Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A korábbi bejegyzések...

...teljes címlistája megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

„Az igazság Paks II ügyében”

2017.02.26. 16:35 bbjnick

Olvasom: „A beruházás gazdasági jelentősége messze túlmutat a régió határain. Az adóbevételek nyomán az egész országnak hasznot hoz, nem beszélve arról, hogy Paks II versenyképes árú villamos energiát termel majd, szén-dioxid kibocsátása nélkül, ami elősegíti a klímavédelmi célok megvalósítását is. Ne felejtsük el azt sem, hogy a beruházással javul Magyarország versenyképessége, ugyanakkor az olcsó energia vonzó a befektetőknek. Ez a beruházás után teremt új munkahelyeket, valamint a Paks II projekt ily módon hosszú távon járul hozzá az ország fejlődéséhez. Az igazság tehát az, hogy a Paks II megvalósítása alapvető nemzeti érdek, még akkor is, ha az ellenzői másképpen gondolják.” (http://mandiner.hu/cikk/20170226_harfas_zsolt_az_igazsag_paks_ii_ugyeben)

...Vegyszeres hordókat sem ásunk el a kertünk végében, akkor atomerőművet miért akarunk (pláne legnagyobb folyónk mellett, folyami hordalékon, földrengésveszélyes területen) bővíteni? Úgy hülyeség az egész, ahogy van, az emberi kapzsiság és ostobaság mintapéldája. Felfoghatatlan!... (Innét: http://mandiner.hu/cikk/20170226_harfas_zsolt_az_igazsag_paks_ii_ugyeben#comment5566747)

csehtamasgitarozikjajmitmondokmajd_ff_457257.jpghttps://www.youtube.com/watch?v=j5yuZPULQUE

Szólj hozzá!

Hóvirágünnep (Slavnosti sněženek)

2017.02.25. 22:05 bbjnick

„(...) Ez igaz, mondta, a levegő itt nyirkos, de egészséges, Kersko, ez az erdei város New York alaprajzához hasonlóan van felosztva és megszámozva, az a betonút olyan, mint az Ötödik avenue, azok a fasorok pedig, amelyek leágaznak belőle, mint a streetek, ha a főút felől jön az ember, akkor a jobb oldalon vannak a páros, a bal oldalon pedig a páratlan számú sorok, ha felülről nézné ezt az erdei várost, hát alaprajza a páfrányok leveléhez lenne hasonlatos... (...) De milyen hosszú, kérem szépen, az a betonút? Boldogan, hogy eldicsekedhet azzal, amit tud, mondta... Az autóbusz-megállótól az országútig, amely Semicéből Hradištkóba visz, kétezer-háromszáznegyvennyolc méter, ennyit mért Procházka úr, az útkaparó..., mondta, és egy összecsukható piros széket hozott, lesöpörte róla a tyúkpiszkot, és hellyel kínált. (...)” (Részlet Bohumil Hrabal Hóvirágünnep c. elbeszéléséből. Az idézet forrása: Hrabal, Bohumil: Véres történetek és legendák. Európa Kk., Bp., 1989., 100.-101. p.)

hrabal_bohumil_fotoportre_zajsvrz_ff_bbjnckblghz_150201.jpgBohumil Hrabal (1914-1997) cseh(szlovák) író első novelláskötete 1963-ban jelenik meg. Hrabal ekkor már jó két évtizede ír, az irodalom belső köreiben és a „második nyilvánosságban” korántsem ismeretlenek munkái, ám a szocialista Csehszlovákia hivatalos kultúrpolitikája csak ekkor nyit (többé-kevésbé) szabad utat számára, hogy a nagyközönség elé is kiléphessen. A Gyöngy a mélyben című elbeszéléskötet „hatalmasat szól”; a hrabali elbeszélésmód egyesekből lelkesedést, másokból megbotránkozást vált ki, de szinte senkit nem hagy közönyösen.

A jogi végzettségű Hrabal a német megszállás és a kommunizmus térnyerésének-megszilárdításának éveit (negyvenes-ötvenes évek) részben önkéntes, részben kényszerű „száműzetésben” tölti; vasutasként, hulladékbegyűjtőként, kohógyári munkásként (stb.) dolgozik, miközben az asztalfióknak írva kialakítja azt a (csak rá jellemző) látás- és elbeszélésmódot, amely aztán (lényegében) egész későbbi írói pályáját jellemezi.

Hrabal (ez idő tájt) maga is azok közé tartozik (azok között él), akik, ha nem is feltétlenül üldözöttjei a szép új (kommunista) rendnek, de semmiképp sem preferáltjai: abban a peremlétben tengődik, amelyben a meggyőződéses naplopók, pitiáner ügyeskedők, kispályás szélhámosok és bűnözők, alkalmi- és képzetlen segédmunkások, egzisztenciájuktól megfosztott, lecsúszott kispolgárok, rendszeridegennek minősített értelmiségiek és művészek (stb.); a régi és új világ „underclassa”, csupa megbízhatatlan, a hatalom által épp hogy megtűrt vagy nemkívánatos és akként is kezelt elem. Róluk kezd írni Hrabal, ám nem realista vagy szatirikus stílusban, hanem azzal a szemlélettel és azon a módon, ahogyan hősei a maguk „önvilágámító" módján látnak, gondolkoznak, kommunikálnak: s ezzel egy új látásmódú és új (irodalmi) nyelvű groteszk stílust teremt, egy új autonóm (művészi) elbeszélésmódot, mely csak az övé, s melynek keretei, lehetőségei gyakorlatilag korlátlanok.

Hrabalt „napvilágra lépésének pillanatától” felfedezi magának a film (is). A hatvanas évek elején induló csehszlovák újhullámos filmesgeneráció (Evald Schorm, Věra Chytilová, Jaromil Jireš, Jan Němec, Jiří Menzel stb.) egyenesen (irodalmi) minta- és példaképként tekint az ekkor már (java)középkorú, ötvenes éveiben járó (új) íróra — már a Gyöngy a mélyben c. novelláskötet történeteiből egész estés „szkeccsfilmet” forgatnak (egy-egy rendező egy-egy történetet filmesít meg, majd ezt egy közös alkotássá fűzik össze (Gyöngyök a mélyben, 1965)). A közvélemény róla alkotott képéhez igazodva a nyilvánosságban „kocsmai hantás anarchista filozófus-író”-szerepet alakító, ám valójában alapvetően bizalmatlan, zárkózott és az alkotásban határozottan módszeres-tudatos Hrabal kevesekkel hajlandó mélyebb és/vagy tartósabb szakmai és/vagy emberi kapcsolatba lépni; ezen kevesek egyike Jiří Menzel filmrendező lesz.

hrabalbesmenzelj_zjsvrz_ff_bbjnckblghz_149201.jpgHrabal és Menzel több nagysikerű közös alkotást hoz létre: 1966-ban korai (javarészt negyvenes évek-beli) Hrabal novellák átdolgozásából elkészítik a Szigorúan ellenőrzött vonatok c. filmet (amely Oscar-díjat nyer, s ma már a filmtörténet klasszikusai között tartják számon világszerte), ezt követi 1968-ban a Pacsirták cérnaszálon (amelyet azonban a hatalom betilt és csak 1990 után kerül bemutatásra), majd 1980-ban a Hrabal önéletrajzi ihletésű, gyermekkora világát idéző írásaiból készülő Sörgyári capricció (eredeti cseh címén: Postřižiny, azaz Nyiratkozás) és az 1983-as Hóvirágünnep.

A Hóvirágünnep korabeli műfaji besorolása szerint komédia (azaz vígjáték); s, valóban, mai („hollywood-mérgezett”) szemmel nézve is nagyjából-egészében megfelel a vígjáték-zsáner műfaji követelményeinek; egy kicsit rendhagyó ugyan, afféle „agyas” vígjáték, de azért vígjáték, gondolhatnánk, mondhatnánk róla. Azonban ha valamelyest ismerjük az 1968 utáni (a „prágai tavasz” vérbefojtását követő) csehszlovák (szocialista) kultúrpolitikát, akkor némiképp speciális értelmet nyer számunkra a Hóvirágünnep komédia jellege-vígjátékisága.

A hatvanas évek egyre nyitottabb, egyre virágzóbb szellemi-művészeti élete ’68-cal egy szempillantás alatt véget ér: az ortodox-vonalas kommunista restauráció széleskörű betiltási hullámmal kezdi a hatalomgyakorlást. Sok alkotó emigrál (akkori szóhasználattal: disszidál), többen öngyilkosságba menekülnek vagy „kiszállnak” és/vagy „elsüllyednek”, aki maradni kényszerül/akar és alkotni-dolgozni szeretne, az kénytelen elsajátítani a hatalommal való együttműködés új szabályait és technikáit. A filmesek esetében ez a korábbi művész-szerzői filmes attitűd részleges vagy teljes feladását és bizonyos témák, műfajok (dokumetarizmus, társadalomkritika stb.) „erősen ajánlott” kerülését jelenti; klasszikus irodalmi adaptációkat, „kosztümösfilmeket” forgatnak, valamint megtanulják (esetlegesen adódó) mondanivalójukat filmzsánerek (krimi, vígjáték, mesefilm, sci-fi stb.) keretei közé „csomagolni”. A legsikeresebbnek ezek közül (talán) a „vígjátéki vonal” bizonyul: a cseh irodalomban, színjátszásban és filmben hagyományosan is erős szatirikus, groteszk látás- és elbeszélésmód a hetvenes-nyolcvanas években a csehszlovák „vígjátékgyártásban” talál magának megnyilvánulási formát és kap új lendületet.

A Hóvirágünnep (mint valamennyi Hrabal-Menzel közös munka) népszerűsége elsődlegesen a két alkotó látásmódjának szintézisében rejlik. A Hrabal-szövegek sűrű (gyakran sötét és/vagy az abszurdig túlhajtott) groteszk elbeszélésmódját úgy oldja, teszi befogadhatóbbá Menzel könnyedebb, játékosabb, közérthetőbb szarkasztikus mozgóképes ábrázolásmódja, hogy a történetek (ha valamelyest át is lényegülnek) erejükből és mélységükből (szinte) semmit sem veszítenek. A film irodalmi alapanyagát Hrabal (főként) kerskói elbeszélései adják (Kersko egy, a valóságban is létező, Prága-közeli kis erdei település, ahol, a novellák és a film születése idején, sok prágai, köztük maga Hrabal is, tart fenn víkendtelket); a cselekmény gerince/váza A lakoma c. novella története (egy „kalandos” vaddisznóvadászat, két vadásztársaság ebből adódó konfliktusa, s a konfliktus, egy közös vadkanlakomában történő fölold(ód)ása), ehhez kapcsolják, erre rakják-építik föl az alkotók a (Hrabal által számos önálló írásban megörökített) „költött” kerskói „kisvilág” viszonyait és viszonylatait...

hoviragunnep_dvdborit_ff_bbjnckblghz_319457.jpg

[film, 1983, vígjáték, csehszlovák film, cseh film, Szigorúan ellenőrzött vonatok, Gyöngyök a mélyben, Pacsirták cérnaszálon, Hóvirágünnep, Postřižiny, Menzel Jiří, Hrabal Bohumil, Slavnosti sněženek, Sust Jiří, Macák Jiří, Hrusínský Rudolf, Hanzlík Jaromír, Somr Josef, Šafránková Libuše, Bruckner Pavel, Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti, Sörgyári capricció, Perličky na dně, Němec Jan, Jireš Jaromil, Chytilová Věra, Schorm Evald, Véres történetek és legendák]

Szólj hozzá!

Jászi Oszkár adaléka a Momentum Mozgalomhoz

2017.02.20. 09:01 bbjnick

jaszioszkarmagyarkalvariamagyarfeltamadas_konyvborit_01_ff_131201.jpg„ (...) Ez a típus nemcsak nem ismerte a falut, a magyar társadalom legalább háromnegyed részét, de ezt a világot ösztönösen gyűlölte is, mint idegent, ostobát, elmaradottat. A paraszt számára a butaságot és a reakciót jelentette, akivel szemben a legfiatalabb és a leghosszabb hajú propagandista gyermek is ezt a megvetést, lenézést érezte, mint az átlag amerikai a négerrel szemben. Micsoda alacsony és alárendelt embertípus az, amely hagyományosan vallásos és nemzeti, s melynek durva agya nem akar megnyílni a marxizmus egyedül üdvözítő igazságainak és a freudizmus misztériumainak. (...)” (Jászi Oszkár: Magyar kálvária, magyar feltámadás (1921))

÷÷÷

Apdét vagy kiegészítés

https://www.facebook.com/magyarinfo/videos/10154922862878467/

÷÷÷

Néhány kapcsolódó bejegyzés

http://bbjnick.blog.hu/2016/12/21/cervantes_adaleka_a_berlini_karacsonyi_vasari_merenylethez

http://bbjnick.blog.hu/2016/02/10/adalek_a_joguralomhoz

http://bbjnick.blog.hu/2014/04/12/krzysztof_kie_lowski_adaleka_a_nemet_megszallas-emlekmu_-vitahoz

http://bbjnick.blog.hu/2014/04/05/babits_mihaly_adaleka_a_nemzeti_egyuttmukodes_rendszere_-hez

http://bbjnick.blog.hu/2014/02/05/pol_itikai_strat_egiak

http://bbjnick.blog.hu/2013/07/05/prohaszka_lajos_adaleka_a_nemzeti_egyuttmukodes_rendszere_-hez_3_a_vagy_az_erotikus_izgalomhoz_hason

http://bbjnick.blog.hu/2013/05/09/vonnegut_adaleka_az_eselyegyenloseg_kerdesehez

http://bbjnick.blog.hu/2012/07/01/shakespeare_william_adaleka_a_nemzeti_egyuttmukodes_rendszere_-hez

http://bbjnick.blog.hu/2011/10/12/nyikolaj_velimirovic_puspok_levele_a_krizisrol

http://bbjnick.blog.hu/2011/10/11/vatopedi_efrem_igumen_az_abortuszrol_minden_szabad_nekem_de_nem_minden_hasznos

http://bbjnick.blog.hu/2011/05/02/szent_agoston_adaleka_csillag_adam_gyongyospata_2011_04_26_27_real_time_c_videoanyagahoz

http://bbjnick.blog.hu/2010/10/17/szabo_dezso_adaleka_a_politikai_nemzet_kerdesehez

http://bbjnick.blog.hu/2010/08/02/chesterton_adalela_a_jozan_esz_kerdesehez

http://bbjnick.blog.hu/2010/06/24/az_egyeni_kezdemeny_is_csupan_a_hatalom_attributumaival_tud_gyokeret_fogni_prohaszka_lajos_adaleka_a

http://bbjnick.blog.hu/2010/06/05/harom_adalek_a_nemzeti_egyuttmukodes_rendszere_hez

3 komment

Nyitottság és befogadókészség

2017.02.17. 05:21 bbjnick

Idézek 1 kommentsorból (http://mandiner.hu/cikk/20161011_bencsik_gabor_befogado_nemzetek):

– A történelemtudomány úgy emlegeti a történelmi Magyarország és történelmi Lengyelország területét, mint Európa toleranciasávját. Az elmúlt bő ezer év folyamán, mind nyugatról, mind keletről, mind délről, ide menekültek azok, akik üldöz(tet)ésnek vagy a lemészárlás veszélyének voltak kitéve (vagy úgy gondolták, hogy annak vannak kitéve).

– Mit is akart ezzel mondani a költő? Azt, hogy a középkorban a kelet- és kelet-közép-európai országok nyitottabbak voltak a cigányok befogadására? Igen, ez történelmi tény — de mintha mostanra a befogadókészség dolgában fordított helyzet állt volna elő, nem?

– Úgy érted, hogy a cigányok nem nyitottak és befogadóak a kelet- és kelet-közép-európaiakkal szemben?

europe1740terkep_ff_457381_bbjnckblghz.jpg

÷ ÷ ÷

Néhány kapcsolódó bejegyzés

http://bbjnick.blog.hu/2009/02/28/j_a_adaleka_a_ciganykerdeshez

http://bbjnick.blog.hu/2009/06/04/se_nem_edes_se_nem_sos_moricz_zsigmond_es_a_mai_ciganykerdes

http://bbjnick.blog.hu/2011/04/24/olvasom_magahoz_ter_a_magyar_allam_a_bizonytalansaguk_miatt_sokszor_biralt_rendorok_elott_most_kalap

http://bbjnick.blog.hu/2012/03/24/olvasom_mi_lesz_a_gyerekeimbol_mi_van_ha_egy_kozeli_napon_azzal_szembesulok_eppugy_ciganyozik_vagy_z

http://bbjnick.blog.hu/2012/07/25/hol_raszizmus_van_ott_raszizmus_van_azert_teszik_mert

http://bbjnick.blog.hu/2013/02/18/yoko_ono_sakktablaja_a_vagy_3_1_toleranciagyakorlat

http://bbjnick.blog.hu/2013/05/09/a_tasz_es_az_angszoc

http://bbjnick.blog.hu/2013/06/05/hasta_la_vista_baby_a_vagy_the_end_of_the_road

http://bbjnick.blog.hu/2013/11/20/egy_gondolatbunozo_a_megelhetesi_bunozesrol

http://bbjnick.blog.hu/2014/01/17/_how_does_it_feel

http://bbjnick.blog.hu/2014/02/18/_tulajdonkeppen_a_ciganyokat_nincs_jogotok_megbuntetni

http://bbjnick.blog.hu/2014/04/22/a_magyar_atlag_232

http://bbjnick.blog.hu/2014/04/27/_most_mindannyian_mucsi_erikak_vagyunk

http://bbjnick.blog.hu/2014/10/04/valaki_mondja_meg_hogy_ki_mondja_meg

http://bbjnick.blog.hu/2015/01/27/_europanak_ehhez_az_egegyadta_vilagon_semmi_koze

http://bbjnick.blog.hu/2015/02/07/nemeth_gyorgy_bune

http://bbjnick.blog.hu/2015/05/19/_mennyivel_embersegesebb_ezt_tenni_egy_kontinenssel

http://bbjnick.blog.hu/2015/08/18/bojte_atya_igazsaga

http://bbjnick.blog.hu/2015/08/18/hajra_martonfa_hajra_martonfaiak

http://bbjnick.blog.hu/2015/08/26/mit_ir_a_gyodarol_a_katolikus_egyhaz_katekizmusa

http://bbjnick.blog.hu/2015/09/06/_az_onok_ertekeik_nem_a_muszlimok_ertekei

http://bbjnick.blog.hu/2015/11/16/_europara_nezve

http://bbjnick.blog.hu/2016/01/10/a_kolni_nokhoz_es_venner_joslatahoz

http://bbjnick.blog.hu/2016/01/12/_nem_te_dontod_el

http://bbjnick.blog.hu/2016/02/18/_europa_valamennyi_lakojanak_biztonsagat_egeszseget_es_eletet_veszelyezteti

http://bbjnick.blog.hu/2016/02/18/_lehet_szamolgatni

http://bbjnick.blog.hu/2016/06/17/_horogkeresztes_szendvicsek

http://bbjnick.blog.hu/2016/07/03/_tokeletesen_latom_hogy_poganysag_es_erkolcstelenseg_ami_veluk_tortenik_de_eppen_ilyen_tokeletesen_l

http://bbjnick.blog.hu/2016/07/15/je_suis_un_europeen

http://bbjnick.blog.hu/2016/08/07/_minden_okunk

http://bbjnick.blog.hu/2016/08/15/szechenyik_muszlimok_feministak

http://bbjnick.blog.hu/2016/08/25/_miert_kell_antiszemitava_lennem

http://bbjnick.blog.hu/2016/09/17/_europa_szelleme

http://magyarido.blog.hu/2009/11/25/egy_majdnem_teljes_kor_summarium_2009_november_25

http://magyarido.blog.hu/2009/12/18/olvasom_nos_fajdalom_de_szogi_lajos_martirsaga_keves_volt_ahhoz_hogy

http://magyarido.blog.hu/2010/05/13/asszimilacio_a_vagy_a_befogadok_sorszonai_bevezetes

http://magyarido.blog.hu/2010/09/22/befogadas_a_vagy_tul_a_tolerancian

http://magyarido.blog.hu/2011/01/30/jegyzetek_a_zemberek_es_a_zalapitashoz_2011_januar_30

http://magyarido.blog.hu/2011/02/19/ez_jelen_pillanatban_nem_mas_mint_a_magyar_rendszervaltozas_masodik_elsikkasztasa_vazlat

http://magyarido.blog.hu/2013/02/28/antiszemitizmus_902

http://magyarido.blog.hu/2013/06/29/nehany_kis_szociografia

http://magyarido.blog.hu/2013/07/01/a_hatodik_koporso_a_vagy_spot-lahyts

http://magyarido.blog.hu/2013/09/04/igy_elunk_magyarorszagon_spot-lahyts

Szólj hozzá!

...nem a toleranciáról szól ez a történet, hanem a tiszteletről...

2017.02.13. 05:11 bbjnick

Idézek 1 kommentsorból 1 párbeszédből (http://mandiner.blog.hu/2017/01/31/a_radikalis_iszlam_maga_ala_gyuri_a_varost#comments):

– Te elvárod, hogy a muszlimok egy középkori európai tradíciót átvegyenek, mert különben intoleránsnak, szélsőségesnek, Nyugat ellenesnek nevezed őket. Te viszont semmit sem vagy hajlandó elfogadni, aminek az ő vallásukhoz, kultúrájukhoz vagy civilizációjukhoz köze van. Vagyis ki is itt valójában az intoleráns?

– Nem a toleranciáról szól ez a történet, hanem a tiszteletről. A keresztény számára egy muszlim, egy zsidó vagy bármely felekezetű vagy világnézetű ember éppoly emberi méltósággal bír (ha úgy tetszik: testvér), mint egy keresztény. Ez, mindketten tudjuk, sem a zsidóknál, sem a muszlimoknál nincs így.

÷÷÷

Néhány kapcsolódó bejegyzés

http://bbjnick.blog.hu/2016/09/23/_hit_es_ertelem

http://bbjnick.blog.hu/2016/08/07/_minden_okunk

http://bbjnick.blog.hu/2016/01/12/_nem_te_dontod_el

http://bbjnick.blog.hu/2016/01/10/a_kolni_nokhoz_es_venner_joslatahoz

http://bbjnick.blog.hu/2015/11/16/_europara_nezve

http://bbjnick.blog.hu/2015/09/06/_az_onok_ertekeik_nem_a_muszlimok_ertekei

http://bbjnick.blog.hu/2015/09/03/_az_iszlam_szamara_nyilvan_idegen_maradt_257

http://magyarido.blog.hu/2011/02/19/ez_jelen_pillanatban_nem_mas_mint_a_magyar_rendszervaltozas_masodik_elsikkasztasa_vazlat

http://magyarido.blog.hu/2010/05/13/asszimilacio_a_vagy_a_befogadok_sorszonai_bevezetes

Szólj hozzá!

...semmi perc alatt trollpöcévé lehet változtatni...

2017.02.11. 07:11 bbjnick

Olvasom: „Amerikai egyetemi felmérésből kiderült, hogy főként bejegyzések hatására válunk internettrollá. A Stanford és a Cornell Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy az internettrollok született szociopaták, harcias személyek, vagy egyes helyzetek hatására átlagemberek is trollként cselekednek. (...)” (http://digit.mandiner.hu/cikk/20170210_barkibol_lehet_troll)

...Gondolom, a Stanford és a Cornell Egyetem pszicholaborjaiban állami megrendelésre már kidolgozták azokat a kommunikációs technikákat és technológiákat is, amelyekkel semmi perc alatt trollpöcévé lehet változtatni a legjobban működő virtuális fórumokat is az egyre kellemetlenebbé és terhesebbé váló szabad információ- és véleményáramlást meggátolandó... (Innét: http://digit.mandiner.hu/cikk/20170210_barkibol_lehet_troll#comment585585)

Szólj hozzá!

...nem kerekítési hiba...

2017.02.08. 05:01 bbjnick

Olvasom: „(...) Az Igazi Csíki Sör melletti szolidaritás jegyében a Magyar-Turán Alapítvány valamennyi eseményéről, így a Kurultájról, valamint az augusztusi Ősök Napjáról is kitiltja a Heineken termékeit... (...) Álláspontjuk szerint a román bíróság jogtalanul tiltotta be az Igazi Csíki Sört. (...) ...a Magyar-Turán Alapítvány kiáll a jogtalanul ellehetetlenített székelyföldi vállalkozás mellett. Elfogadhatatlannak tartják a Heineken »agresszív üzletpolitikáját, hamis érvelését, valamint a magyar nyelvet Romániában diszkrimináló törekvéseit«. Az alapítvány arra kéri tagjait, szimpatizánsait, hogy bojkottálják a Heinekent, a multicég egyetlen termékét se fogyasszák... (...)” (http://bor.mandiner.hu/cikk/20170207_kitiltottak_a_heineken_termekeket_a_kurultajrol)

Idézek 2 párbeszédből a cikk alól, a kommentsorból:

– Ha ebbe nem rokkan bele a Heineken...

– Ha nem rokkan bele, akkor is komoly veszteséget könyvelhet el. A Heineken gyártja és forgalmazza Magyarországon a Heineken, Gösser, Gösser NaturRadler, Edelweiss Hefetrüb, Zlaty Bazant, Kaiser, Krušovice Světlé, Krušovice Černé, Soproni, Soproni 1895, Soproni Fekete Démon, Soproni Radler Citrom, Soproni Radler Lime - Guava, Steffl, Arany Fácán, Arany Fácán Kakas, Adambräu söröket, a Gösser, Buckler és Soproni alkoholmentes söröket és a Strongbow cidereket. Ha csak néhány százezer vásárló nem veszi meg azt a Heineken-terméket, amit eddig megvett, már az is kellemetlen veszteség a cég számára.

– A Heinekennek kb. 20 000 milliárd eurós árbevétele és kb. 2000 milliárd eurós profitja volt. A magyar piac kb. kerekítési hiba náluk.

– És a székelyföldi piac nem kerekítési hiba? Mégis nemtelenül kinyírták az igazi csíki sört. Az a legkevesebb a Heinekennel szemben, hogy nem vásároljuk a termékeit.

1 komment