Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A bejegyzések...

...teljes címlistája és leadje megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Az olvasók és kommentelők iránti tiszteletből...

...a blogon előzetes moderációt alkalmazok.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

Mindenszentek litániája

2009.10.31. 04:59 bbjnick

 
E jegyzés közvetlen előzménye: magyarido.blog.hu/2009/10/31/konyorogjetek_erettunk 
 
Jan és Hubert van Eyck genti oltárképe kitárva
 
Mindenszentek litániája
 
I. Könyörgés Istenhez
 
vagy A:
 
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
 
vagy B:

Mennyei Atyaisten,
Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen,
Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten,
Irgalmazz nekünk!
 

II. Szentek segítségülhívása
 
Szentséges Szűz Mária,
könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja,
könyörögj érettünk!
Szűzek szent Szűze,
könyörögj érettünk!
Szent Mihály, Gábor és Ráfael,
könyörögj érettünk!
Mindnyájon szent angyalok;
könyörögjetek érettünk!
 
 
Pátriárkák és próféták
 
Szent Ábrahám,
Könyörögj érettünk!
Szent Mózes,
könyörögj érettünk!
Szent Illés,
könyörögj érettünk!
Szent József,
Könyörögj érettünk!
Keresztelő Szent János,
könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták,
könyörögjetek érettünk!
Apostolok és tanítványok
Szent Péter és Pál,
könyörögjetek érettünk!
Szent András,
könyörögj érettünk!
Szent János és Jakab,
könyörögjetek érettünk!
Szent Tamás,
könyörögj érettünk!
Szent Máté,
könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent apostolok,
könyörögjetek érettünk!
Szent Lukács,
könyörögj érettünk!
Szent Márk,
Könyörögj érettünk!
Szent Barnabás,
könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna
könyörögj érettünk!
Mindnyájan az Úr tanítványai,
Könyörögjetek érettünk!
 
Vértanúk
 
Szent István,
Könyörögj érettünk!
Antiochiai Szent Ignác,
könyörögj érettünk!
Szent Polikárp,
Könyörögj érettünk!
Szent Jusztin,
könyörögj érettünk!
Szent Lőrinc,
könyörögj érettünk!
Szent Ciprián,
könyörögj érettünk!
Szent Bonifác,
könyörögj érettünk!
Becket Szent Tamás,
Könyörögj érettünk!
Szent Szaniszló,
könyörögj érettünk!
Fischer Szent János és Mórus Szent Tamás,
könyörögjetek érettünk!
Miki Szent Pál,
könyörögj érettünk!
Jogues Szent Izsák és Bréfeuf Szent János,
könyörögjetek érettünk!
Chanel Szent Péter ,
könyörögj érettünk!
Lwanga Szent Károly,
Könyörögj érettünk!
Szent Perpétua és Felicitász,
könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes,
könyörögj érettünk!
Goretti Szent Mária,
Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent vértanúk,
könyörögjetek érettünk!
 
Püspökök és tanítók
 
Szent Leó és Gergely,
könyörögjetek érettünk!
Szent Ambrus,
könyörögj érettünk!
Szent Jeromos,
könyörögj érettünk!
Szent Ágoston,
Könyörögj érettünk!
Szent Atanáz,
könyörögj érettünk!
Szent Vazul és Naziánzi Szent Gergely,
könyörögjetek érettünk!
Aranyszájú Szent János,
könyörögj érettünk!
Szent Márton,
Könyörögj érettünk!
Szent Patrik,
könyörögj érettünk!
Szent Cirill és Metód,
könyörögjetek érettünk!
Borromei Szent Károly,
könyörögj érettünk!
Szalézi Szent Ferenc,
Könyörögj érettünk!
Tizedik Szent Piusz,
könyörögj érettünk!

Papok és szerzetesek
 
Szent Antal,
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek,
Könyörögj érettünk!
Szent Bernát,
könyörögj érettünk!
Szent Ferenc és Domonkos,
könyörögjetek érettünk!
Aquinói Szent Tamás,
könyörögj érettünk!
Loyolai Szent Ignác,
könyörögj érettünk!
Xaviéri Szent Ferenc,
könyörögj érettünk!
Páli Szent Vince,
könyörögj érettünk!
Vianney Szent János,
Könyörögj érettünk!
Bosco Szent János,
könyörögj érettünk!
Árpádházi Szent Erzsébet,
könyörögj érettünk!
Szirénai Szent Katalin,
könyörögj érettünk!
Ávilai Szent Teréz,
könyörögj érettünk!
Límai Szent Rózsa,
könyörögj érettünk!
 
Világiak
 
Szent Lajos király,
Könyörögj érettünk!
Szent István király,
Könyörögj érettünk!
Szent László király,
Könyörögj érettünk!
Szent Imre,
Könyörögj érettünk!
Szent Monika,
Könyörögj érettünk!
Istennek minden szentjei,
könyörögjetek érettünk!
 
III. Krisztus segítségülhívása

Vagy A:

Légy irgalmas,
Ments meg, Uram minket!
Minden gonosztól,
Ments meg, Uram minket!
Minden bűntől,
Ments meg, Uram minket!
Az ördög cseleitől,
Ments meg, Uram minket!
Haragtól, gyűlölségtől és minden gonosz akarattól,
Ments meg, Uram minket!
Az örök haláltól,
Ments meg, Uram minket!
Megtestesülésed által,
Ments meg, Uram minket!
Születésed által,
Ments meg, Uram minket!
Kersztséged és szent böjtölésed által,
Ments meg, Uram minket!
Kereszted és kínszenvedésed által,
Ments meg, Uram minket!
Halálod és temetésed által,
Ments meg, Uram minket!
Szentséges feltámadásod által,
Ments meg, Uram minket!
Csodálatos mennybemeneteled által,
Ments meg, Uram minket!
A Szentlélek kiáradása által,
Ments meg, Uram minket!
Dicsőséges eljöveteled által,
Ments meg, Uram minket!

Vagy B:

Krisztus, az élő Isten Fia,
Ments meg, Uram minket!
Aki e világra jöttél,
Ments meg, Uram minket!
Aki a kereszten függöttél,
Ments meg, Uram minket!
Aki miattunk a halált választottad,
Ments meg, Uram minket!
Aki a sírban feküdtél,
Ments meg, Uram minket!
Aki a halálból feltámadtál,
Ments meg, Uram minket!
Aki a mennybe felmentél,
Ments meg, Uram minket!
Aki a Szentlelket az apostolokra elküldötted,
Ments meg, Uram minket!
Aki az Atya jobbján ülsz,
Ments meg, Uram minket!
Aki eljössz ítélni élőket és holtakat,
Ments meg, Uram minket!

IV. Könyörgések különféle szükségleteknél

Vagy A:
 
Hogy nekünk kegyelmezz,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent szolgálatodban
megerősíteni és megtartani méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden velünk jótevőnek örökkévaló javaidat adni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadni
méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 

Vagy B:
 
 
Hogy nekünk megbocsáss,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy elménket mennyei kívánságokra
felindítani méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a magunk, testvéreink, rokonaink és jótevőink lelkét az örök kárhozattól megmenteni
méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a megholt híveknek örök
nyugodalmat engedni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a világot ragálytól, éhségtől és
háborútól megőrizni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 
C (mindig mondandó):
 
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozni
és megerősíteni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész
papi rendet a szent vallásban megtartani méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész kereszténységnek egységet adni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden embert az evangélium világosságára
elvezetni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 
 
V. Befejezés
 
vagy A:
 
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

vagy B:
 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk!
 

Könyörgés

Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot: engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.
 
vagy
 
Istenünk, te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket.
Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen
 
 
***
 
A Mindenszentek litániájáról a Katolikus Lexikon: lexikon.katolikus.hu/M/Mindenszentek%20litániája.html 
 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://bbjnick.blog.hu/api/trackback/id/tr531488141

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása