Blogikus fixáció

Kis KÖZÉL, kis MAGÁNÉL, no meg némi KULTÚRA. De mindenek előtt MÉLTÁNYOSSÁG, ÁLLHATATOSSÁG - és BÉKESSÉG!
 
Ugyanakkor: CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM!

bbjnick (meg)írja...

Mélymagyarveszély!!!

A korábbi bejegyzések...

...teljes címlistája megtalálható az oldal alján, A BLOG TARTALMA (VALAMENNYI BEJEGYZÉS) c. dobozban.

Friss topikok / (Leg)Utóbbi hozzászólások

Közösségi blogolás

Magán-éncső-csatorna

bbjnick olvassa...

A blog tartalma (Valamennyi bejegyzés)

...

Creative Commons Licenc

/'kʌntrɪ//'blu:z/

2016.10.06. 05:01 bbjnick

A blogolást a továbbiakban a /'kʌntrɪ//'blu:z/-blogon folytatom. Itt: countryblues.blog.hu

Szólj hozzá!

...ma azt is tudják...

2016.09.28. 14:25 bbjnick

Idézek egy kommentsorból (innét: mandiner.blog.hu/2016/09/20/roger_scruton_posztmodern_betegseg_tamadja_a_nemzeteket#comments):

– A kortárs ember a hitet, mint egy eleve irracionális dolgot (hiszen másként nincs is értelme) olyan készség szinten megracionalizálja, ahogyan te biciklizel. A tényistenben hisz és büszke a saját szekularizált gondolkodására.

– Régen az emberek tudták, hogy mit nem tudnak, ma azt is tudják, amit nem tudnak.

Szólj hozzá!

Johann Sebastian Bach: F-dúr csembalóverseny BWV 1057

2016.09.26. 05:03 bbjnick

bachjs_eghaussmannfestmenye1746_ff_166201.jpgwww.youtube.com/watch?v=_JJ51SGDo3o

www.youtube.com/watch?v=g7SKUKuzNP8

www.youtube.com/watch?v=s2uCnaWsOm0

Szólj hozzá!

„...»hit és értelem«...”

2016.09.23. 23:33 bbjnick

1 „talált szöveg”

„(...)

xvi_benedek_papa_2006_ff_foto_141201.jpg(...) ...a minap elolvastam annak a dialógusnak a Theodor Khoury professzor (Münster) által kiadott részét, melyet a tudós bizánci császár, II. Paleologosz Manuel, valószínű a téli táborban, 1391-ben Ankara közelében egy művelt perzsával a kereszténységről és az iszlámról és e kettő igazságáról folytatott. Valószínűleg maga a császár jegyezte fel ezt a dialógust később, 1394 és 1402 között, Konstantinápoly ostroma idején. Ez lehet az oka, hogy a saját gondolatmenetét sokkal részletesebben adja vissza, mint perzsa beszélgetőtársáét. A dialógus kiterjed a Bibliában és Koránban található teljes hitbeli anyagra, mindenekelőtt az istenképre és az emberképre koncentrál, de szükségszerűen mindig visszatér – ahogyan mondták – a három »Törvény«, illetve három »Életrend«: Ószövetség – Újszövetség – Korán kapcsolatára. (...) ...most csak egy témát szeretnék érinteni, ami a dialógus egészében mellékes – amely a »hit és értelem« témakörében megragadott... (...)

A Khoury professzor által kiadott hetedik beszélgetésben (dialekszisz – controversia) – a császár érinti a dzsihád, a szent háború témáját. A császár bizonyára tudta, hogy a 2,256 szúrában ez olvasható: »A hit dolgaiban semmiféle kényszer«. Ez a szúra a kezdeti időszak szúráinak egyike, mondják a szakértők, amikor Mohamednek még nem rendelkezett hatalommal és fenyegetettség állapotában élt. De természetesen a császár ismerte azokat a szent háborúra vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek később keletkeztek és kerültek be a Koránba. Anélkül, hogy olyan részleteknél időznénk, mint például a »Könyvet« birtoklókkal, illetve a »hitetlenekkel« kapcsolatos különböző bánásmód, meglepő számunkra, hogy a császár milyen nyerseséggel fordul beszélgetőpartneréhez a központi kérdéssel, mely általában a vallás és az erőszak közti összefüggésre vonatkozik: »Mutasd meg nekem, mi újat hozott Mohamed, és csak rossz és embertelen dolgokat fogsz találni, mint az a rendelkezése, hogy az általa hirdetett hitet karddal kell terjeszteni«.

Miután a császár ilyen súlyosan fejezte ki magát, aprólékosan elmagyarázta az érveket, miért esztelen dolog a hit erőszakos terjesztése. Az erőszak ellentétes Isten lényegével és a lélek lényegével: »Isten nem leli kedvét a vérben – mondja –, nem értelmesen, nem ‚szün logó’ cselekedni, ellentétes Isten lényegével. A hit a lélek gyümölcse, nem a testé. Aki tehát valakit el akar vezetni a hitre, annak a meggyőző beszéd és a helyes gondolkodás képességére van szüksége, nem erőszakra és fenyegetésre (...). Egy értelmes lélek meggyőzéséhez nem a kezet kell ütésre emelni, sem fegyvert ragadni, sem bármi mást, amivel halállal lehet fenyegetni egy személyt (...).«

Az erőszakos térítés elleni érvelés döntő érve ez: nem értelmesen cselekedni ellentétes Isten lényegével. A dialógus kiadója, Theodore Khoury ezt így magyarázza: a császárnak, mint a görög filozófiában felnőtt bizáncinak ez az állítás magától értetődő. A muszlim tanítás számára ellenben Isten abszolút transzcendens. Az ő akaratát nem köti semmiféle kategóriánk, még az értelmesség sem. Ezzel összefüggésben Khoury idézi az ismert francia iszlámista, R. Arnaldez egyik művét, aki utal arra, hogy Ibn Hazm egészen addig a kijelentésig elmegy, mely szerint Isten nincs kötve még a saját szavához sem, és semmi nem kötelezi őt arra, hogy nekünk kinyilatkoztassa az igazságot. Ha úgy akarná, az embernek még bálványt is kellene imádnia.

(...)” (XVI. Benedek pápa beszéde a regensburgi egyetemen, 2006. szeptember 12. --- www.magyarkurir.hu/hirek/xvi-benedek-papa-beszede-regensburgi-egyetemen)

1 komment

...a néppel a demokrácia ellen?...

2016.09.18. 05:07 bbjnick

Idézek egy párbeszédből egy kommentsorból (innét: mandiner.blog.hu/2016/03/06/schengen_helyett_itt_a_visegrad_zona?full_commentlist=1#comments):

– A migránsellenesség valójában a küzdelem egyik frontvonala, amit a kelet-európai politikai elit folytat a Nyugat-Európában meggyökerezett és politikai evidenciának tekintett társadalmi kontrollal szemben.

– Akarod mondani, a kelet-európai politikai elit összejátszik a néppel a demokrácia ellen?

Szólj hozzá!

...Európa szelleme...

2016.09.17. 19:01 bbjnick

1 jegyzet

...Milyen groteszk, hogy a nemzetekfelettiségre, az emberi jogokra és a toleranciára akarják fölépíteni az európai egységet (már akik föl akarják), holott, ami az európait (kulturális értelemben) európaivá teszi (azaz az európaiság) még csak nem is nemzeti (ez már a felvilágosodás terméke és jobbára a felvilágosult abszolutizmus által erőszakosan létrehozott és oktrojált konstrukció), hanem lokális (provinciális). Európa lokális kultúrák százaiból született meg, amelyeket egy dolog tett hasonlóvá, a mindent átjáró kereszténység. Amit mi közösnek érzünk európaiként, az kivétel nélkül a középkori kereszténység univerzális kultúrájának hagyatéka. Erről ismerjük föl egymást. Európa szelleme nem demokratikus és pláne nem liberális, hanem hierarchikus, privilegiális, rendies és önkormányzatias... (Innét: mandiner.blog.hu/2016/08/03/mi_az_europai_identitas_nemzetekrol_es_uniorol?full_commentlist=1#comments)

Szólj hozzá!

...igaz...igaztalan...

2016.09.15. 14:09 bbjnick

1 „talált szöveg”

„A Nappali hold egyik írásáért a múlt évben – ne kerülgessük a szavakat – nyilvánosan megköveztek. Száznyolcvannál több írásban támadtak rám. Sokáig nem tudtam: kibírom-e a halálos kőzáport. Kibírtam. Sőt: a lázálmokkal kísért tapasztalataim mellett még egy-két ijesztő igazságra is ráébredtem. Így ébredtem rá arra is, hogy aki igaz szeretne maradni, annak bizony még attól se szabad visszahőkölnie, hogy egy-egy pillanatban igaztalanná válik. Mert néha épp a törés mutatja meg a szembenálló feleknek is a valóság drámai, illetve tragikus teljességét.” (Csoóri Sándor: Előszó — záradékkal. in: Nappali hold. Püski K., Bp., 1991. --- dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000000875&secId=0000081713)

Szólj hozzá!

...jóslat...

2016.09.12. 15:07 bbjnick

Csoóri Sándor:

csoorisandoregeszalakosulofoto_ff_132201.jpgJÓSLAT

Eljön az utolsó tavasz, az összeomlás előtti
utolsó nyár is, de az ítélet újra elmarad.
A tettesek kisompolyognak sunyin a szobákból,
az égboltot utánzó üvegcsillárok alól,
ki a szabadba, a fák közé
és összevegyülnek majd a reumás árnyékokkal.
A parkokban tücskök,
a jövendőmondó szobrok tövében
részegek öklendeznek. Nem kérdez senki semmit.
A kifosztottak arca földúltabb lesz, mint a bűnözőké.

(A vers forrása: Csoóri Sándor: A világ emlékművei. Magvető Kk., Bp. 1989., 83. p.)

Szólj hozzá!

A „Remete”

2016.09.12. 09:01 bbjnick

supraphon_hanglemez_01_ff.jpgBedřich Nikodém: Poustevník: www.youtube.com/watch?v=TTf7MHMWxKs

Szólj hozzá!

Népszavazás-dilemma, 2016. X. 2.

2016.09.11. 00:01 bbjnick

Idézek egy párbeszédből egy kommentsorból (innét: mandiner.blog.hu/2016/09/04/igen_igen_mszp?full_commentlist=1#comments):

– A ballib kommunikáció kényszerít rá arra jó néhány embert, hogy elmenjen a népszavazásra és NEM-mel szavazzon. Én például nem szándékoztam elmenni erre a népszavazásra, nem vagyok pártunkkal és kormányunkkal olyan nexusban, hogy ilyesféle szívességeket tegyek nekik, de amióta a ballib azt harsogja, hogy a távolmaradással a szavazópolgárok a ballib migrációs politikát támogatják, beláttam, kénytelen leszek elmenni.

– A bal oldalt hibáztatni azért, mert neked be kell húznod a nemet, az a felelősséghárítás legfideszesebb jelensége. Nem csak ellenségképet kerestek folyamatosan magatoknak, hanem bűnbakot is, hogy saját lelkiismereteteken könnyíthessetek. Fidesz mechanizmus a legtökéletesebb formájában.

– Nem hibáztatok én senkit, csak nem akarom (nagyon nem szeretném), hogy valaki (bárki) rám hivatkozva olyasfélét (állítson) képviseljen, amivel magam nem értek egyet. Behúznom a NEM-et nem okoz nehézséget, mivel azzal egyetértek: a dilemmám nem a NEM-mel volt kapcsolatos.

szavazolap_nepszavazas_2016_okt_2_ff_457304.jpg

Szólj hozzá!

...muszlim családanyák és bakfisok fogják...?

2016.09.10. 07:07 bbjnick

Olvasom: „(...) Egy, az Iszlám Állam szervezete által Szíriából irányított női kommandó akart pokolgépes merényletet végrehajtani azzal a gázpalackokkal teli gépkocsival, amelyet a múlt hét végén találtak Párizsban... (...) Bernard Cazeneuve belügyminiszter csütörtök este elmondta, hogy a 39, 23 és 19 éves nők »újabb erőszakos cselekményeket készítettek elő«. Rendőrségi források szerint a párizsi Gare de Lyon pályaudvaron terveztek csütörtökön merényletet elkövetni. A 39 éves gyanúsított 15 éves lányát szintén őrizetbe vette pénteken a rendőrség. (...)” (mandiner.hu/cikk/20160909_dzsihadista_nok_terveztek_merenyletet_parizsban)

...A szibarita európai kultúrát muszlim családanyák és bakfisok fogják eltaposni? Pazar!... (Innét: mandiner.hu/cikk/20160909_dzsihadista_nok_terveztek_merenyletet_parizsban#comment5124850)

Szólj hozzá!