO/suto00022a_kv.html)
 
2010. május 27-én, este nyolc óra után néhány perccel, a HírTV Rájátszás című műsorában a műsorvezetőnő (N*gy K*talin) egy (nyilván, a műsorszerkesztő által az orra alá dugott) tematizáló-műsorbevezető felkonfban a következőt „üzente” Dobszay Lászlónak: „a tudományosságról meg csak annyit, hogy a fajelméletet is tudósok alapozták meg”. (A műsort, sajnos, nem találtam a HírTV honlapjának videoarchívumában; amint fölkerül, idelinkelem.)
 
Először megdöbbentem, majd elszorult a torkom a szégyentől. Ennyire mélyre süllyedtünk volna?
 
Az „üzenet” előzménye röviden a következő:
 

Nemrégiben a Story TV egy műsorában vita alakult ki D*ssewffy Tibor és a többi vendég között a Székely himnuszról. A vitát az váltotta ki, hogy D*ssewffy széljobbos politikai manipulációkra fölhasznált „középszerű műdalként” jellemezte a Székely himnuszt. A jelenlévők többsége erre úgy reagált, hogy (különféle érvekkel) figyelmeztette: nagyon félreérti a „székelyhimnusz-jelenséget”, ha csak ennyit lát/fog föl belőle. (mandiner.hu/cikk/20100509_a_szekely_himnusz_egy_kozepszeru_mudal & mandiner.blog.hu/2010/05/12/a_kozepszeru_mudal)
 
A vita a sajtóban és, természetesen, a zinternetes „véleményvilágban” is hullámokat vetett. A D*ssewffy-párti érvbajnokok – 1 db hivatkozásként – előhalásztak egy 2006-ban a HVG véleményrovatában megjelent Dobszay László-jegyzetet, amiben a szerző (Dobszay) többek között „tömény giccs”-ként írja le a Székely himnuszt. (hvg.hu/hvgfriss/2006.31/200631HVGFriss170) S ez éppen elég volt ahhoz, hogy az ú.n. jobboldalon Dobszay László „ellenséggé” váljon, mégpedig olyannyira, hogy a HírTV-ben, főműsoridőben, üzenjen neki a „példátlan méretű nemzeti összefogás”: ne jöjjön itt Dobszay (a zenetudós) zeneesztétikai szempontokkal, mert azok itt irrelevánsak; nyilván, fogalma sincs arról, mit jelentett a Székely himnusz azoknak, akik az elmúlt kilencven évben idegen elnyomás alatt éltek és „a tudományosságról meg csak annyit, hogy a fajelméletet is tudósok alapozták meg”.
 
Az, aki Dobszaynak (a „példátlan méretű nemzeti összefogás” önjelölt szószólójaként) „üzent” (aki ezt a gyalázatos tematizáló-műsorbevezető felkonfot írta) a lakájmédia legmélyebb bugyrából böfögött fel, abban bízva, hogy ezzel gazdái kedvére tesz. Szavaiból világos, hogy sem Dobszay hivatkozott jegyzetéről, sem magától Dobszayról, sem a magyarságról, sem az elemi tisztességről, sem a józan észről fogalma sincs. Biztos, hogy ilyen „támogatásra” van szüksége egy konzervatív-nemzeti kurzusnak? Nem volna itt az ideje „precizírozni” a „kötcsei beszédet”? (magyarido.blog.hu/tags/kötcse)
 
Mert mit is ír a HVG-s jegyzetben Dobszay a Székely himnuszról? (Mivel az eredeti cikkhez csak regisztrált olvasók férhetnek hozzá a hvg.hu-n, ezért idemásolom teljes terjedelmében.)
 
 
„A >>székely<< himnusz
 
2006. augusztus 02., szerda
Utolsó frissítés: 2010. május 21., péntek, 12:44
 
Címkék: Himnusz; székely himnusz;
 
Sok mindenért sajnálom a székelyeket, de legjobban talán a - mostanában egyre több politikai rendezvényen is elhangzó - >>székely himnuszért<<. Ennél biztosan jobbat érdemeltek.
 
Mindenekelőtt: nehéz elképzelni magyartalanabb dallamot. Mindaz (ritmus, dallamvezetés), amit Kodály, Bárdos és mások annak idején úgy tanítottak, hogy ellenkezik a magyar zenei hagyománnyal, mint egy állatorvosi lóban, mind együtt megtalálható benne. S nehéz elképzelni csúnyább dallamot. Ez az, amire azt mondják: tömény giccs.
 
És a szöveg? Szerinte népünket nem Isten, hanem a Végzet vezeti, göröngyös úton, sötét éjjelen. A segítséget Csaba királytól várjuk, de nem világos, hogy a győzelmet ő itt fogja-e megadni, vagy vezetésével emigrálunk a Tejútra. A göröngyös út végül nem a csillagos égben elnyert győzelemhez vezet, hanem a tengerbe, olyan tengerbe, mely a népek harcától zajlik (a tenger, amint zajlik?). Ott a székelység egy különös sziklává válik: míg a szikla a Bibliában, a költészetben a szilárdság, biztonság jelképe (>>én erre a kősziklára építem Egyházamat<<), addig ennek a tengerben álló sziklának az a tulajdonsága, hogy porlik.
 
Ez a porló szikla a maroknyi székely. (De ha csak maroknyi, akkor nem volt-e törvényszerű Trianon és Erdély elvétele?) Nem elég baj a porlás, még amellett fejünket (a szikla-főt?) is újból és újból elborítja a zajló tengeren. Ilyen nagy bajban mégiscsak előkerül a végzet és Csaba királyfi helyébe Isten, aki nem hagyja elveszni Erdélyt.
 
A székelyeknek sohasem volt külön himnuszuk. Ez a >>himnusz<< sem Erdélyben keletkezett, hanem Budapesten. Az 1920-as években kezdtek szervezni a Zugligetben >>tavaszi nagyáldozatokat<<, a Hadúr tiszteletére gyújtott tüzekkel, lófőkkel, pohárnokokkal, rabonbánokkal, címerrel (kék mezőben véres kard, amelynek bagoly a markolata; jobb válla felett hold, a bal fölött nap), és sok egyéb kellékkel. A hozzá kapcsolódó mítoszok a hun ideológiára épültek.
 
A >>székely himnusz<< egy viszonylag kicsiny, sajátos gondolkodású csoport tulajdona maradt a közelmúltig. Magyarországon ellene hatott nemcsak a politikai tilalom, hanem a többé-kevésbé mégis érvényesülő értékigény is. Erdélyben az elnyomatás évei sajátos érzelmi töltést adtak a tiltott gyümölcs élvezetének. De az erdélyi értelmiség körében megszólaltak a kritikai hangok is. Azoké, akik nem akarták azonosítani vele sem magyarságukat, sem erdélyiségüket. Egyesek más székely himnuszt ajánlottak: népdalokra vagy Bartók Este a székelyeknél dallamára írt-keresett versezeteket. Itthon a falurombolás elleni tüntetésekben hozták elő azok, akik fiatalkorukból emlékeztek rá. Bizonyos, hogy sokak számára őszinte érzés kifejezése volt, akár a nemzeti érzésé, akár az Erdély melletti kiállásé. Rosszabb, amikor cinikus politikai manipulációk eszközévé vált. Igazi végiggondolás persze nem állt mögötte. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy ez a lényegében pogány mentalitású szöveg egyes templomokba is behatolt.
 
De ha az erdélyi magyarsággal való összetartozás kifejezésének tekintjük, felvethető: hol a felvidéki himnusz? Hol a vajdasági vagy a kárpátaljai himnusz - vagy éppen a burgenlandi? Nem lenne jobb egy olyan himnusz, mely minden magyaré? De hiszen van ilyen, úgy kezdődik, hogy >>Isten, áldd meg a magyart<<!
 
DOBSZAY LÁSZLÓ
(A szerző a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára)”
 
 
Túl sok magyarázatot nem igényel a Dobszay-jegyzet. Aki elolvassa, gondolom, világossá válik számára, hogy vagy notórius balliberálisnak vagy kórosan demensnek kell annak lennie, aki ebből a szövegből bármiféle nemzet-, magyar-vagy székelyellenes tendenciát vél kihallani. Éppen ellenkezőleg: egy felelős, értő, nemzete mellett mélyen elkötelezett, keresztény magyar értelmiségi hangját ismerhetjük fel benne. A „székelyhimnusz-jelenség” (Dobszay) számára nem politikai, hanem (a szó legtágabb értelmében vett) kulturális kérdés és nem önmagában áll, hanem nemzeti kultúránk egészébe beágyazódva, a többi jelenséggel folyamatos kölcsönhatásban. Miközben a Székely himnuszról beszél sorskérdéseket érint (azokhoz viszonyítva méri tárgyát); már első olvasatban jól beazonosíthatók a szöveg kulcsmondatai: „Igazi végiggondolás persze nem állt mögötte. (…) …ez a lényegében pogány mentalitású szöveg egyes templomokba is behatolt. (…) Nem lenne jobb egy olyan himnusz, mely minden magyaré? De hiszen van ilyen, úgy kezdődik, hogy >>Isten, áldd meg a magyart<<!”
 
Ha a jobboldali lakájmédia úgy értelmezte Orbán kötcsei beszédének az értékviták mellőzésére vonatkozó kitételét (www.nagyitas.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=568&tema_id=28), hogy a ma élő egyik legjelentősebb magyar katolikus zenepedagógust és zenetudóst (mert Dobszay kétségkívül a legjelenősebbek közül való) bármikor lek*ssolhatja, megtámadhatja, mert véleménye részben vagy egészében elüt a médialakájok által éppen „hivatalosnak” vélt állásponttól, akkor a „Nemzeti Együttműködés Rendszere” nagyon hamar bajba fog kerülni. Ha a „példátlan méretű nemzeti összefogásra” hivatkozva „hecckult-paprikajancsik” oszthatják majd az észt, mert csak, akkor… Nem volt ebből elég az elmúlt hatvan évben? (Ismét megkérdezem: Nem volna itt az ideje „precizírozni” a „kötcsei beszédet”?)
 
***
 
Monori Mész András filmrendező Ezredvégi beszélgetések című videoportré-sorozata 1998-ban nyomtatásban is megjelent (Ezredvégi beszélgetések / Monory M. András, Tillmann J. A.; Budapest : Kijárat, 1998 – a kötet a MEK-oldalain is megtalálható, olvasható, letölthető; itt: mek.niif.hu/02900/02950/). Ebben a kötetben egy Dobszay Lászlóval készült interjú is olvasható. Az alábbi idézet onnét származik:
 
 
„Egyszer próbáltam egy cikket írni arról, hogy a társadalom élete olyan egész, amelyet nem lehet egyik részletében elfogadni és a másikban elutasítani. Ez a meggyőződés volt érvényben végig a középkor során. Ezt először a reneszánsz kezdte ki, amikor is azt mondták, hogy ebbe az egészbe az egyik területen beilleszkedem, a másikban viszont felhatalmazom magamat arra, hogy másképpen döntsek vagy másképpen lássak. Később ez még tovább vezet, főként a francia forradalom hatására. Nem a társadalomnak mint egységes egésznek a megszüntetése a cél, hanem azt mondják, hogy a társadalom ilyen szempontból így tagolva, amolyan szempontból úgy tagolva. A középkorban például a politikai, a vallási meggyőződés, sőt bizonyos tekintetben még a ruházkodás divatja is egyetlen kötegbe tartozott, amit nem lehetett szétszedni. Ha valaki más ruhát vett föl karácsonykor, mint ami ahhoz illik, akkor nem azt mondták vagy legalábbis gondolták, hogy a ruházkodásban különc, hanem azt, hogy megkérdőjelezte a társadalmat. Ez az egység nyilvánvalóan felbomlott, a társadalom különféle szempontból más-más rétegekre szakadt. A 18. században a társadalom életéhez még nagyjából hozzátartozott az, hogy milyen zenével él. A 20. században ez mintegy leszakad a társadalom életéről, önálló választás függvénye, hogy az egyik ember kemény rockot hallgat, a másik pedig Beethovent.
 
Itt említhetők a mai nyugat-európai bevándorlók. Az ezzel kapcsolatos két - szögesen ellentétes álláspont - száz százalékig elfogadható. Csak épp nem összeegyeztethető. Lehetetlen egy társadalomtól elvárni, hogy teljesen idegen viselkedésű emberekkel éljen együtt napról napra. A jövevények eltérő viselkedését eltűrni rettenetes pszichés megterhelés. Megjelenik a >>másság<<, egy embercsoport, amely esetleg nemcsak külsőleg zavarja, hanem belsőleg is kikezdi az adott társadalom meggyőződéseit, kétségbe vonja az identitását. Hogy neveljem gyermekemet egy bizonyos ideál szerint, hogyan éljem szomszédaimmal a bizonyos fokú összehangoltság által biztosított napi életemet, ha ezt a folyamatot szüntelenül megzavarják alapvetően más szokású embercsoportok. (Amúgy is elég akadálya annak van, hogy harmonikusan fölnövekedjen egy következő generáció.) Ezért érthető a >>másság<< elutasítása, olyan elutasítása, mely nem azt jelenti, hogy a másik rossz, csak éppen, hogy nem kell az én, a mi életünkbe. De ugyanígy száz százalékig igazak az ellenkező oldal érvei. Ők is emberek, akiknek megvan a maguk kultúrája, identitása. Mi következik akkor az előbbi álláspontból? Fogjuk össze őket, tegyük egy teherautóra? Lökjük a tengerbe őket, vagy mit csináljunk?
 
Ahhoz, hogy a társadalom normálisan éljen, két összeférhetetlen, összebékíthetetlen dolgot kell egyszerre megélnie, amelyek soha nem simulhatnak össze harmonikusan. Azért nem, mert a jóra kényszeríteni nem lehet az embereket, viszont nincs jó kényszer nélkül. Életünkben sok olyasmi van, amit úgy fogunk föl, hogy ezek ellentétek, amelyeket szintézisbe kell egymással hozni. És vannak ellentétek, amelyeket nem lehet szintézisbe hozni. Nem tehetünk mást, mint hogy mind a kettőt száz százalékig megszenvedjük. Nekünk valahogy száz százalékig meg kell szenvedni azt, hogy az értékeknek való elkötelezettség nem lehet egyéni. Nem hihetek abban az értékben, ha belenyugszom abba, hogy csak nekem szól. Ha én hiszek az értékben, akkor azt szeretném, hogy közös értékünk legyen. Ne csak én nyerjek belőle, ne csak további száz ember, hanem a társadalom egésze, amely több, mint az egyes tagjainak összege. Ez egy százszázalékos, értéktudatos konzervativizmus. Másfelől ugyanakkor száz százalékig tudom, hogy valaki lelkiismeretét nem terhelhetem meg kényszerrel bizonyos dolgokban, azt át kell utalnom egy másik ítélőszék elé. Ez egy százszázalékos liberalizmus. És az ember mind a kettőt egyszerre, ugyanazzal az intenzitással éli át, tudva, hogy igazából nincs a kettő között kompromisszum, nincs a kettőnek szintézise, hanem az életben az ember mind a kettőt hordozza, és felszisszen, amikor az egyiket sérelem éri. És ezt most már így fogjuk végigélni az utolsó ítéletig.”
 
 
 

30 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://bbjnick.blog.hu/api/trackback/id/tr762040419

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

arvisura · turoczi.blog.hu 2010.05.29. 23:43:12

Az érzéseket is le lehet kottázni, de a hülyeséget kár.
A Székely himnusz műdal, ám ideológiai bűnbakokként rángatják elő a világproletárok, ha szándékosan rugdosni akarják azokat, akik gyűlölik az Internacionálét. El tud durvulni a vita -lásd Dessevffy Tibor vörösszegfűs megközelítését.

Bell & Sebastian 2010.05.30. 11:04:07

Azt találom figyelemre méltónak, hogy ebbe a gondolatkörbe ismét belekeveredtünk, az elég idős átlag-értelmiségi ezen már túltette magát úgy 1990 tájékán.
Akkor volt először reneszánsza az irredenta daloknak, orrba -szájba másolták az emberek a ki tudja honnan származó kazettákat, telis-tele az addig tiltott gyümölccsel. Vajdasági Bugyi-testvérek Romániából. -tudtam le a problémakört.

Igen ám, de később különleges körülmények közt élőben is hallhattam egy párat (másodjára) és bizony megható volt látni, egyesek számára mi minden tapadt rá (száműzetésben töltött évtizedeik alatt) ezekre a magyarosch nótákra.

Ismerős érzés volt, csak a visszájáról. Egy 250 éves statikussá merevedett kultúra képviselőjeként (előtte párszor) volt alkalmam alaposan elcsodálkozni azon, hogy miért értetlenkednek (és nem ugranak a nyakunkba) őshazánk mai-modern lakói kulturális bemutatóinkon, nyelvünket hallva - bár már nem értve, furcsa, megmosolyogtató szokásainkon csodálkozva - ám keletkezésük körülményeiről mit sem tudva.

Nekem az egész világ - nekik csak pár dagerrotípia.

Ezt nevezzük kulturális másságnak. Erre is nagyon jól illenek Dobszay gondolatai. Tágítva a kört, végtelen számú példa sorolható fel érvként mellette. Evidencia, azaz általános érvényű a mondanivalója.

Ha van is konzervativizmus a 2010 -es Fideszben, azt nagyon jól elrejtették, mert egyenlőre nem látom. (Ezzel párhuzamosan a kereszténységnek is csak a nyúlbélai olvasatát a KDNP -nél!)

Neokon (liberális-baloldali-romantikus-nemzeti) formációt alkotnak ezek itt ketten. Ordít róluk az USA -majmolás, ezzel együtt a zsidó barátság.
Bár financiális szempontból pragmatikus ötletnek tűnik ez a szép, új irány, kár volt erre szavazatot pazarolni!

Mert ez műanyag!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.05.30. 17:02:42

@arvisura:

A Székely himnusszal az égvilágon semmi probléma nincs is. "Bizonyos, hogy sokak számára őszinte érzés kifejezése (...), akár a nemzeti érzésé, akár az Erdély melletti kiállásé." Az már sokkal nagyobb probléma, hogy egy tudatlan médialakáj ostoba és nemtelen támadást intézhet a ma élő egyik legjelentősebb magyar zenepedagógus és zenetudós ellen (mert "csak", mert nem értette meg annak szavait), és ez minden további nélkül/minden visszhang nélkül elhangozhat egy "nemzeti elkötelezettségű" televízióban:-/

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.05.30. 17:29:21

@Bell & Sebastian:

Mostanában sokat töröm a fejem, hogy lényegében mi hiányzott/hiányzik ebből a mostani "forradalomból":-/

És nem tudok másra jutni, mint arra, hogy a "vér".

Nem, nem vérontásra gondolok, hanem annak az érzetnek a hiányára, hogy "vér a vérből" összetartozik. Én ebben nőttem fel, nekem megtanították, ki vagyok és mivel tartozom rokonaimnak: mi a "vér" közössége. Ez nem valamiféle "faji miszticizmus", hanem kulturális és erkölcsi és érzelmi közösség.

"Ha a kultúrának egyáltalán van definíciója, csak az lehet, hogy egy népnek van-e mértéke nemcsak arra, hogy mi az erkölcsi jó és rossz, hogy mi az egészséges és beteg, hanem arra is, hogy mi az, ami a közös életet tisztítja vagy beszennyezi." --- írja Hamvas Béla.

Az közös erkölcsi érzék jelenlétének íze, szaga, melege az, ami hiányzik ebből a mostani "dologból". Vagy mert vezetőinkben eleve nincs ez meg vagy mert képességük nincs ennek érzékeltetésére. Akár így, akár úgy, ideje volna ezzel szembesülniük és azon iparkodni, hogy másként legyen, mint van. A "műanyag" nem szerves.

ü
bbjnick

sat. · http://sztandit.blogspot.com/ 2010.05.30. 21:42:35

Kösz sziepen.
Ha nem tévedek, a Kölcsey-Erkel himnuszt is revideálni akará valme'k magy. közti elnök.
Vón javaslatod?
Minden jóut kívánva Néked - Néktek 1 klímaváltó tatroui villámló ég alatti fölvégi himnusztalan /mer' az előbbi tiltva; a másik erőltetettet + +' nem teljest agymosva nem komálva a bennefoglalt pusztulásunkra rájátszás mián. De közel a jövő, mikoron 1 ...
stb.

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.05.31. 03:57:26

Régen(anno '70-'80-as évek) pusztán a betiltottság okán, dacból énekeltük utána minden magyar himnusznak (szilveszter, stb.) a "székely himnuszt". (ez persze nem csoda, Édesanyám Zágonban született, az ukrán front elől menekültek ide) Egyetértek véled bbjnick, nem jó fényt vet a HírTV-re, hogy ilyen alja véleménynek helyt ad ugyanakkor, hiszen a dolgokat el kéne kezdeni a helyére tenni. Fájó nekem is, hogy - úgy tűnik - ez még most sem kezdődött el, pedig már nagyon kéne. Csak tiszta forrásból! Vajh mennyit kell még erre várni?
Üdv. Misi

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.05.31. 03:59:21

Régen(anno '70-'80-as évek) pusztán a betiltottság okán, dacból énekeltük utána minden magyar himnusznak (szilveszter, stb.) a "székely himnuszt". (ez persze nem csoda, Édesanyám Zágonban született, az ukrán front elől menekültek ide) Egyetértek véled bbjnick, nem jó fényt vet a HírTV-re, hogy ilyen alja véleménynek helyt ad ugyanakkor, hiszen a dolgokat el kéne kezdeni a helyére tenni. Fájó nekem is, hogy - úgy tűnik - ez még most sem kezdődött el, pedig már nagyon kéne. Csak tiszta forrásból! Vajh mennyit kell még erre várni?
Üdv. Misi

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.05.31. 04:01:24

Régen(anno '70-'80-as évek) pusztán a betiltottság okán, dacból énekeltük utána minden magyar himnusznak (szilveszter, stb.) a "székely himnuszt". (ez persze nem csoda, Édesanyám Zágonban született, az ukrán front elől menekültek ide) Egyetértek véled bbjnick, nem jó fényt vet a HírTV-re, hogy ilyen alja véleménynek helyt ad ugyanakkor, hiszen a dolgokat el kéne kezdeni a helyére tenni. Fájó nekem is, hogy - úgy tűnik - ez még most sem kezdődött el, pedig már nagyon kéne. Csak tiszta forrásból! Vajh mennyit kell még erre várni?
Üdv. Misi

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.05.31. 04:03:13

Régen(anno '70-'80-as évek) pusztán a betiltottság okán, dacból énekeltük utána minden magyar himnusznak (szilveszter, stb.) a "székely himnuszt". (ez persze nem csoda, Édesanyám Zágonban született, az ukrán front elől menekültek ide) Egyetértek véled bbjnick, nem jó fényt vet a HírTV-re, hogy ilyen alja véleménynek helyt ad ugyanakkor, hiszen a dolgokat el kéne kezdeni a helyére tenni. Fájó nekem is, hogy - úgy tűnik - ez még most sem kezdődött el, pedig már nagyon kéne. Csak tiszta forrásból! Vajh mennyit kell még erre várni?
Üdv. Misi

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.05.31. 04:06:42

Régen(anno '70-'80-as évek) pusztán a betiltottság okán, dacból énekeltük utána minden magyar himnusznak (szilveszter, stb.) a "székely himnuszt". (ez persze nem csoda, Édesanyám Zágonban született, az ukrán front elől menekültek ide) Egyetértek véled bbjnick, nem jó fényt vet a HírTV-re, hogy ilyen alja véleménynek helyt ad ugyanakkor, hiszen a dolgokat el kéne kezdeni a helyére tenni. Fájó nekem is, hogy - úgy tűnik - ez még most sem kezdődött el, pedig már nagyon kéne. Csak tiszta forrásból! Vajh mennyit kell még erre várni?
Üdv. Misi

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.05.31. 04:45:02

Ennyiszer olvasni magam, az túlzás:-) Blogmotor, tudod te, nem kell mondanom:-)

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.05.31. 15:30:35

@sat.:

Úgy tudom, Rákosi Mátyás elvtárspajtás szeretett volna új himnuszt. Illyést és Kodályt kapacitálta is egy új népidemokratikus himnusz megírására, de a felkértek határozott elutasításán megtört a himnuszváltoztatási lendület:-)

A kilencvenes évek elején szintén volt (Magyarországon) egy kósza-erőtlen libsi kampány egy új (korszerű!) himnuszért:-D

Én Kodállyal és Dobszayval értek egyet: Nagyon jól van az úgy, ahogy van!:-)

Ha rajtam múlna a Himnusz és a Szózat mellett gyakrabban énekelnénk ("hivatalosan" is) a Boldogasszony Anyánkat. A Boldogasszony Anyánk (szerintem) sokkal inkább kifejezi nemzeti összetertozásunkat, mint a Székely himnusz (de az ellen sincs kifogásom, hogy, aki indíttatást érez rá, az a Székely himnuszt énekelje).

És: Igaz, én a szlovák himnuszt is szoktam énekelni, ezzel a szöveggel: Azt mondják, nem adnak engem galambomnak;-) (Nem hiszem el, hogy az értelmesebb szlovákok nem fogják föl, hogy a két nép annyira kultúrtesó, hogy jobban már nem is igen lehetne.:-) A nagytesótól inkább tanulni, vele összefogni kellene nekik, mint förmedni, gyűlölködni.)

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.05.31. 15:40:31

@Mihint:

Meglátjuk, hogy az új kulturális vezetés hogyan fog a dolgokhoz állni. Hogy így "látalanban" elégedetlenkedjek: Te, @Mihint:, ez Szőcs Géza nem túl libsi nekünk?:-D (...) :-D (...) :-D ...

ü
bbjnick

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.05.31. 16:14:13

@bbjnick: Kedves bbjnick, Szőcs Gézát szerintem hagyjuk a fenébe :-DDD Kulturális vezetést ugyan még nem látok, de ha hozzátok fog hasonlítani, akkor nagy baj nem lesz :-D :-D (azaz: a hasamat fogom a jóleső nevetéstől:-) a szó igazi jó értelmében:-))
Üdv. Misi

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.05.31. 18:57:58

@bbjnick: szerintem Szőcs esetében nem az a probléma, hogy "túl libsi", hanem Szőcs Géza simán gáz, akinek nincs rendes magyarországi terepismerete, nincsen beágyazva az anyaországi kulturális életbe és emellett balfék ötletei vannak a jövő tekintetében. Lásd a linkelt cikk végén található hét pontot:

hetivalasz.hu/itthon/felgoz-29288

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.05.31. 19:39:17

@Gasper: Jaj nekem, elolvastam! Mi ez, csak nem a "kulturális program"?
"7. Föl kellene térképezni a mai magyar népesség genetikai kapcsolatrendszerét mindazon népekkel, amelyekkel a történelemben vélelmezhetően vérségi kapcsolatba került. Legyen ennek a kutatásnak a neve Julianus barát program."
Te jó ég, ekkora tönkhöz mekkora a fejsze? Most ezt el kell hinni, vagy mi? Nem hagyhatnánk Szőcs Gézát tényleg a fenébe? :-D Hűha!

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.05.31. 19:43:48

@Mihint: hát, ha nem is kulturális program, de valamiféle szakmai credóként bizonyára értelmezhető. És ez nagyon gáz.

ps. bbjnicktől meg jól megkapom majd, hogy ugye, ő megmondta... :)

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2010.05.31. 20:15:16

@Gasper: Hát akkor én 4 F-et mondok: Fűhegyezés, FingFaragás, Felhőszabás, és én nyertem, hurrá :-( Milyen "gondolat" már, hogy azonnal kizárja a hatalmat a kultúrából, mi? Eddig persze mellel benne lehetett, de most aztán coki? Kétharmaddal nehogy már kanonizáljon? De a betyár hét-meg a nyolcát! Ha ezt beengedik, akkor aztán nézhetünk. Annyi biztos, nem azért szavazgattunk, hogy önjelölt Julianus-förmedvények találják ki itt a frankót :-D "túl libsi" írta bbjnick, mondhatom, ilyet még senkitől nem olvastam, mint ez. Nincs is szavam rá, de kedvem sincs kifejezni. Nem engedhetnek "ilyet" "oda"! Csípőből írtam, hogy hagyjuk Szőcsöt, aztán tessék, már pontjai is vannak. Egyáltalán hogy került oda? Huh, már nem tudom abbahagyni :-)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2010.05.31. 20:24:20

@Mihint: mondjuk eleve ráfonódni az aczéli három T pandantjára... Gáz, na!

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2010.05.31. 22:02:26

@Gasper: & @Mihint:

:-D (...) :-D (...) :-D ...

Hát, maradjunk annyiban, hogy nem irigylem az államtitkár úr beosztottjait.

ü
bbjnick

háromláb 2010.08.30. 16:26:53

Műdal e a székely himnusz? Mit számít.
Kell e erről MOST beszélni? Nem.
Menjen e a szerző a picsába?(az újsággal együtt) menjen!
Menjen e a hírtv a picsába? Menjen!

Mert : attól hogy valaki nem jókor boncolgat kényes témát, a hírtv még lehetne korrekt.

Urak, hölgyek „jobbról” és „balról”, magyarok és zsidók, én tót vagyok.
Nem azért nem kell Allahot gyalázni, mélymagyarozni többes szám 2. személyben, idegen szívűzni, Máriát kurvázni és magyarokat klott gatyában járatni, mert nem szabad, vagy mert esetleg nincs igazunk, hanem azért, mert fele barátainkat nem akarjuk megbántani.

Zsidózni, magyarozni, tótozni szabad. Valahogy így : te x y szemét tót, zsidó, …..

Szvsz a legtöbben ott hibáznak(tak), hogy többes szám 2. személyben tették ezt. Biztos nem akartak személyeskedni. -:)

Hogy ki , miért és jogosan sértődött e meg, és kinek a sérelme nagyobb, ez most mindegy.

Hülyék mindig voltak, és mindig lesznek. Lényeg, hogy TE NE ÁLJ A SORBA.

Mormogi Papa · http://iusmurmurandi.blog.hu 2010.09.02. 22:20:28

Lassan pótolom a lemaradásaimat - túl sok olvasnivalót hagytam ki. Azt írtad, kedves @bbjnick:

"2010. május 27-én, este nyolc óra után néhány perccel, a HírTV Rájátszás című műsorában a műsorvezetőnő... egy (nyilván, a műsorszerkesztő által az orra alá dugott) tematizáló-műsorbevezető felkonfban a következőt „üzente”..."

Rövid, tényszerű tény: mikor a Duna TV kezdett (még a Mafilm zenetermében egy karácsonyi adással) az a hölgy, aki a híradóhoz való kommentárokat is "szűrte" és "agyalta" - nos, vidáman mesélte, milyen jók voltak, mikor az SzDSz kampánystábjában kisütötték a hírhedt Für Elise-es "NeM Dé-eF, eSZ-Dé-eSz!" rtádióreklámot - ami valahol az aljasság csúcsa volt egy (Úr Isten, már akkor is...) nem negatívnak hírdetett választási kampányban. A hölgy mint "szakember" került oda - a bátyuskája a filmgyár maradékát igazgatja mostanság...

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.03.10. 12:44:58

Dobszay László-jegyzetet, amiben a szerző (Dobszay) többek között „tömény giccs”-ként írja le a Székely himnuszt."

ez azért nem volt szép tőle se

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.03.10. 12:50:25

Éppen ellenkezőleg: egy felelős, értő, nemzete mellett mélyen elkötelezett, keresztény magyar értelmiségi hangját ismerhetjük fel benne."

biztos ez?
én ezt megkérdőjelezném, de nem ismerem Dobszayt.

a hiv. himnuszunkat ajánlja, aztán nem túl kedves a székelyekkel sem

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2011.03.10. 13:13:06

@bbjnick: @Mihint: tényleg, miért nem ti vezetitek a kultúrát?

van kapcsolatotok, nem?

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.03.10. 15:56:13

@tesz-vesz:

Mert nekünk az nem volna kihívás:-D Igaz, @Mihint?!:-D

(Viccelek;-))

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2011.03.10. 16:00:11

@tesz-vesz:

Dobszay szerintem teljesen korrektül áll a kérdéshez.

ü
bbjnick

Mihint · http://mihint.blogspot.com 2011.03.14. 17:33:22

@bbjnick:
:-D :-D :-D
@tesz-vesz:
Hát, van kapcsolatunk, az igaz, de csak egy :-) oszt ha úgy gondolja, majd mi vezetünk :)
Üdv. Misi
süti beállítások módosítása