Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A korábbi bejegyzések...

...teljes címlistája megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

Három „nagy forradalom”

2017.05.20. 09:01 bbjnick

Az első „nagy forradalom” (1789) a csőcselékkel legyilkoltatta a hierarchiát, a tekintélyt;

a második „nagy forradalom” (1917) a proletárokkal legyilkoltatta a szolidaritást, a humánumot;

a harmadik „nagy forradalom” (mely napjainkban zajlik) a deviánsakkal, aberráltakkal legyilkoltatja az embert.

Szólj hozzá!

Széchenyi és a CEU

2017.05.10. 05:01 bbjnick

Olvasom: „(...) MTA: Fogadja el a kormány Lovász közvetítési ajánlatát! A Magyar Nemzet beszámolt arról is, hogy az MTA közgyűlése határozatban állt ki a CEU mellett. »A CEU tudományos teljesítménye kiemelkedő, nagyon szerencsétlennek tartanánk, ha külföldre költözne« – fogalmazott az MTA elnöke. Kitért arra is: a közgyűlés a felsőoktatási törvény Magyarországon működő külföldi egyetemeket érintő módosításával kapcsolatban azt javasolja a kormánynak, hogy fogadja el az MTA elnökének korábban egy nyilatkozatban tett közvetítési ajánlatát és tegye lehetővé a Central European University (CEU) további zavartalan működését Budapesten. Az MTA elnöke nem árulta el, hogy mit válaszolt a kormány az ajánlatára...” (...) (http://mandiner.hu/cikk/20170509_kiallt_a_magyar_tudomanyos_akademia_a_ceu_mellett)

A hírt olvasva felötlött bennem: vajon, hogyan reagálna Széchenyi István, a Magyar Tudományos Akadémia alapítója, a „CEU-ügyre”? Alább megosztok három Széchenyi-idézetet, amelyek, úgy vélem, elég hűen tükrözik a „legnagyobb magyar” alapállását és szemléletét és némi eligazítást nyújthatnak, nyilván, abszolút hipotetikus kérdésem megválaszolására.

„...mindenelőtt áll előttem: hűség a fajtámhoz”

„Nem akarom most azt vitatni, hogy a nemzetiség dolga mennyire érdekes, − meglehet, hogy nagy részben talán aberratión alapul meggyőződésem, hanem nemzetiség, kifejlett nemzetiség nélkül nekem, megvallom, minden más progressio nem kell, erre állítok mindent, e nélkül mondhatom, egy zagyvalék nép leszünk, melynek talán több pénze lesz, a dögbőröket talán drágábban eladhatjuk stb., de ez engem nem mozdít; mindenelőtt áll előttem: hűség a fajtámhoz.”

„Ha egy bárkában ülök és abban van gyermekem és más gyermeke, és ha a bárkába bejő a víz, s előttem apodictice áll, hogy ezen két gyermeket benn nem tarthatom, az igaz, ha a magamét lököm ki és a másikat benn tartom, azt az újságban fogják hirdetni, de biz én inkább a magam gyermekét conserválom és a másikat kilököm.”

„...ily tehetség áltermészet, s többnyire igen sok vagy bal tudománynak éretlen és savanyú gyümölcse...”

„...az ember, akármily vad állapotú legyen is, társalkodik, s az egész emberi nem nemzetekre, nemzetségekre, házastársakra ágzik: S éppen az, ami lélektelen testekben attractio, repulsio, az a nemzetekben a hon szeretete s védelme. Mélyebben fekszik azért lelkünkben, mint sokan gondolnák, azon ki nem mondható édes aggodalom, mely anyaföldünkhöz vonz, s mely a halandó port félistenné magasíthatja, s lelki rothanat jele, hol a természet ezen szent törvényi ki vannak már dörzsölve. S nemkülönben, mint a kiégő üstökcsillag iszonyú forgásában se határt, se utat nem tart, de mint átok a végtelen üregben magamagát emészti s napszisztémákat rendít meg, úgy bolyong cél s törvény nélkül a hazátlan, hív jobbágyokat csábít el, megelégedett polgárba nyugtalan bizalmatlanságot önt, s végre maga kétségbeesvén, nemritkán önkezivel végzi örömtelen éltét. S mindezek után, hány dicsekedik mégis azzal, hogy kozmopolita!!! Gyengeség, hiba halandótúl elválhatlan, de azokkal kérkedni az elromlottság legmélyebb lépcsője; hol a szemérem eltűnt, ott az élet minden bájainak vége. Szerencsére sok olyast beszél, amit maga sem ért, s olyannal dicsekedik, ami gyalázatjára válik. A kozmopolita tágasb szívűnek tartja magát, s így jobbnak, mint másakat. Ő minden embertársit hordozza szívében, midőn a patrióta főképp csak hazafiait. Ő magasb értelműnek képzi magát, mert minden régi szokáson, bévett ítéleten áthág, egyszerre keresztény, török, ateista lehet, s kaméleoni ügyességgel szabhatja magát a körülállásokhoz, a hasznoshoz. – De ily tehetség áltermészet, s többnyire igen sok vagy bal tudománynak éretlen és savanyú gyümölcse, s az emberbűl, ki minden sajátságát elveszti, oly csúfot tesz, mint nevetséges a szelíd farkas s kacajra méltó a láncon idomtalanul táncoló medve s csúf a legvéknyabb vesszőtűl is rettegő kalitkás oroszlán.”

„...szellemi élvezetek helyett rendesen panem et Circenses à la viennaise nyújtottak...”

„Mi, kik már gyermekkorunkban bámulni és siratni tudtuk Kosciuskot, mi, kik Cato »victrix cusa diis placuit, victa Catoni« [Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni (Lucanus, Pharsalia I, 128): A győztes ügy az isteneknek tetszett, de a vesztes Catónak] --- híres mondatában a nagyszerűséget teljesen felfogtuk --- mi fájdalom oly ideologusok, phantasták, vagyis bécsiesen szólva javíthatatlan együgyű magyarok vagyunk, vagy ha excellentiádnak ugy tetszik, betyárok --- sat., hogy mi föltétlenül inkább óhajtozunk a sivatag után, mint a zsidópiaczi bureauba: vagy hogy még tisztábban és érthetőbben fejezzük ki magunkat, az eltiprott Abdelkader bőrében nem éreznők magunkat szerencsétlenebbnek, mint most, míg ha excellentiádnak magasabbra emelkedett bőrében laknánk, első dolgunk volna sans façon azon procedurát hajtani végre magunkon, melyet a genialis Münchausen báró alkalmazott azon kék rókák ellenében, melyeknek bundáját bírni óhajtván, csupa humanitásból nem ölte meg őket, hanem azon gondolatra jött, hogy homlokán egy keresztvágást csinál, s azután addig csiklandozza --- mihez Oroszországban, hol ez történt minden szükséges eszköz kéznél van, míg a derék Reineke, természetesen örvendvén, hogy ily kelepczéből szabadulhat --- mi fájdalom oly sok nemes magyarnak nem sikerült --- azon határozathoz jutott, hogy kiugorjék saját bőréből.

Így cselekednénk mi, igenis, drága excellentiás úr --- természetesen azonban csak azon esetben, ha fentebbi két helyzet között választanunk kellene --- és e két extremumot sehogy sem lehetne másként összeegyeztetni. Mert ha ez szabadságunkban állana, akkor Abdelkader magas jellemét tisztán és csorbítatlanul megtartanók, sőt esetleg még emelnők is --- más oldalról azonban a civilisatio kellemeit, a theatól kezdve, evésben, ivásban, vadászatban sat. egész egy jól szervezett operatársaság énekéig kellő mértékkel és határok között szintén élvezni igyekeznénk. --- De minden körülmények között a szellemet helyezve primo [primo: első], s az anyagot csak secundo loco [secundo loco: második helyre], és soha sem megfordítva, mint ez gyakran megtörténik oly kormányoknál, melyek azt tartják, hogy a népek, ha őket el nem csábítják --- azaz --- mily szégyen! --- szellemi élvezetekkel meg nem ismerkedtetik, tökéletesen meg vannak elégedve, ha elegendő ennivalójuk van, s néha-néha valami látványossággal is gyönyörködtetnek, természetesen, nehogy a sok gondolkodással fárasszák magukat, hanem annál képesebbek legyenek »mindent« megemészteni.

Mi magyarok, mint nemzet, a fentebbi végleteket mindig kiegyenlíteni óhajtottuk --- a szellemit az anyagival, a kényelmet a függetlenséggel --- azonban nem sikerült. Mert szellemi élvezetek helyett rendesen panem et Circenses à la viennaise [panem et Circenses à la viennoise: bécsi kenyeret és cirkuszt] nyújtottak, melyek közülünk sokakat kísértetbe hoztak, vagy magyarul szólván --- mert ezeket »lerchenfeldi magyaroknak« nevezték --- sokakat el is csábítottak: a nemzet zöme azonban soha nem akart hallani sem ezen cseréről --- hanem folytonosan remélte és hitte, hogy valaha még is hozzájuthat a tiszta élvezetekhez, természetesen stereotyp mentor accompagnement [mentor accompagnement: mentori támogatás] nélkül."

Szólj hozzá!

...mindenkinek mást jelent a mozi...

2017.04.29. 07:01 bbjnick

1+1 jegyzet

...Mindenkinek mást jelent a mozi. Én plázamoziban életemben egyszer voltam, többet sem megyek, az anyóst vittük el az asszonnyal Mel Gibson Passió-filmjére. A hang (dolbysurround vagy nem dolbysurround) brutálisan rossz volt (elviselhetetlenül hangos és konkrétan el volt keverve: ki volt emelve a középmagas hangtartomány, s ettől még bántóbban élessé váltak az ordibálós jelenetek). És ez a hatalmas hangzavar sem tudta elnyomni a körülöttünk ülők zörgését, szürcsölését és a nagy hangerőt túlkiabálni igyekvő beszélgetését. Menjen ilyen helyre, akinek ez kell!

Én még omladozó, „szobányi méretű”, igazi fapados gyerekmoziban láttam Bergman Őszi szonátáját, fagyos, fűtetlen vidéki kultúrház báltermében harmadmagammal Richard Attenborough Gandhiját, vetítővé kinevezett egyetemi előadókban betiltott doku- és játékfilmeket, nekem meg ez a mozi. És ez már így is marad... (Innét.: http://sci-fi.mandiner.hu/cikk/20170104_elgyotort_elmelkedesek_a_plazamoziban#commentanch568547)

...Az ízlés algoritmizálható, ugyanis egy tanult tulajdonság. Mire kondicionálod az embereket, olyan lesz az ízlésük. A legszembetűnőbben talán a filmízlésen demonstrálható: az én nemzedékem európai szerzői filmeken „tanulta a filmnézést”, az elmúlt negyed században mindent eluralt a „hollywoodi esztétika”. Nézd meg, milyen a filmízlése egy a rendszerváltozás előtt nagykorúvá vált magyarnak és milyen egy fiatalabbnak!... (Innét: http://sci-fi.mandiner.hu/cikk/20160922_algoritmusok_kovetelnek_maguknak_helyet_a_konyvkiadasban#commentanch498964)

Szólj hozzá!

„...a körúton kívüli valóságról”

2017.04.29. 05:11 bbjnick

Olvasom a mandiner.hu-n: „Soros Györgyöt »Amerikában kellene lelövetni«, a migránsokkal kapcsolatban »igaza a Viktornak is, de ez is átmegy korrupt dolgokba«. Remek riport az Abcúgon. Az Abcúg.hu riportot közölt a Heves megyei Tarnaszentmiklósról és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fegyvernekről, helyieket kérdezve a magyar – vagyis inkább budapesti – közéletet érintő aktuális ügyekről, Soros Györgytől Orbán Viktorig. (...) Az Abcúg teljes riportját itt olvashatják: http://abcug.hu/ki-az-a-soros-gyorgy/ (...) (http://mandiner.hu/cikk/20170428_riport_a_koruton_kivuli_valosagrol)

...Tudjátok, mi a ti legnagyobb tévedésetek, mandinerek?! Hogy ostobábbnak gondoljátok az „eccerű” embereket, mint amilyenek, mert lenézitek őket. Van köztetek, aki még emlékszik a klasszikus „markszengelszleninszes” pártállami propagandariportra? No, ez az abcúgos izé is körülbelül az a kategória. A zemberek nem azért válaszolnak a pesti újságíró kérdéseire úgy, ahogyan, mert h_lyék, hanem azért, mert egyrészt sem a feltett kérdés, sem az (interjú)szituáció nem érdekli őket, másrészt, mert bizalmatlanok. Ahhoz túlságosan jóindulatúak és udvariasak, hogy ukmukfukk elhajtsanak benneteket (ú. é. a magatokfajtát) a p_csába, ezért mondanak valamit, ami először, gondolkodás nélkül az eszükbe jut, hogy minél gyorsabban (meg)szabaduljanak tőletek... (Innét: http://mandiner.hu/cikk/20170428_riport_a_koruton_kivuli_valosagrol#commentanch5726308)

Szólj hozzá!

És ki az „olyan feddhetetlen”?

2017.04.23. 07:01 bbjnick

Idézek néhány hozzászólást egy kommentsorból (http://tortenelem.mandiner.hu/cikk/20170421_szent_ivanyi_domokos_grof_teleki_pal_miniszterelnok_halala_1941_aprilis_3):

– Nekem mindig nagy talány volt, hogy a magyar mérsékelt jobboldal vajon miért nem a Telekihez [Teleki Pál, 1879 - 1941] hasonló feddhetetlen politikusokhoz nyúl vissza a magyar történelemben, ha az identitását akarja meghatározni? Ahelyett, hogy olyan történelmileg erősen vitatható személyeket választanak, mint pl. Horthy. Lehet, hogy mert nincs is mérsékelt magyar jobboldal?

– Helyes! Kezdeményezd, hogy Teleki Pálnak állítsanak szobrot! No, majd megtudod te akkor, hogy hol lakik az Antiszemiták Istene! :-D

– Azért, mert Teleki sem olyan feddhetetlen. Az ugyan tiszteletreméltó, hogy az élete feláldozásával ismerte be a politikája kudarcát (másra sajnos nemigen volt jó az öngyilkossága), de arra tudtommal nem mutat semmi jel, hogy bármikor is megbánta volna az antiszemita megnyilvánulásait és az antiszemita törvényeket, amikhez a nevét adta.

– És ki az „olyan feddhetetlen”?

– Nekem nincs kifogásom senki ellen, akinek nem voltak nyilvános rasszista megnyilvánulásai, vagy nem támogatott totalitárius erőket. Nem vagyok történész, de azért voltak ilyenek Teleki korában még a konzervatív vagy keresztény politikusok között is. Bethlen István? Bánffy Miklós. Schlachta Margit. Esterházy János. Például... Idősebb Antall József. Nagybaconi Nagy Vilmos. Hozzáteszem, lehetett valaki tisztességes és tiszteletreméltó konzervatív keresztény magyar úgy is, hogy nem volt politikus. Apor Vilmos. Márton Áron. Király Béla. Szent-Györgyi Albert. Bay Zoltán. Salkaházi Sára. Például.

– Le vagy maradva néhány brosúrával! Lásd pld.: www.szombat.org/politika/4359-szlovakiai-zsidok-tiltakoznak-esterhazy-janos-kituntetese-miatt & https://zsidotarsadalom.wordpress.com/2015/08/18/mozgo-vilag-kovacs-m-maria-bethlen-istvan-es-a-zsidokerdes/ Egyébként elhiszem, hogy nem vagy történész, mert ha az volnál, akkor tisztában volnál azzal, hogy a retrospektív múltszemlélet abszolút történelmietlen. Nem ítélhetjük meg a múlt eseményeit és személyeit az alapján, ahogyan mi ma nézzük a világot, nem kérhetjük rajtuk számon a mi értékeinket vagy előítéleteinket, mert más koroknak mások voltak az értékei és előítéletei, sőt, ugyanazok a fogalmak egészen eltérő tartalmakat is hordozhatnak különböző korokban. Persze kialakíthatunk a múltról önkényesen, a szánk izének épp megfelelő víziókat és ítéleteket, de azoknak semmihez semmi köze nem lesz, a múlt valóságához a legkevesebb. Az itt közöttünk felmerülő személyek is csak úgy ismerhetők és érthetők meg, ha saját korukba beágyazottan nézzük őket. A totalitárius ideológiák sajátja, hogy aktuális doktrínáik alapján folyamatosan újra- és újraírják a múltat, annak függvényében, hogy mit diktál pillanatnyi vélt vagy valós érdekük. Így működött a szocializmus idején a marxizmus-leninizmus és, mint fenti példám is mutatja, sajnos, így működik a holokauszt-kultusz is. Mindenkinek mindig megvannak a „szempontjai”. Te azt mondod, hogy rasszista, totalitárius erőket támogató (már ezen kritériumoknak egyértelmű definiálásába is beletörne a bicskád, így csak ad hoc módon tudod használni azokat), más, gondol egyet és azt mondja, hogy nem addig a', nemi diszkrimináló és homofób. Melyikőtök ítéli meg helyesen a múlt egy adott eseményét vagy személyét? Mondd meg te!

– Két példámat megkérdőjelezted, de maradt még elég. A többit, amit írsz („történelmietlen”, „a múlt valósága”, „saját korukba beágyazottan”, „újraírják a múltat”, stb.), sajnos nem tudom értelmezni.

– Rendben van. Fentebb már tisztáztuk, hogy halovány fingod sincs a történelemről.

Szólj hozzá!

Mi a megoldás?

2017.04.22. 05:21 bbjnick

Olvasom a valasz.hu-n: „No, akkor most legyünk nagyon nemzetiek mind. Főleg a magyar hatóságok legyenek. Most, amikor egy magyar állampolgárt Budapesten egy orosz állampolgárságú csecsen, bizonyos Magomed »késztet« »őszinte bocsánatkérésre« ország-világ előtt. (...) Legyintsünk, hogy és akkor mi van? Hogy ez nem is durva. Mert hát végül is narancssárga ruciba sem bújtatták, kést sem rántottak a videó végén... Nem. Ne legyintsünk. Ez bizony durva. Egy magyar állampolgárt »vesznek rá« idetévedt idegenek, orosz-csecsenek, hogy alázkodjon meg előttük és mindenki előtt. Pont úgy tekintenek erre a városra, ahogyan elődeik. Gyarmatként, a saját kis játszóterükként, ahol ők a janik, az a néhány őslakos meg – divatos szóval élve – csicska. Szóval tényleg ideje, hogy mind nagyon nemzetiek legyünk végre.” (Stumpf András: Nem bújtatták narancsszín ruhába Komáromy Gergőt a csecsenek és kést sem rántottak a videó végén — http://valasz.hu/itthon/nem-bujtattak-narancsszin-ruhaba-komaromy-gergot-a-csecsenek-es-kest-sem-rantottak-a-video-vegen-123504)

...Látod, @Stumpf András:, ilyen az, amikor „tagbaszakadt” cigányok zsarolják, fenyegetik, fosztogatják, gyilkolják a magyar vidék lakosságát, de a rendőrség nem tudja vagy nem akarja megvédeni őket. A magyar vidék húsz éve ebben él. De a ti belpesti érzékenységeteket ez valahogy ennyi idő alatt sem érte el. Komáromy feljelentést tehet, de azzal effektív életveszélybe sodorja magát és az övéit. Ezért nem fog feljelentést tenni. Ezért nem tesznek feljelentést a vidéki magyarok sem. Te okos vagy, ugye? Mi a megoldás?... (Innét: http://mandiner.hu/cikk/20170421_stumpf_andras_csecsenek_es_komaromy#commentanch5705822)

÷ ÷ ÷

Néhány kapcsolódó bejegyzés

http://bbjnick.blog.hu/2009/02/28/j_a_adaleka_a_ciganykerdeshez

http://bbjnick.blog.hu/2009/06/04/se_nem_edes_se_nem_sos_moricz_zsigmond_es_a_mai_ciganykerdes

http://bbjnick.blog.hu/2011/04/24/olvasom_magahoz_ter_a_magyar_allam_a_bizonytalansaguk_miatt_sokszor_biralt_rendorok_elott_most_kalap

http://bbjnick.blog.hu/2012/03/24/olvasom_mi_lesz_a_gyerekeimbol_mi_van_ha_egy_kozeli_napon_azzal_szembesulok_eppugy_ciganyozik_vagy_z

http://bbjnick.blog.hu/2012/07/25/hol_raszizmus_van_ott_raszizmus_van_azert_teszik_mert

http://bbjnick.blog.hu/2013/02/18/yoko_ono_sakktablaja_a_vagy_3_1_toleranciagyakorlat

http://bbjnick.blog.hu/2013/05/09/a_tasz_es_az_angszoc

http://bbjnick.blog.hu/2013/06/05/hasta_la_vista_baby_a_vagy_the_end_of_the_road

http://bbjnick.blog.hu/2013/11/20/egy_gondolatbunozo_a_megelhetesi_bunozesrol

http://bbjnick.blog.hu/2014/01/17/_how_does_it_feel

http://bbjnick.blog.hu/2014/02/18/_tulajdonkeppen_a_ciganyokat_nincs_jogotok_megbuntetni

http://bbjnick.blog.hu/2014/04/22/a_magyar_atlag_232

http://bbjnick.blog.hu/2014/04/27/_most_mindannyian_mucsi_erikak_vagyunk

http://bbjnick.blog.hu/2014/10/04/valaki_mondja_meg_hogy_ki_mondja_meg

http://bbjnick.blog.hu/2015/01/27/_europanak_ehhez_az_egegyadta_vilagon_semmi_koze

http://bbjnick.blog.hu/2015/02/07/nemeth_gyorgy_bune

http://bbjnick.blog.hu/2015/05/19/_mennyivel_embersegesebb_ezt_tenni_egy_kontinenssel

http://bbjnick.blog.hu/2015/08/18/bojte_atya_igazsaga

http://bbjnick.blog.hu/2015/08/18/hajra_martonfa_hajra_martonfaiak

http://bbjnick.blog.hu/2015/08/26/mit_ir_a_gyodarol_a_katolikus_egyhaz_katekizmusa

http://bbjnick.blog.hu/2015/09/06/_az_onok_ertekeik_nem_a_muszlimok_ertekei

http://bbjnick.blog.hu/2015/11/16/_europara_nezve

http://bbjnick.blog.hu/2016/01/10/a_kolni_nokhoz_es_venner_joslatahoz

http://bbjnick.blog.hu/2016/01/12/_nem_te_dontod_el

http://bbjnick.blog.hu/2016/02/18/_europa_valamennyi_lakojanak_biztonsagat_egeszseget_es_eletet_veszelyezteti

http://bbjnick.blog.hu/2016/02/18/_lehet_szamolgatni

http://bbjnick.blog.hu/2016/06/17/_horogkeresztes_szendvicsek

http://bbjnick.blog.hu/2016/07/03/_tokeletesen_latom_hogy_poganysag_es_erkolcstelenseg_ami_veluk_tortenik_de_eppen_ilyen_tokeletesen_l

http://bbjnick.blog.hu/2016/07/15/je_suis_un_europeen

http://bbjnick.blog.hu/2016/08/07/_minden_okunk

http://bbjnick.blog.hu/2016/08/15/szechenyik_muszlimok_feministak

http://bbjnick.blog.hu/2016/08/25/_miert_kell_antiszemitava_lennem

http://bbjnick.blog.hu/2016/09/17/_europa_szelleme

http://bbjnick.blog.hu/2017/02/17/nyitottsag_es_befogadokeszseg_285

http://bbjnick.blog.hu/2017/03/09/a_franko_a_no_go_zonakrol_678

http://bbjnick.blog.hu/2017/03/10/kilenc_osztalyos_ciganyiskola_605

http://magyarido.blog.hu/2008/12/16/szabad_preda_szabad_pelda

http://magyarido.blog.hu/2009/11/25/egy_majdnem_teljes_kor_summarium_2009_november_25

http://magyarido.blog.hu/2009/12/18/olvasom_nos_fajdalom_de_szogi_lajos_martirsaga_keves_volt_ahhoz_hogy

http://magyarido.blog.hu/2010/05/13/asszimilacio_a_vagy_a_befogadok_sorszonai_bevezetes

http://magyarido.blog.hu/2010/09/22/befogadas_a_vagy_tul_a_tolerancian

http://magyarido.blog.hu/2011/01/30/jegyzetek_a_zemberek_es_a_zalapitashoz_2011_januar_30

http://magyarido.blog.hu/2011/02/19/ez_jelen_pillanatban_nem_mas_mint_a_magyar_rendszervaltozas_masodik_elsikkasztasa_vazlat

http://magyarido.blog.hu/2013/02/28/antiszemitizmus_902

http://magyarido.blog.hu/2013/06/29/nehany_kis_szociografia

http://magyarido.blog.hu/2013/07/01/a_hatodik_koporso_a_vagy_spot-lahyts

http://magyarido.blog.hu/2013/09/04/igy_elunk_magyarorszagon_spot-lahyts

Szólj hozzá!

„RENDÜLETLENÜL”

2017.04.12. 20:01 bbjnick

Arany János:

RENDÜLETLENÜL

Hallottad a szót: „rendületlenül -”
Midőn fölzengi myriád ajak
S a millió szív egy dalon hevül,
Egy lángviharban összecsapzanak?...
Oh, értsd is a szót és könnyelmü szájon
Merő szokássá szent imád ne váljon!

Sokban hívságos elme kérkedik,
Irányt még jóra, szépre is az ád;
Nem mondom: a hont ők nem szeretik;
De jobban a tapsot, mint a hazát...
Oh, értsd meg a szót és hiú dagályon
Olcsó malaszttá szent imád ne váljon!

Fényt űz csinált érzelmivel nem egy,
Kinek világát csak divat teszi:
Őnála köntös, eb, ló egyremegy,
S a hon szerelmén a hölgyét veszi...
Oh, értsd meg a szót s függve női bájon,
Külcsillogássá szent imád ne váljon!

Van - fájdalom! - kinek cégér hona.
Hah! tőzsér, alkusz és galambkufár:
Ki innen! e hely az Úr temploma:
Rátok az ostor pattogása vár!...
Oh, értsd meg a szót: kincs, arany kináljon:
Nyerészkedéssé szent imád ne váljon!

Szeretni a hont gyakran oly nehéz: -
Ha bűnbélyeg sötétül homlokán,
Gyarló erényünk öntagadni kész,
Mint Péter a rettentő éjtszakán.
Oh, értsd meg a szót: fényben, vagy homályon -
De kishitűvé szent imád ne váljon!

Szeretni a hont - ah! még nehezebb,
Midőn az ár nő, ostromol, ragad...
És - kebleden be-vérző honfiseb -
Bújsz a tömegben, átkos egymagad.
Oh, értsd meg a szót s győzve a ragályon
Káromkodássá szent imád ne váljon!

Hallottad a szót: „rendületlenül?”
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, -
Lenn a sikamló tér, nyomás felül,
Vész és gyalázat el ne rántsanak.
Oh, értsd meg a szót: árban és apályon
- Szirt a habok közt - hűséged megálljon!

(1860.)

(http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/rendulet.htm)

Szólj hozzá!