Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A korábbi bejegyzések...

...teljes címlistája megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

...svájci atom...

2016.11.28. 14:11 bbjnick

Olvasom: „Népszavazással döntött Svájc népe arról, hogy nem támogatják az atomerőművek előrehozott bezárását. (...) A kezdeményezés szerint 45 évben kellene korlátozni a svájci atomerőművek működési idején, az újabbak építését pedig meg kellene tiltani. Ezzel 2029-ig minden svájci atomerőmű leállna. A svájci választók azonban a vasárnapi népszavazáson elutasították a zöldek kezdeményezését. A szavazók 54,2 százaléka nemet mondott az atomerőművek előrehozott bezáratására. (...)” (mandiner.hu/cikk/20161127_nemet_mondtak_a_svajciak_az_atomeromuvek_bezarasara)

Két rövid észrevétel(em) a hír alól, a kommentsorból:

1. ...Az atomenergia olyan, mint a művi abortusz: logikus, de vállalhatatlan válasz egy létező „problémára”. Úgy erkölcsileg vállalhatatlan megoldanunk egy problémát, hogy annak terhét és kockázatát másra terheljük, az áldozatot mással fizettetjük meg. A szavazás eredményéből is kitetszik, hogy ez egy komoly dilemma: nem véletlen, hogy mindössze 4%-on múlott a kimenetele. Úgy látszik, a svájciak 4%-kal hiszik magukat okosabbnak, mint amilyen tisztességesek...

2. ...Azért, ha jól belegondolunk, van ebben az atomenergia-történetben valami döbbenetesen primitív és rémítően groteszk (is): a modern ember meghasítja az atommagot, hogy vizet melegítsen vele! Gőzgépet hasadóanyaggal fűteni épp olyan okos (és funkcionális) tevékenység, mint, mondjuk, a Bibliát asztalláb-alátámasztásra használni. És a XX.-XXI. századi emberiségnek hetven év kevés volt, hogy elkezdjen benne motoszkálni a felismerés: itt valami nem klappol! [........../.]...

svajcatomeromuzaszlo_ff_457229.jpg

2 komment

...diktatúra és demokrácia...

2016.11.26. 14:51 bbjnick

1 jegyzet

...A diktatúra és a demokrácia között az a különbség, hogy míg a diktatúrákban nyilvánvaló a népek számára, hogy kit tekinthetnek felelősnek szenvedéseikért, addig a demokráciákban a sanyargatók, a felelősségmegosztás elvére hivatkozva, magára a népre hárítják a felelősséget... (Innét: mandiner.hu/cikk/20161126_ungar_peter_a_diktatura_nem_romantikus_nem_meno#comment5318349)

Szólj hozzá!

Historia est magistra vitae

2016.11.25. 15:05 bbjnick

1 jegyzet

„Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis” (Cicero, De Oratore, II, 9, 36) („A történelem az idők tanúja, az igazság világossága, az emlékezet élete, az élet tanítómestere, a múlt idők hírnöke”)

...Amikor a régiek azt mondták, hogy a történelem az élet tanítómestere, akkor nem csak arra gondoltak, hogy a történelem példatár, amiből párhuzamokat, analógiákat meríthetünk, hanem arra is, hogy a történelem megismerésén és megértésén keresztül válhatunk azzá, amik maximálisan lehetünk (vagy lehetünk azzá, amivé maximálisan válhatunk)... (Innét: mandiner.blog.hu/2016/11/23/a_tortenelem_visszatert/full_commentlist/1#c31796380)

kleio_v_clio_tekercsetolvasomuzsa_v_sz_i_boiotiaivororsalkosvaza_274457_ff_bbjnckblgbjhz.jpg

÷ ÷ ÷

Kapcsolódó tartalmak a magyarido.blog.hu-n és a bbjnick.blog.hu-n:

magyarido.blog.hu/search?searchterm=t%C3%B6rt%C3%A9nelem&searchmode=or&submit=Keres%C3%A9s

bbjnick.blog.hu/search?searchterm=t%C3%B6rt%C3%A9nelem&searchmode=or&submit=Keres%C3%A9s

Szólj hozzá!

Valamennyit

2016.11.22. 17:37 bbjnick

Idézek 1 kommentsorból (mandiner.hu/cikk/20161122_bayer_zsolt_dk_rtl_poce_1):

– Az egyház hány pedofil papot adott a hatóságok kezébe, hogy eljárást indítsanak ellenük?

– Valamennyit. XVI. Benedek pápa (2010. március 19-i) lelkipásztori levele az írországi katolikusokhoz világosan kimondja, hogy valamennyi szexuális visszaélést elkövetett papnak jelentkeznie kell a világi hatóságok előtt és alá kell vetnie magát az eljárásoknak.

„(...)

7. Azokhoz a papokhoz és szerzetesekhez, akik szexuálisan visszaéltek a fiatalokkal

Visszaéltetek a bizalommal, amit ártatlan fiatalok és szüleik helyeztek belétek. Ezért felelnetek kell a mindenható Isten előtt és az erre létrehozott bíróságok előtt. Elvesztettétek Írország népének megbecsülését és szégyent és gyalázatot hoztatok paptestvéreitekre. Azok, akik közületek papok, megsértettétek a papi rend szentségét, amelyen keresztül Krisztus jelenvalóvá válik bennünk és cselekedeteinkben. Amellett, hogy hatalmas károkat okoztatok áldozataitoknak, nagy kárt okoztatok az egyháznak és a papságról és szerzetességről való közvélekedésnek.

Arra buzdítalak benneteket, hogy végezzetek lelkiismeret-vizsgálatot, vállaljátok felelősségeteket a bűnökért, amelyeket elkövettetek és alázattal juttassátok kifejezésre sajnálkozásotokat. Az őszinte megbánás megnyitja a kaput Isten megbocsátása és a tényleges megjavulás kegyelme előtt. Személyesen imát és penitenciát kell végeznetek azokért, akiket megbántottatok, hogy így ti is tegyetek cselekedeteitek jóvátételéért. Krisztus megváltó áldozatának hatalma van megbocsátani a legsúlyosabb bűnöket is és a legszörnyűbb rosszból is képes jót teremteni. Ugyanakkor Isten igazságossága megköveteli tőlünk, hogy adjunk számot cselekedeteinkről anélkül, hogy bármit is rejtegetnénk. Ismerjétek el nyilvánosan vétkeiteket, vessétek alá magatokat az igazságszolgáltatásnak, de ne veszítsétek el reményeteket Isten irgalmában.

(...)” (uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1463)

xvidenedekpapa_22112016m_316457_ff_bbjnckblghz.jpg

Szólj hozzá!

De miért?

2016.11.20. 21:53 bbjnick

Olvasom: „(...) Egy percig sem mentegetném Sztálint: megalomániás gyilkos volt, aki több millió ember haláláért felel. De egyenlőségjelet tenni a holokauszt és e közé történelmileg tévedés. (...)” (index.hu/kultur/cinematrix/2016/11/19/deborah_lipstadt_interju_holokauszttagadas_david_irving/)

...De miért?... (Innét: tortenelem.mandiner.hu/cikk/20161119_deborah_lipstadt_szeretjuk_letagadni_a_tortenelem_kinos_reszeit#comment546939)

nemetszovjettisztkezfogasalengyelorszag1939_457316_ff_bbjnckblghz.jpg

÷ ÷ ÷

2 kapcsolódó bejegyzés

bbjnick.blog.hu/2015/05/28/_a_holokauszt_mint_diszciplina

bbjnick.blog.hu/2012/06/18/_a_holocaust_ugyanis_lenyegi_jellemvonasa_szerint_nem_tortenelmi_esemeny

Szólj hozzá!

A gyűlölet alanya és tárgya

2016.11.18. 10:31 bbjnick

Olvasom: „Az ifjú pápa. Jude Law XIII. Pius pápa szerepében az HBO GO-n. (...) Öt ország tévéseinek összefogásával, az HBO közreműködésével készítette új sorozatát Paolo Sorrentino, A nagy szépség című film Oscar-díjas rendezője. A széria az újonnan megválasztott, egészen fiatal, és amúgy az első – fiktív – amerikai pápának, XIII. Piusznak a történetét meséli el. Lenny Belardo (Jude Law) nem éppen hétköznapi figura, egy ellentmondásos, összetett egyéniség. Miközben makacsul szembeszáll a vatikáni udvaroncokkal, együttérzéssel fordul a gyengék és a szegények felé.” (experience.hbo.hu/titles/the-young-pope/)

azifjupapa2016egykockaafilmbol_01_457258_ff_bbjnckblghz.jpg

Idézek két kommentet egy kommentsorból (reposzt.hu/blog/kontos-laszlo/2016-09-10/politikailag-korrekt-krisztofobia):

„Kedves Köntös László! Az ügy igen régi. Tacitus ezt írja évkönyveiben a Nero-féle keresztyén-üldözés kezdetének egyik motivumáról: »...sem emberi segítségre, sem a princeps ajándékainak vagy az istenek engesztelésének hatására nem akart eltávozni az a gyalázatos hiedelem, hogy parancsra tört ki a tűzvész. Ezért a híresztelés elhallgattatása végett Nero másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket a sokaság bűneik miatt gyűlölt és Christianusoknak nevezett. Christust, akitől ez a név származik, Tiberius uralkodása alatt Pontius Pilatus procurator kivégeztette, de az egyelőre elfojtott vészes babonaság újból előtört, nemcsak Iudaeában, e métely szülőhazájában, hanem a városban is, ahová mindenünnen minden szörnyű és szégyenletes dolog összefolyik, s hívekre talál. Így hát először azokat fogdosták össze, akik ezt megvallották, majd az ő vallomásuk alapján hatalmas sokaságra nem is annyira a gyújtogatás vádját, mint inkább az emberi nem gyűlöletét bizonyították rá.« Itt a mondat végén latinul az áll: »deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam odio humani generis convicti sunt«. Nem nyelvészkedni akarok, csak jelezni, hogy régóta vitáznak azon, hogy az emberi nem gyűlölete [odium humani generis] genitivus subiectivus-e vagy genitivus obiectivus. Tacitus mondatfűzése kétértelmű, tehát lehet szó arról, hogy a keresztyéneket azzal vádolták, hogy gyűlölik az emberi nemet, vagy fordítva az emberi nem keresztyének elleni gyűlölete bizonyult jogosnak. De Tacitus világosan jelzi, hogy Nero azokat választotta ki bűnbaknak, akiket a nép gyűlölt – ellenük lett a vád, hogy gyűlölik az emberi nemet. Egyszóval, régi csiki-csuki ez... A cigiző pápa imázsához pedig ajánlom mindenkinek az 1971-ben bemutatott amerikai filmet, a Hidegpulykát (Cold Turkey), fergeteges komédia és egyben elgondolkodtató könnyed sztori arról, hogy egy dohányzásról leszokni akaró közösség vezetője a pap, miért éppen akkor érez olthatatlan vágyat cigarettázni (noha ténylegesen nem dohányos), amikor körötte mindenki nagy igyekezettel hagyja el a bűnök útját. Üdv” (reposzt.hu/comment/7802#comment-7802)

„Kedves Bogárdi Szabó István! Nagyon köszönöm, ez igazán érdekes. Már önmagában az, hogy Tacitus teljes okkal idézhető a mai helyzet értelmezéséhez, ami ugyebár arra utal, hogy a kor, amelyben élünk, újra felveti a keresztyénség helyét a világban. A nyelvi probléma is valós, hiszen a kérdés ugyebár az, hogy ki itt a gyűlölet alanya és tárgya. A közös azonban nyilvánvalóan az, hogy a kérdésfelvetésben a keresztyénséghez való viszony tűnik fel problémaként. Az általam felhozott krisztofóbia fogalma nyilvánvalóan genitivus obiectivus-ra utal, a keresztyénség a gyűlölet tárgya, akit gyűlölnek, s nem pedig alanya, aki gyűlöl. Ugyanakkor nagyon jó, hogy felhozod a Cold Turkey-t, a cigaretta-metaforát (hogy ez nem jutott eszembe!), hiszen a dohányzás ma »főbűnnek« számít, s Sorrentino filmjében a láncdohányos pápa képe (is) alkalmas arra, hogy a problematikát genitivus subiectivus-szá tegye, tehát a kereszténység az, aki gyűlöl: szembemegy a világgal, amelynek erkölcsi értékrendjében a dohányzás elleni küzdelem kitüntetett szerepet kap. Sorrentino filmjében a két aspektus összeér: azért gyűlöli a (konzervatív) keresztyénséget, mert az szembemegy a világ (értsd) liberalizmus erkölcsével. Gyűlöli a világot. Bezzeg ha liberális lenne, vagyis ha hasonulna, akkor minden rendben lenne. De mint Sorrentino mondja: hosszú még az egyház útja a liberalizmus felé, s nem kell bedőlni annak, hogy a mostani pápa »liberálisabb«. Még az egyház kimutathatja a foga fehérjét. Innen nézve a film figyelmeztetés és felkészülés egy ilyen fordulatra, a »forradalomra«. Nagyon köszönöm a hozzászólásodat. Valóban, a film igazi motivációja a »keresztyénség gyűlölete« genitivus subiectivus-ként való értelmezése. A keresztyénség úgymond az, aki gyűlöl, s ez alapozza meg a krisztofóbiát. Üdv., kl” (reposzt.hu/comment/7803#comment-7803)

Szólj hozzá!

Ön(kény)uralom

2016.11.16. 12:11 bbjnick

2 jegyzet

1.

...A purifikáció nem rossz dolog, nem árt néha purifikálni (sem)... Csakhogy, ha Nyírőt, mint országgyűlési képviselőt, (ki)purifikáljuk a magyar kulturális pant(h)eonból, akkor a tisztesség és az egyenlő bánásmód elve úgy kívánja, hogy minden művészt (ki)purifikáljunk onnét, aki 1944 ősze (vagy tavasza?) és 1990 tavasza között (valamely idegen megszállás alatt, ill. diktatúrában) bármiféle állami vagy közéleti szerepet vállalt. A napokban kíváncsiságból felütöttem az Új Irodalmi Lexikont (az első kötetet): hosszas keresgélés után sem találtam olyan (a kérdéses időszakban aktív) szerzőt benne, aki (a kérdéses időszakban) ne töltött volna be állami hivatalt vagy a hatalom által „osztott” és/vagy ellenőrzött pozíciót, ill. ne végzett volna „közéleti tevékenységet”. No, most akkor mi legyen, hogy legyen?!... (bbjnick.blog.hu/2012/07/02/nyiro-ugy)

2.

...„(...) A hatályos törvények miatt Magyarországon nem viselheti olyasvalaki nevét sem alapítvány, sem közterület, aki maga is tevőlegesen részt vett a XX. század egymást követő önkényuralmi rendszereinek működtetésében, kiépítésében vagy fenntartásában. (...)” (zsido.com/nem-viselheti-homan-balint-nevet-sem-bejegyzett-alapitvany-sem-kozterulet-magyarorszagon/) Ha ezt következetesen betartanák, ma Magyarországon a szervezetek, intézmények, közterületek legalább felének, ha nem kétharmadának, nevet kellene változtatnia, a szobrok nagyobb részét el kellene bontani... Szándékosan olyan példát mondok, akit az egyik legjelentősebb XX. századi magyarnak tartok és nagyon tisztelek: Kodály Zoltán. Kodály nemcsak „tevőlegesen részt vett a XX. század egymást követő önkényuralmi rendszereinek működtetésében, kiépítésében vagy fenntartásában”, de egyenesen a szocialista kultúra egyik (ma divatos kifejezéssel élve) ikonja volt. Háromszor kapott Kossuth-díjat a szovjet megszállás alatt (1948, 1952, 1957), az MTA elnöke és országgyűlési képviselő volt stb. Ettől ő még Kodály Zoltán, akinek a magyarok annyit köszönhetnek, mint nagyon kevés nagyunknak történelmünkben. Bontsuk el a Kodály-szobrokat, kötelezzük névváltoztatásra a Kodály nevét viselő intézményeket, szervezeteket, közterületeket, csak hogy alájátszunk némelyek vérgőzös tébolyának vagy politikai manipulációs szándékainak? Nem gondolnám... (bbjnick.blog.hu/2016/01/09/_ha_nagyon_karakteresen_akarnam_megfogalmazni/full_commentlist/1#c29034974)

meloccomiklos_kodalyemlekmu_1975_457316_ff_bbjnckblghz.jpg

÷ ÷ ÷

Kapcsolódó tartalmak a bbjnick.blog.hu-n

Nyírő Józsefről: bbjnick.blog.hu/search?searchterm=ny%C3%ADr%C5%91&searchmode=or&submit=Keres%C3%A9s

Hóman Bálintról: bbjnick.blog.hu/search?searchterm=h%C3%B3man&searchmode=or&submit=Keres%C3%A9s

Kodály Zoltánról: bbjnick.blog.hu/search?searchterm=kod%C3%A1ly&searchmode=or&submit=Keres%C3%A9s

Szólj hozzá!