Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A korábbi bejegyzések...

...teljes címlistája megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

II. János Pál pápa a művi abortuszról (EVANGELIUM VITAE, 1995)

2017.07.23. 20:01 bbjnick

„(...)

»Még nem voltam kész és már láttak a szemeid« (Zsolt 138,16): az abortusz szörnyű bűncselekménye.

58. Az összes vétkek között, amit az ember az élet ellen el tud követni, a művi abortusznak olyan vonásai vannak, melyek miatt különösen is súlyos és kárhoztatandó. A II. Vatikáni Zsinat a csecsemőgyilkossággal együtt »utálatos bűncselekménynek« nevezi. (...)

Ma azonban az abortusz bűne súlyosságának tudata sokak lelkiismeretében fokozatosan halványodik. Elfogadása a gondolkodásban, a szokásokban, sőt magában a törvényhozásban az erkölcsi érzék nagyon veszedelmes válságának beszédes jele, mert ez az érzék egyre képtelenebbé válik a jó és rossz megkülönböztetésére még az élet alapvető értékei tekintetében is. Egy ilyen súlyos helyzetben minden korábbinál nagyobb bátorságra van szükség, hogy szembenézzünk az igazsággal és nevükön nevezzük a dolgokat anélkül, hogy kényelmi szempontokra hivatkozva kompromisszumokat kötnénk vagy engednénk az önáltatás kísértésének. Ebben az esetben újra fölhangzik a Próféta kategorikus elmarasztalása: »Jaj azoknak, akik jónak mondják a rosszat, és rossznak a jót, akik fölcserélik a sötétséget világosságra és a világosságot sötétségre!«. (...) Épp az abortusz esetében figyelhető meg egy kétértelmű szóhasználat terjedése – pl. a »terhességmegszakítás« –, mely el akarja kendőzni igazi természetét és csökkenteni akarja a súlyát a közvélemény előtt. Talán ez a nyelvi jelenség maga is jó mutatója a lelkiismeretek eltompulásának. De semmiféle szóhasználat nem tudja megváltoztatni a tényeket: a művi abortusz, bárhogyan hajtják végre, egy ember megfontolt és közvetlen megölése életének kezdeti szakaszában, a fogantatás és a születés közötti időben.

(...)

61. A szentírási szövegek, melyek soha nem beszélnek szándékos abortuszról, nem is tartalmaznak rá vonatkozó kifejezett és közvetlen tilalmakat, úgy tekintik a magzatot, hogy természetes következetességgel rá is érvényes Isten »ne ölj« parancsa.

Az emberi élet szent és sérthetetlen minden pillanatában, születése előtt is. Az ember az anyaméhtől kezdve Istenhez tartozik, aki mindent átlát és ismer, aki kezével formálja és alakítja; aki látja a kis embriót és látja benne a holnapi felnőtt embert, akinek megszámlálta napjait és hivatása be van írva az »élet könyvébe«. (...) Az ember már a méhben – amint sok szentírási hely tanúsítja (...) – Isten szeretetteljes és atyai gondviselésének személyes tárgya.

(...)”

Az idézet forrása: EVANGELIUM VITAE. II. János Pál pápa enciklikája a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, szerzeteseknek és szerzetesnőknek, a laikus krisztushívőknek és minden jóakaratú embernek az emberi élet sérthetetlenségéről. 1995. március 25. — http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=78

iijanospalpap1995newyork_ff_457427.jpg

2 komment

Szabados Ádám adaléka a buziprájdhoz

2017.07.19. 05:01 bbjnick

1 „talált szöveg”

„(...)

(...) Néhány hónapja egy svéd liberális teológussal beszélgettem, aki teljesen magától értetődőnek tartotta, hogy országa békés, toleráns jóléte példaértékű más kultúrák számára. Nem akartam vitába szállni vele, de felvetettem, hogy azért Svédországban tudtommal börtönbe zárják azokat a lelkészeket, akik a szószékről bűnnek nevezik a homoszexuális életvitelt. A teológus azt válaszolta: az ilyen lelkész magát zárja ki a társadalomból. Válasza rendkívül cinikus, de tükrözi azt az új erkölcsöt, amely a nyugati kultúrát egyre inkább meghatározza. A nyugati világban mi, konzervatív (ortodox, katolikus, evangéliumi) keresztények, az erkölcsi hierarchia aljára kerültünk. Nagy a kísértés, hogy a világhoz igazodva ezt a szégyent megpróbáljuk elkerülni.

Fontos, hogy tisztán lássuk: Jézus követőiként most nem moralizálással vádolnak bennünket, nem is képmutatással, hanem kifejezetten erkölcstelenséggel. Nem a homoszexualitás, hanem a homoszexualitás helytelenítése számít ma erkölcstelennek. Nem azt kérik számon rajtunk, hogy vizet prédikálunk és mellette bort iszunk, hanem azt, hogy vizet prédikálunk. Az üzenetünket tartják erkölcstelennek. Ez rendkívül nehéz apologetikai pozíció. Olyan, mint mikor a korai keresztényekről azt gondolták, hogy ateisták, kannibálok és orgiákat rendeznek. Vagy talán még inkább olyan, mint mikor a Nyugat-Római Birodalom bukásáért a felelősséget a keresztényekre hárították (hiszen a pogány istenek ezer éven át védték Rómát). Szükségünk van Augusztinuszhoz hasonló apologétákra, de fel kell készülnünk arra, hogy a pozíciónk egy ideig csak nehezebb lesz.

Komoly hitpróbában állunk. Nekünk itt nyugaton nem olyan keresztényüldözés jutott, mint Szíriában, Iránban vagy Észak-Koreában. Nem veszik le a fejünket, nem akasztanak fel, nem éheztetnek halálra. A mi küzdelmünk szellemi síkon zajlik, a Sátán hazugságaival, aki kezdettől a korlátokat szabó Isten ellen lázítja az embert. Nem szabad meghátrálnunk. Istennek a világ soha nem lehet bírája. A világ téved. Istennek van igaza. Mindig. A homoszexualitással kapcsolatban is. Akkor is, ha a világ erkölcstelennek tartja őt. Nekik kell Hozzá megtérniük, nem nekünk hozzájuk.”

Az idézet forrása: http://divinity.szabadosadam.hu/?p=16555

Szólj hozzá!

Férfi és nő

2017.06.30. 05:01 bbjnick

Nem lehet elégszer elmondani:

„(...) Az asszonyokat ugyanaz a jogszerinti bánásmód illeti meg férjük részéről, mint amivel ők tartoznak férjüknek. A férfiak azonban egy fokkal fölöttük állnak. Allah hatalmas és bölcs.” (Korán 2:228)

„A férfiak fölötte állnak a nőknek, mivel Allah előnyben részesített közülük egyeseket másokkal szemben, s amiatt, amit javaikból a nőkre költenek. A jóravaló asszonyok engedelmesek és vigyáznak arra, ami a kívülállók számára rejtve van, mivel Allah vigyáz arra. Akiknek nyakaskodó természetét félitek, azokat intsétek meg, kerüljétek őket a házastársi ágyakban és lássátok el a bajukat! Ha már engedelmeskednek nektek, ne keressétek ellenük a kényszerítés más útját! Allah magasztos és nagy.” (Korán 4:34)

vesd össze

„(...)

Kol 3.18
Asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban.
Kol 3.19
Férfiak, szeressétek feleségeteket, s ne bánjatok durván velük.

(...)

Ef 5.21
Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből.
Ef 5.22
Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak,
Ef 5.23
mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója.
Ef 5.24
Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének.
Ef 5.25
Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte,
Ef 5.26
hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje.
Ef 5.27
Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen.
Ef 5.28
Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti.
Ef 5.29
A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat.
Ef 5.30
Mert tagjai vagyunk testének.
Ef 5.31
»Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz.«
Ef 5.32
Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.
Ef 5.33
Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket.

(...)” (Szent Pál kolosszeieknek írt levele és efezusiaknak írt levele (http://mek.oszk.hu/00100/00176/html/))

pioneer10plaqueuniveralmessage_ff_bbjnckblg_457294.jpg 

2 komment

„I AM NOT A POTENTIAL HUMAN. I AM A HUMAN WITH POTENTIAL.”

2017.06.28. 05:01 bbjnick

iamnotapotentialhumaniamahumanwithpotential_457234.jpg

Szólj hozzá!

J. S. Bach: c-moll passacaglia BWV 582

2017.06.04. 13:15 bbjnick

templombelso_illusztr_jsbachcmollpassacagliabwv582_ff_457259.jpghttps://www.youtube.com/watch?v=k1kX8T-CG7I

Szólj hozzá!

A Kettős Mérce szélsőséges undorító tette

2017.05.30. 13:11 bbjnick

A Kettős Mérce névre hallgató nyílttársadalmista-kultúrmarxista-liberálbolsevik portál facebook-oldalán direktívában igazítja el ideológiailag nem kellően képzett, de helyesen gondolkodni kívánó és igaz demokratává válni igyekvő polgártársainkat:

„Egy férfi megtámadott két nőt Portlandben és azt üvöltötte meg kell halniuk, mert muszlimok. A nők segítésére érkező férfiakat megkéselte, közülük kettő életét vesztette a terrortámadásban. A férfi azt üvöltötte a kereszténység nevében gyilkol. De vajon ez keresztény terrorizmus lenne? Nem. Ahogy a manchesteri támadás se muszlim terrorizmus volt, hanem egy szélsőséges undorító tette. A szélsőségek erősítik egymást, és azok akik a muszlim vallást összemossák a terrorizmussal, ugyanúgy a terrort erősítik. Ne felejtsük el a manchesteri robbantó kapcsán is azt nevezik indítéknak, hogy egy éve két szélsőséges líbiaikat támadott és késelt meg a brit városban. A terror ellen fel kell lépni, de aki csak gyűlöletet kelt, összemossa a terrort egy néppel vagy egy vallással, maga is a terror erősödéséhez járul hozzá!” (https://www.facebook.com/magyarinfo/posts/10155226809058467)

Nos, a Kettős Mérce hazudik. A portlandi féleszű késelő mögött sem jól szervezet terrorszervezet nem állt, sem nagytiszteletű hitszónokok. A manchesteri önrobbantó tömeggyilkos mögött viszont mindez ott volt, mi több, a világ muszlimjai jelentős részének szimpátiája is. Ha valóban tiszteljük mások vallási meggyőződését, akkor nem hamisítjuk meg hitük alaptételeit: márpedig egy muszlim számára a térítés harc; a cél a hitetlenek mindenáron való legyőzése és az iszlám világhatalomra juttatása, saját és/vagy az ellenfél élete árán is.

7 komment

Még azok is elismerik... (Négy mondat a Horthy-szobrokról)

2017.05.30. 13:01 bbjnick

1 jegyzet

...Akik Horthynak szobrot állítanak, nem csupán a kormányzó személyének állítanak emléket, hanem annak a történelmi időszaknak is, amelynek szimbolikus alakja. A Horthy-korszak a magyar történelem egyik legtöbb értéket létrehozó és felmutató korszaka volt. Ezt még azok is elismerik, akik egyébként Horthy személy(is)é(gé)től, a kor rendies berendezkedésétől, „neobarokk” szellemétől és/vagy neonacionalista ideológiájától randa gennyes kiütéseket kapnak. Ha csak olyan történelmi személyiségnek állíthatnánk szobrot, akinek ténykedése (és a nevével fémjelzett időszak) hibáktól és sikertelenségektől mentes volt, akkor egy szobor sem állhatna ma a világon...

Szólj hozzá!